Sedermera Invest
Anmäl dig till Sedermeradagen Malmö 9 maj!

Problem att visa innehållet? 
Se det i webbläsaren.


NextCell Pharma AB har beslutat om emission inför planerad notering på AktieTorget - Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare


Stamcellsbolaget NextCell Pharma AB meddelar idag, den 3 maj 2017, att bolaget har beslutat att genomföra en emission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO 1, inför planerad notering på AktieTorget. Fulltecknad initial emission tillför bolaget högst 25 MSEK före emissionskostnader samt ytterligare högst 20 MSEK före emissionskostnader vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1. Planerad teckningstid är den 18 maj - 1 juni 2017. 

NextCell – utveckling av läkemedelskandidater med stamceller

Stamceller förväntas förändra hur vi i framtiden behandlar många idag livshotande sjukdomar. NextCell utvecklar avancerade cellterapier med egna (autologa familjesparade) och donerade (allogena) stamceller som kan förändra framtida sjukvård. ProTrans™ är bolagets första läkemedelskandidat för behandling av ett stort antal autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. Som första applikationer har bolaget valt diabetes och avstötningskomplikationer vid njurtransplantation. I bolagets bifirma Cellaviva erbjuds familjesparande av stamceller från födseln. Cellaviva är det enda företag som har tillstånd av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) att bedriva verksamhet i Sverige.

Erbjudandet i sammandrag och emissionslikvidens användande

Den initiala emissionsvolymen uppgår till 25 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 kan NextCell därefter tillföras ytterligare högst 20 MSEK före emissionskostnader. Teckningstiden är planerad från och med den 18 maj 2017 till och med den 1 juni 2017. Teckningskursen är 25 SEK per unit. En unit består av fem (5) aktier och fyra (4) vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1. Priset per aktie är således 5 SEK. NextCell har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 8,9 MSEK av den initiala emissionslikviden. Bland de som ingått teckningsförbindelser finns NextCells huvudägare Diamyd Medical AB, styrelseordförande Anders Essen-Möller och VD Mathias Svahn. Diamyd Medical AB, styrelseordförande Anders Essen-Möller och VD Mathias Svahn samt styrelseledamöterna Hans-Peter Ekre, Edvard Smith och Niclas Löwgren har även ingått lock-up från första planerade handelsdag på AktieTorget.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med den 23 augusti 2018 till och med den 13 september 2018. Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 5 SEK.

Likvid från initial emission samt vidhängande teckningsoptioner av serie TO 1 avser finansiera en klinisk
fas I/II-studie med bolagets läkemedelskandidat ProTrans™ samt finansiera prekliniska aktiviteter med bolagets njurprojekt. 

Prospekt, anmälningssedel och teaser

Prospekt (innehållande fullständiga villkor och anvisningar) kommer att finnas tillgängligt på bolagets (www.nextcellpharma.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor före planerad teckningstid. Teaser och anmälningssedel kommer att finnas tillgängliga för nedladdning via ovan nämnda hemsidor i samband med att den planerade teckningstiden inleds. 

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är NextCells finansiella rådgivare i samband med den planerade emissionen av units och den planerade noteringen på AktieTorget.

Läs NextCells nyheter här

För ytterligare information om planerad nyemission, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission
Telefon: +46(0)404-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

www.sedermera.se

För ytterligare information om NextCell, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD
Telefon: +46(0)702-615 504
E-post: mathias.svahn@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com


Om NextCell Pharma

Stamceller förväntas förändra hur vi i framtiden behandlar många idag livshotande sjukdomar. NextCell Pharma AB (556965-8361) utvecklar ProTrans™, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans™ består av selekterade stamceller framtagna ur navelsträngsvävnad och navelsträngsblod med NextCell Pharma AB:s egenutvecklade metod. Vidare har bolaget en bifirma i Cellaviva, som är Sveriges första stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad.


Planerade investerarträffar:

8 maj 2017
kl. 08.00 - 21.00
Aktiespararnas Aktiedag
Svenska Mässan,
Göteborg

9 maj 2017
kl. 07.00 - 18.00
Sedermeradagen
Malmö Live,
Malmö

19 maj 2017
kl. 11.30 - 13.00
Investerarlunch Sedermera Fondkommission och AktieTorget
Scandic Klara,
Stockholm

30 maj 2017
Aktiespararnas Aktiekväll,
Stockholm

31 maj 2017
kl. 11.30 - 13.00
Investerarlunch Sedermera Fondkommission
Elite Park Avenue Hotel,
Göteborg

 

För mer information om investerarträffarna, vänligenkontakta:
event@sedermera.se

Sedermera Invest

Sedermera Fondkommissions investerarnätverk, Sedermera Invest, riktar sig till och består av investorer som är intresserade av investeringar i micro- och smallcapbolag. Investerarna i nätverket kommer kontinuerligt att erhålla investeringserbjudande genom antingen post eller e-mail.

! Sedermera Fondkommission har påbörjat ett kundvårdsarbete för att förbättra våra investerarutskick. Under det pågående arbetet hoppas vi att du har överseende med eventuella driftsstörningar.


Du får detta erbjudande eftersom du är med i Sedermera Fondkommissions investerarnätverk, Sedermera Invest. 
För avregistrering, klicka här.