Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Kristus till jorden är kommen!

Välkommen till vårt tredje nummer av Utblick. Även denna månad får ni en blandning av missionsinformation från flera av våra regioner, med både praktiska tips, intervjuer, böneämnen och mycket annat som ni kan använda er av i era gudstjänster.

Vi vill också slå ett extra slag för den förföljda kyrkan, som vi i EFK nu i december lyfter i vår julkampanj.

Många miljoner kristna världen över är förföljda för sin tro. Att berätta om vad julen egentligen handlar om kan vara förenat med livsfara. Vi i EFK har jobbat med och för den förföljda kyrkan i över hundra år. På vår kampanjsida www.efk.se/jul får du veta mer om på vilket sätt kristna i många andra länder är begränsade att uttrycka sin tro. Du får också ett utmärkt julklappstips, möjlighet att se filmer, läsa berättelser och få mera fakta och tips på saker du själv kan göra. Jag hoppas det kan inspirera oss alla, både att ge en extra generös julgåva och att fundera över hur vi, som har så stort utrymme att uttrycka vår tro, bäst förvaltar den möjligheten. 

Fridshälsningar,

/Thorine Arenius, ledare för EFKs Internationella program


Överlåtna församlingsarbetare i Mellanöstern

Vår partner Think&Do i Egypten har under många år arbetat med församlingsarbete och utvecklingsarbete. EFK stödjer både arbete för barns rätt, utsatta kvinnor, yrkesträning och mikrokrediter samt församlingsbyggande arbete tillsammans med dem. Förra månaden var Magnus* och Cahtrine* från EFKs Sverigeprogram tillsammans med Jonatan* (Regionledare i för EFKs arbete i Europa/Mellanöstern) och AKW* och EP* (ett par av våra utlandsarbetare i regionen) på besök i en stad på landsbygden för att möta några av församlingsplanterarna. De arbetar mycket idogt med bön och hembesök och har under de senaste åren startat närmare 100-200 grupper per år varav en del utvecklas till församlingar.

De jobbar framför allt med nominellt kristna i Egypten. I de här områdena finns ofta stora spänningar mellan den muslimska majoriteten och den kristna minoriteten och bara ett rykte om att en kyrka eller kristen grupp börjar träffas kan orsaka våldsamheter med dödsfall. Varje år bränns och vandaliseras flera kyrkobyggnader och kristnas hem. Varje år gör de knappt 100 församlingsarbetarna närmare femtiotusen hembesök för att be och dela Guds ord. Då lär de också känna familjernas problem och utmaningar och kan koppla det till Think&Do´s fattigdomsbekämpande arbete. I byarna berättat flera hur de lärt känna Jesus Kristus på ett praktiskt sätt, i ord och handling.

Syftet med vårt besök var att vi i EFK skulle utmanas och lära av deras överlåtelse och flit men också att få uppmuntra dem och utmana dem att nå nya grupper och människor. Arbetet ingår i projektet "Pionjärarbetare förmedlar Guds ord (43520)" samt ett nytt projekt för att stärka det församlingsgrundande arbetet i region EUMÖ: "Församlingar grundas och utvecklas Europa/Mellanöstern (43531)".

/Jonatan*, Regionledare för EFKs arbete i Europa/Mellanöstern

*Av säkerhetsskäl skriver vi inte ut personernas fullständiga namn.

 


Maria: ”Församlingarna har fått upp ögonen för att det finns ett samhälle utanför”

Maria Martinez drömmer om att se församlingar som tar ansvar för sitt samhälle. Hon är direktor för CCAB, EFKs partnersamfund CIBBs sociala organisation i Paraguay. I samarbete med EFK driver de byutvecklingsprojekt på olika platser i landet. 

All verksamhet utgår från en lokal församling och bygger på föräldragrupper som har organiserats i byn eller bostadsområdet där församlingen finns. 

– Föräldragrupperna sköter hela arbetet och det är de som kartlägger vilka behov som finns i samhället - och också de som tillsammans med oss och den lokala församlingen hittar lösningar och genomför dem, berättar Maria.

Hon och CCAB har fått se en stor förändring ske de senaste tio åren: 

– Förut kom föräldrarna till oss med sina problem och svårigheter. Idag är de själva aktörer och en del av lösningen. 

Maria berättar att en stor del av fattigdomen i Paraguay sitter i mentaliteten. 

– Det är inte nödvändigtvis jättefattigt på så sätt att det inte finns något att äta. Men för många är det jättefattigt i tanken, och tankesättet att "så här föddes jag; så här kommer jag att dö" sitter djupt i mångas liv. För många människor är det omöjligt att tänka sig att det går att förändra sitt liv. Genom vårt arbete tillsammans med de lokala församlingarna börjar vi komma åt det här problemet.

– Det har också skett en stor förändring inom församlingarna, fortsätter Maria. Tidigare levde de mest inom kyrkans fyra väggar; nu har de fått upp ögonen för att det finns ett samhälle utanför.Lyft situationen för den förföljda kyrkan i gudstjänsten

Börja med att sjung en kort lovsång tillsammans. Hyscha på församlingen så att de till slut sjunger utan musik och med viskande röster. Förbered musiker och några i församlingen.

Snart är det söndag och människor över hela världen samlas för att tillbe Gud. Men många tvingas göra det i hemlighet. Kanske får de smyga in i lägenheten där en några få kristna samlas och viska fram sina lovsånger för att inte riskera att avslöja sig. Många kristna utsätts för diskriminering  eller våld på grund av sin tro. Men trots detta fortsätter den kristna kyrkan att växa i dessa länder. Vi i EFK arbetar för den förföljda kyrkan på många håll i världen.

Be för världens förföljda kristna. Tacka för deras mod och uthållighet trots förföljelse.

På www.efk.se/jul hittar du fler tips, fakta och vittnesbörd


Aktuella böneämnen

  • Be för barn- och ungdomsledarkonferensen som hålls i Sydafrika i början av januari, med ca 80 deltagare från tre länder. Tema är "Barns rättigheter och skydd"
  • Bed för EFKs samarbetspartner "House of Hope" i Nordafrika som fått sin Bibelskola nedstängd av myndigheterna förra månaden. Bed att träningen av församlingsledare till den växande kyrkan ska kunna fortsätta. 
  • Be att de samarbetspartners som EFK samarbetar med i region Latinamerika ska finna stabilitet i sina organisationer, både gällande ekonomi och struktur.

Petra och Mattias med hjärta för barn, unga och församlingsledare i Region Afrika

I höstas reste Petra och Mattias Lindsmyr ut som missionärer i Sydafrika. Petra arbetar med att stötta EFKs partnerorganisationers arbete inom barns rättigheter. Just nu är det fullt upp med att planera för en stor barnledarkonferens med ett 80-tal deltagare från tre länder.
- Just arbetet med barns rättigheter känner jag stor glädje över, fantastiskt att se hur kyrkan är beredd att jobba med förändring inom detta område trots motstånd från många, säger Petra.

Petra har en längtan att få visa Guds kärlek till barn och ungdomar som av olika anledningar är utsatta, att de ska känna sig sedda, lyssnade på och trygga. Genom att vara en del av det arbetet i regionen kommer Guds rike att bli synligt i barnens liv men också i deras familjer och samhällen.  

Mattias finns med som en resurs i arbetet inom församlingsbyggande i regionen och arbetar med frågor som ledarträning och församlingsutveckling. Hans stora passion är att jobba med unga människor.
- Det känns extra roligt att finnas med och skapa förutsättningar för den unga generationen att tjäna Gud och visa på Kristus, säger Mattias.


Om EFKs internationella arbete

EFK arbetar i 33 länder. Vi har ca 80 utsända missionärer just nu - en del är på väg ut andra på väg hem. Vi arbetar i partnerskap med 82 olika organisationer, kyrkor och samfund. Vi har ett 100-tal små och stora projekt. Vi arbetar i fyra fokusområden: Församlingsbyggande, Barns rättigheter, Mot människohandel och med Hållbar försörjning.


Besök gärna hemsidan för mer information! Tipsa gärna andra om vårt nyhetsbrev - www.efk.se/utblick

Interact /Evangeliska Frikyrkan
Postadress: Box 1624, 70116 Örebro
Besöksadress: Åstadalsvägen 2
Tel: +46(0)19-16 76 00
E-post: info@efk.se
Hemsida: www.efk.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du visat intresse för vårt internationella arbete eller din EFK-församling.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.