Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Medlemsbrev nr 8 - 2018

Kalendarium

 

Stora Biokraft- och Värmekonferensen
13- 14 nov, Växjö
Mer info här

BeBo & Belok Resultatkonferens
14-15 nov, Stockholm
Mer info

Europen Bioenergy Future
14 nov, Hanover, Tyskland
Anmälan här

BioLyftet  
14 nov, Elmia Jönköping
Läs mer här

Bioenergidagene 2018
26- 27 nov, Quality Airport Hotel Gardermoen, Norge
Läs mera här

Certifierad Bioenergiinstallatör
5- 6 dec, Härnösand
Mer info och anmälan här

World Bioenergy Forum 2018
5 dec, Katowice Poland
Mer INfo

4th Biomass Trade & Power Europe
12- 13 febr, Copenhagen
Läs mer här

World Sustainable Energy Days
27 feb- 1 mar, Wels Austria
Besök websidan

Hannover Messe
31mar- 5 april, Hannover
Mer information här
Läs om Energimyndighetens erbjudande

Argus Biomass
8- 10 April, London UK
Mer information här


Från Kansli & Styrelse

Rapport från kansliet

Den sista oktober genomfördes PelletsFörbundet Strategimöte i Lidköping. Under en heldag diskuterade  ett 20-tal medlemsföretag hur den närmaste framtiden för PelletsFörbundet skall se ut och var kanslifunktionen kommer att hamna när Bengt- Erik och Irene i samband med årsmötet i april 2019 avslutar sitt arbete. Eftersom förbundets verksamhetsår är lika med kallenderår innebär detta att en viss överlappning av verksamheten under första kvartalet 2019.

Under mötet presenterades kansliets verksamhet som den ser ut idag, och vår ordförande Peter Granborn presenterade de tre olika alternativ som styrelsen arbetat med under hösten. Mötet enades om att det alternativ som SVEBIO presenterat var det bästa alternativet och Peter och Gustav Melin fick uppdraget att gemensamt ta fram ett färdigt avtal som kan godkännas av styrelsen.

Under strategimötet berättade Mattias Löfroth från SSR om sotningsväsendets roll i samhället. PelletsFörbundet och SSR ser goda möjligheter till ett närmare samarbete i framtiden då vi har en naturlig samsyn i många frågor. Inte minst när det gäller energirådgivnng till  villaägare och kommuner, men också när det gäller att se behovet av t ex service. PelletsFörbundet har redan idag också några medlemmar från olika sotningsdistrikt.

Vi kan konstatera att utmaningarna för vår bransch fortsätter. Nu senast var det över 120 miljöorganisationer från hela världen har gått samman i en gemensam protest mot användningen av biobränslen från skog då man menar att Skoglig bioenergi är ett felriktat förslag. Detta är bara ett i raden av exempel som bygger på tesen att "vi kapar skog bara för att elda upp". Men det visar samtidigt på utmaningen att vi som företräder biooenergin måste arbeta hårdare för att öka kunskapen hos beslutsfattare och miljöorganisationer. Vi kapar ingen skog för att elda upp, utan vi uttnyttjar de restprodukter som faller från våra sågverk och skogsindustri.

Intressant är också att vi svenskar är mindre medvetna om farorna med klimatförändringarna än invånarna i övriga EU, och 14 procent av amerikanerna är skeptiska till att klimatet överhuvudtaget förändras, visar en ny undersökning.

Men ytterligare larmrapporter om hur det står till med vår planet behövs egentligen inte. Vi vet ju redan att klimatförändringarna pågår. IPCC:s senaste rapport pekar också på att vi kan begränsa klimatförändringarna. Vi behöver egentligen inga fler klimatrapporter - vi behöver handling. Och ska vi klara målen måste vi utnyttja bioenergin som även globalt är den viktigaste förnyelsebara energibäraren. Du kan läsa hela rapporten här

Dagarna innan vårt strategimöte var jag inbjuden som föreläsare på Argus Biomass Nordics and Baltics 2018 i Köpenhamn. Konferensen handlade både om marknaden och de utmaningar som regionen står inför, inklusive; tillgången på råvaror, framtida prissättning och intressekonflikter med naturvårdsintressen. Mer är 120 deltagare från 13 länder. Vad vi gör och har gjort i Sverige väcker stort intresse internationellt, och mitt föredrag blev mycket uppskattat bland deltagarna.

Den 7 november var PelletsFörbundet inbjuden att tala på SBBA:s höstmöte i Stockholm. Utöver detta har vi sen sist även presenterat vår verksamhet på Gotland i samband med att vår medlem Gotfire AB arrangerat miljödagar under hösten. Gotlands elförsörjning är en het potatis. Regeringen har ambitionen att göra Gotland till ett pilotområde för Sveriges framtida energisystem. Men begränsade anslutningar till fastlandet ställer till det för ny elproduktion. Här kan lagrad solvärme (bioenergi) leverera effekt närhelst den behövs som bäst.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att effektproblematiiken med tillgång på elström kalla dagar nu verkar göra att bioenergifrågorna åter kommer upp på agendan. Låt oss hoppas att utvecklingen blir bestående och att vår nya regering - när den blir klar - kommer att klimatfrågan på allvar. 

Bengt- Erik & Irene
Kansliet för PelletsFörbundet


Tre nya medlemsföretag i PelletsFörbundet

Vi har denna gång nöjet att hälsa ytterligare tre nya medlemmar varmt välkomna till PelletsFörbundet.

Mr PellSol i Skövde

Förtaget har mer än 15 årig kunskap inom branschen och har som mål är att tillhandahålla miljövänliga lösningar inom pellets/ved/sol. Mr PellSol har mångårig kunskap om de flesta på marknaden förekommande fabrikat. PellSol gör service, reparationer, analysinställning och är även den senaste medlemmen i PelletsFörbundets Servicorganisation.

Företaget tillhandahåller reservdelar till fabrikaten PellX, CTC, Ariterm/KMP, Eurofire, BaxiULMA Värmebaronen, mfl. Förutom installation och service av utrustning säljer Mr PellSol pellets från ett eget hämtlager. Du hittar mer information på hemsidan https://www.mrpellsol.se/service/

Kontakta gärna Torbjörn Sahlin 0705-46 16 11 eller via info@mrpellsol.se om du vill veta mer.

Södra Pellets

Södra är Sveriges största skogsägarförening med 51 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern där verksamheten baseras på förädling av medlemmarnas skogsråvara. 

Södras pellets innehåller bara högkvalitativ svensk råvara, varav cirka 70 procent är FSC och/eller PEFC certifierad, en andel som växer stadigt. Södra arbetar mycket målmedvetet för att ta tillvara all råvara, spill och energi som vår verksamhet genererar. Exempelvis torkar Södra allt spån med hjälp av restvärmen våra egna bruk och Södras pellets värmer drivbäddarna med de små skogsplantorna.

Kontakta gärna Fredrik Tärneberg för mer information. Telefon: 0340-63 38 04, eller via e-mail fredrik.tarneberg@sodra.com 

Clean Burn Trading
Cleanburn tillhandahåller uppvärmnings-system med pannor för biobränslen för små och medelstora industrier och fastigheter. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet och driftssäkerhet. Företaget är väl etablerat i branschen och har lång erfarenhet och hög kompetens & servicegrad.

Clean Burn har lång branscherfarenhet har över tid byggt upp goda samarbeten med marknadens bästa leverantörer och samarbetspartners. Man är sedan 2011 certifierade återförsäljare av Herz-värmepannor, en av Europas största tillverkare av utrustning för eldning av förnyelsebara bränslen.

Avancerad förbränningsteknik och hög servicemedvetenhet gör att man kan erbjuda värmesystem som är säkra och enkla att hantera, har låga utsläpp och låg bränsleförbrukning. Clean Burn Bioenergi har värmeanläggningen kunden behöver oavsett om man planerar att köpa en pelletspanna eller en transportabel panncentral. Clean Burns värmesystem omfattar allt ifrån småhus till större industrier.

Kontakta gärna Bosse Agustsson 031- 776 04 80 eller via info@cleanburn.se om du vill veta mer.


Mer än 30 000 villor värms fortfarande med olja

"I Sverige finns fortfarande totalt 34 975 villor som har en oljepanna som fortfarande används löpande eller vid behov.

Motsvarande siffra för pelletspannor är 82 257. Det innebär cirka 40 pelletspannor per 1 000 småhus."

Tabellen från MSB:s "sotarstatistik"

Från PelletsFörbundets sida menar vi att förnybar energi i alla former är nyckeln i klimatomställningen. Pellets som tillverkas av det sågspån som blir över vid våra sågverk är den renaste formen av bioenergi. Därför är det bra att så många villaägare valt en pelletspanna för att värma sitt hus. Ytterligare 75 982 villaägare har valt en modern keramisk vedpanna som förbränner veden nästan helt utan störande utsläpp i miljön. Även om elvärme är den vanligaste uppvärmningen betyder detta att mer än 150 000 villaägare satsat på modern och hållbar bioenergi.

Andelen pelletspannor varierar stort mellan länen. Dalarna intar förstaplatsen i pelletstoppen, med cirka 80 pelletspannor per 1 000 småhus. Sistaplatsen innehas av Stockholms län, där motsvarande siffra bara är 11. I Sverige finns totalt 34 975 villaoljepannor och 97 358 gamla omoderna vedpannor. 

"Att byta ut sin oljepanna, eller uppgradera en gammal vedeldning, är ett sätt att bidra till renare luft och ett fossilfritt samhälle"

Modern bioenergiteknik och pelletsvärme är en enkel, trygg och långsiktigt hållbar energilösning. Eftersom bränslet produceras lokalt ger det även en trygg energiförsörjning i en allt oroligare omvärld. Många villaägare skulle kunna minska både sina utsläpp och uppvärmningskostnader genom att se över sin uppvärmning. Men vi skulle kunna bli fler. 

Användningen av bioenergi totalt sett i landet har fördubblats de senaste 25 åren och står idag för cirka en tredjedel av den svenska energianvändningen, eller cirka 130­–140 TWh. Omställningen pågår såväl inom industrin som bland landdets villaägare, och allt fler börjar ifrågasätta om elbaserad uppvärmning verkligen är ett hållbart alternativ för framtiden.

Bioenergins andel av världens totala förnybara energikonsumtion är cirka 50% idag. Det är lika mycket som vatten, vind, sol och alla andra förnybara energikällor tillsammans. IEA, International Energy Agency, förväntar sig att modern bioenergi fortsätter att leda fältet och har stora möjligheter till fortsatt tillväxt. Men pekar samtidigt på att rätt politik och strikta hållbarhetsregler kommer att vara nödvändiga för att kunna uppnå sin fulla potential. Detta ligger helt i linje med det arbete vi står för inom PelletsFörbundet.

Om du delar våra värderingar är du också välkommen som medlem i PelletsFörbundet.

Peter Granborn
Ordf. PelletsFörbundet


Ny kurs Certifierad Bioenergiinstallatör 3- 4 dec

Rätt värmeanläggning som är anpassad efter rådande behov tjänar alla på, inte minst miljön. Certifieringen av installatörer av förnybar energi är frivillig och gemensam för alla EU-länder. Att opartiskt kunna styrka sin kunskap som installatör kommer säkerligen att bli allt viktigare.

Nu verkar det äntligen som att Incert AB under september blir klar med ackediteringen för att certifiera Bioenergiinstallatörer. Energimyndigheten har lovat att nu gå ut aktivt med att marknadsföra nyttan av att vara certifierad.

Som ett led i att få ett större antal installatörer att genomföra certifieringen kommer Energimyndigheten att subventionera utbildningen i december med 50%. Missa inte den möjligheten. 

Utbidning och certifieringsprov sker hos Heta Utbildningar i Härnösand. Mer information och anmälan via länken här.


Från våra samarbetspartners

Aktuellt från SVEBIO & Bioenergitidningen

Välkommen till Stora Biokraft- och Värmekonferensen! 
Konferensen behandlar viktiga och aktuella ämnen som framtidens fjärrvärme, där vi givetvis också får höra om allt annat som också händer i branschen. Det blir även debatt om bränsle, jämställdhet och kompetensförsörjning.

Apporpå jämställdhet - Notera gärna att alla föreläsarna är kvinnor! Vi ses i Växjö i den 13-14 november!

Kraftvärmeverket i Linköping byggs om från kol till biobränsle
Tekniska verken i Linköping förbereder en ombyggnad av kraftvärmeverket i centrala Linköping. Med en investering på cirka 100 miljoner kronor ska 6 000 ton kol per år ersättas med biobränsle. Den ombyggda pannan ska tas i drift i början av 2020.

Nu kan vi äta fossilfri ostkaka från Frödinge
Det hela är en riktig solskenshistoria, inte minst eftersom det är solen som ytterst driver verksamheten, via trädens och gräsets fotosyntes.

  • Gräs på ängar och vallar runt omkring Vimmerby, som vi människor inte kan äta, blir mjölk som sedan blir ostkaka, som vi äter med nöje.
  • Skogen i trakten blir timmer som sågen gör hyvlade bräder av. Biprodukterna, som bark och spån, blir bioenergi för uppvärmning av samhället och drift av fabriken.
  •  Kutterspånet från hyvleriet blir pellets som ger fabriken ånga.
  • Ostkakan blir på så sätt fossilfri i sin tillverkning.

Vanda ersätter kol med biobränsle i ny biokraftanläggning
Utfasning av stenkol och minskade klimatpåverkande utsläpp är på gång i Helsingforsregionen i Finland. Vanda stad håller målmedvetet på att förverkliga visionen om en koldioxidfri stad under 2020-talet. Vanda Energi bygger nu om en biokraftanläggning vid Mårtensdal kraftverk, nära Ring III, en ringled strax utanför Helsingfors.

Södras spelapp lär ut bioekonomi
2017 lanserade Södra i samarbete med Gro Play, en spelapp för barn om skogsbruk och skogens bidrag till samhället: Grow Forest. Spelet har mottagits väl och har över 100 000 nedladdningar internationellt. I Sverige ligger antal nedladdningar på nästan 25 000. Syftet med spelet är att skapa nyfikenhet om skogsbruk och produkter från skogen med fokus på hållbarhet och innovation.

Södra har fått grönt ljus till ”Från flis till flygplan i Småland”
I maj 2018 undertecknade Södra, tillsammans med strategiska partners, en avsiktsförklaring gällande en förstudie om bioflygbränsleproduktion i Småland. Energimyndigheten har idag beviljat konsortiets ansökan och förstudien går därmed in i en ny fas.

Stor satsning på fossilfri fjärrvärme
Solör Bioenergi, som driver fjärrvärmeanläggningen på Solstens industriområde i Mölnlycke, arbetar nu med att slutföra ombyggnationen för att ta en ny oljepanna i drift. Vid årsskiftet kommer arbetet vara klart, vilket innebär att kunderna då kommer att erhålla fjärrvärme baserad på fossilfri råvara. Fjärrvärmeanläggningen, som ligger i Solstens industriområde, förser idag villor, flerfamiljsfastigheter, verksamhetsfastigheter och industrifastigheter med fjärrvärme. Bland de större kunderna finns Härryda kommun, Förbo AB och Wallenstam. Varje år levereras cirka 50 GWh fjärrvärme, vilket motsvarar behovet av ca 6 miljoner liter olja.

Energieffektivt pelletsrekord
SCA BioNorrpellets har, till skillnad från många andra inom skogen, ­dragit nytta av ­sommarens höga temperaturer som hjälpt företaget att slå förra sommarens ­produktionsrekord med 744 ton. SCA är en av Sveriges största pelletstillverkare och med förra årets kalla ­vinter i minne ser det just nu ljust ut för branschen. SCA BioNorrpellets har totalt tre produktionsanläggningar som ligger i Härnösand, Luleå och Stugun.

Vithalatvätten i Vetlanda tvättar fossilfritt
I mitten av oktober gick Vithalatvätten från att använda olja till bioenergi i tvätteriet. Pelletssilon och den fristående panncentralen som innehåller pelletspannan har placerats utanför lokalerna och anpassats för att smälta in mot fasaden. Företaget sänker energikostnaderna med ca 70% per år.

Trendbrott, stigande priser på trädbränsle!
Det finns många skäl till att vi har haft sjunkande flispriser sedan 2011. Men nu har priserna bottnat och börjat stiga. I själva verket riskerar vi bränslebrist om vintern blir kall. De värmeverk som inte upphandlat bränslebehov för en normal vinter kan sitta illa till. Kanske blir det aktuellt med rena energiavverkningar för att klara behoven men det vet vi först när vintern är här. Blir vintern däremot varm kommer ingen märka att försörjningsläget var mer utsatt än vanligt.

Stora Enso och Gasum ingår samarbete om att göra förnybar energi av spillvatten
Stora Enso och energibolaget Gasum har undertecknat ett avtal om byggandet av en biogasanläggning vid Stora Ensos pappersbruk i Nymölla. Anläggningen, som byggs och drivs av Gasum, kommer att förvandla brukets spillvatten till förnybar energi. Gasum planerar att uppgradera biogasen till flytande biogas (LBG) som kan säljas som bränsle till bilar, bussar, lastbilar och färjor. 


Intressant från branschen

Beslut idag - de fick klarteckenden 
Idag kom beskedet från Mark- och Miljödomstolen. Preem får bygga ut sitt oljeraffinaderi, Preemraff i Lysekil. Läs också om att norsk oljeindustri vädrar morgonluft. Olje- och energibranschen i Norge upplever en uppgång efter flera år med reducerad aktivitet. Optimismen var märkbar på Offshore Technology Days (OTD), branschens årliga möteplats.

Så ska Stirlingmotorn räddas från konkursen
Gävleföretaget Inresol, som utvecklar en så kallad stirlingmotor, hamnade i akut likviditetskris i somras. Under rekonstruktionen arbetar Inresol efter en ny tidsplan för hur stirlingmotorerna ska förbättras, testköras, verifieras och monteras de närmaste månaderna. 

Aggregatet skulle kunna göra hushåll helt självförsörjande på både el och värme, uppgav Inresols nordiska distributör Strive Energy. När motorn gick på max skulle effekten bli 12 kilowatt värme och 5 kilowatt el. Men de utlovade effekterna har ännu inte uppnåtts. Den produktion som enligt rekonstruktionsplanen ska dra igång efter nyår rör företagets basmotor, inte det lilla pelletsdrivna aggregatet.

The 2018 edition of Bioenergy Europe's Statistical Report is now available 
The report will be released to the general public on November 15th - and will be offered free of charge. Download here  

IPCC-rapporten möts med en gäspning men också ”back-lash” 
De stora amerikanska tidningarna noterar att Donald Trump inte bevärdigat IPCC:s klimatrapport ens den minsta kommentar. Det var kanske inte heller väntat, även om han borde oroa sig för sina fastighetsvärden i Florida när havsnivån stiger. Många ledarsidor och en del politiker kommenterar IPCC, men i det stora hela måste de globala reaktionerna beskrivas som en samlad gäspning.

Försäljningen av bergvärmepumpar sjunker
Försäljningen av bergvärmepumpar minskade tredje kvartalet i år. Det visar försäljningsstatistik från Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP). Totalt har försäljning av värmepumpar ökat med 6 procent under årets tre första kvartal, enligt SKVP:s statistik. Men sett enbart till tredje kvartalet var försäljningsökningen mer blygsam, endast 1 procent. Och för bergvärmepumpar sjönk försäljningen med 4 procent under tredje kvartalet.

Lagrar solel i flaska - banbrytande forskning 
Ett stort problem med solenergi har hittills varit svårigheterna att lagra den, vilket gjort den till en utpräglad färskvara. Men nu ser ett forskarlag vis Chalmers tekniska högskola ut att ha knäckt nöten. Med en specialdesignad molekyl som kan omvandla solenergi till värme som i sin tur kan lagras i vätska, håller forskarna på att ta fram ett system som gör det möjligt att spara solenergi i hela 18 år.

Diesel fri från fossilt och tall i tanken
Mängden förnybart i bensin och diesel kommer kunna fördubblas i Sverige. Skogsföretag investerar miljardbelopp för att producera biobränsle av sådant som ändå skulle förbrännas och fler företag satsar på fossilfria transporter. Kemiteknikforskaren Christian Hulteberg har lyckats omvandla en restprodukt från pappersmassatillverkningen till en vätska som är kemiskt identisk med bensin. Se inslaget från TV4 Läs även Tall i tanken – hållbarare bilkörning med grön bensin från Forskning.se Läs även Biodrivmedel så in i Norden från Jordbruksaktuellt

Fortsatt neråt för biodrivmedel 
Enligt preliminär statistik från SCB och Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet fortsatte användandet av biodrivmedel minska under augusti då den sjönk med cirka 30 100 kubikmeter. För perioden januari till augusti är nedgången cirka 117 000 kubikmeter, en minskning på omkring 10 procent.

Mångfalden är livsviktig, både i och utanför skogen
När jag sitter i min lägenhet i Lund och läser diverse inlägg i den svenska biodiversitetsdebatten blir jag beklämd. Att frågan är polariserad är ingen nyhet, men jag kan inte undvika att fråga mig själv: varför saknas det ofta en ömsesidig respekt mellan skogsvetare och andra biologi- och miljöintresserade? 


Myndighet och politik

Foto: GRAFIK: EXPRESSEN

Global protest mot biobränsle från skog
Över 120 miljöorganisationer från hela världen har gått samman i en gemensam protest mot användningen av biobränslen från skog. Klimatsamordnare menar att Skoglig bioenergi är ett felriktat förslag.

Läget på globala energimarknaderna v. 45, 2018
Den globala oljemarknaden har generellt varit något avvaktande under de två senaste veckorna, och priserna har också följt volatiliteten på aktiemarknaden. Även om de amerikanska sanktionerna mot iransk oljeexport har lett till stigande oljepriser finns det också faktorer på marknaden som har dragit priserna nedåt.

Läget på energimarknaderna för biodrivmedel och fasta biobränslen, oktober 2018
I detta marknadsbrev berättar vi bland annat om nya projekt i samverkansprogrammet "Förnybara drivmedel och system", EU-medlemsstaters uppmanande att återinföra tullar mot argentinsk biodiesel, ny klimatrapport från IPCC, stigande priser på trädbränsle samt nya möjligheter för skogsbränsleproduktion och regelverk kring denna.

Vinnova: Ny utlysning för samarbeten Sverige-Tyskland
Små och medelstora företag kan nu söka upp till tre miljoner kronor för FoU-projekt i samarbete med tyska aktörer. Projekten ska kunna generera hållbara lösningar som har marknadspotential och möter samhällsutmaningar. Den 6 november anordnas en informationsdag om utlysningen, och sista ansökningsdag är 13 mars 2019.

Nya möjligheter för företag att driva innovation
Driv innovationsprojekt i ert företag
Är ni ett aktiebolag som vill starta och driva projekt i utvecklingsskeden där annan finansiering är svår att få? Nu skapar vi möjlighet att utveckla lösningar med stor kommersiell potential. Sök upp till två miljoner kronor för innovationsprojekt. 
Läs mer
Utveckla affärsverksamheten med checkar
Små och medelstora företag kan söka innovations- och IP-checkar på max 100 000 kronor. Innovationschecken använder ni för att köpa in kunskap och rådgivning i syfte att utvärdera en innovationsidé. IP-checken nyttjar ni för att med extern kompetens ta fram en strategi för hantering av immateriella tillgångar. 
Läs mer

Energimyndigheten: Start Up Energy Transition
Sedan ett par veckor tillbaka har vi ingått i ett mycket spännande samarbete med DENA (German Energy Agency – vår systermyndighet) samt WEC, World Energy Counsil som initierat en internationell tävling för Energilösningar – Startup Energy Transition. Sverige ligger i framkant vad det gäller innovation och skalbara lösningar med påtaglig effekt på energiomställningen. Därför vill vi ha så många bolag som möjligt som ansöker till Startup Energy Transition. 

EU satsar 100 miljoner euro på bioekonomin
Ökad cirkularitet inom bioekonomin och pengar till investeringar för att hjälpa innovationer ut på marknaden. Det är två delar i EU:s uppdaterade strategi för bioekonomi, som kom förra veckan. ”Strategin är bra” tycker Kjell Ivarsson, senior rådgivare på LRF och medlem i EU:s bioekonomipanel. 


Klimatfrågan runt om i världen måste engagera många fler

Skrämmande minskning av världens djurbestånd – samma åtgärder behövs som för att minska utsläppen

Världsnaturfonden (WWF) varnar för att en ständigt växande matproduktion och svällande efterfrågan av jordens resurser har orsakat en massiv minskning av jordens djurbestånd, enligt rapporten Living Planet Report.


Totalt minskade antalet ryggradsdjur mellan 1970 och 2014 med 60 procent. Rapporten pekar på att många arter försvinner i oroande takt. Många åtgärder som skulle förbättra den biologiska mångfalden är samma som behövs för att minska utsläppen och nå de globala hållbarhetsmålen.

– Vi måste tänka till hur vi producerar och konsumerar. Jag tror absolut att vi kan klara detta, men då krävs det omställningar, säger Vicki Lee Wallgren, chef för skog och arter på WWF, enligt SVT Nyheter

Sverige är bland de värsta länderna i världen när det gäller ekologiska fotavtryck per invånare, enligt Natursidan. För att förbättra situationen rekommenderar Världsnaturfonden (WWF) att vi som privatpersoner ska åka mer kollektivt, dra ner på bil- och flygresor, minska köttkonsumtionen, handla mer hållbart, se över hemmets elkonsumtion samt spara och investera klimatsmart, skriver Natursidan.

 

1,5-gradersmålet går att nå – men kräver transformativa förändringar 
Världen kan begränsa uppvärmningen till max 1,5 grader, men det kräver snabba, långtgående och aldrig tidigare skådade förändringar av samhällets alla delar. För näringslivet väntar än högre krav.

"Företag måste sätta vetenskapligt baserade mål även om de just nu inte vet hur de ska leverera på dem", säger Stefan Henningsson från WWF.

Förstår du nu varför klimatet är viktigt, Trump?
Våld och organiserad brottslighet har lyfts fram som de huvudsakliga orsakerna till migrationen från Centralamerika mot USA. Men bakom det rubrikskapande våldet, finns en annan drivkraft: klimatförändringar. Och den är om möjligt än mer oroande.

Kommunernas inköp påverkar miljön och klimatet
Upphandlingsmyndigheten kan nu presentera en miljöspendanalys som indikerar vilken miljöpåverkan kommunernas offentliga inköp kan ha. En miljöspendanalys är en inköpsanalys där olika miljöfaktorer har integrerats.

År 2016 uppgick de svenska kommunernas utsläpp av växthusgaser från offentliga inköp till 12,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter.  Utsläppen motsvarar en klimatpåverkan från cirka 5,4 miljoner personbilar.

”Markanvändning får en avgörande roll”
"Negativa utsläpp har främst handlat om tekniker som CCS och Beccs, men de är väldigt dyra och kräver stora projekt. Möjligheten att binda koldioxid genom markanvändning har förbisetts, men uppmärksammas i rapporten. Det handlar om en väldigt stor potential där ett ton koldioxid kan undanhållas till kostnaden av 100 dollar", säger hon till Aktuell Hållbarhet.

FN: Extrem miljardnota för väderkatastrofer
De senaste 20 årens väderkatastrofer, främst orkaner och översvämningar, har kostat motsvarande 20.500 miljarder kronor, enligt FN-organet för katastrofberedskap UNISDR.

IPCC: ”Historiskt skifte krävs för att hejda uppvärmningen”
Det finns stora vinster för människor och natur om uppvärmningen begränsas till 1,5 grader. Det krävs dock snabba och omfattande förändringar av hela samhället i en skala som saknar motstycke. Det konstaterar FN:s klimatforskarpanel, IPCC, i den specialrapport om effekter av en global uppvärmning på 1,5 grader som presenterades natten till måndagen, rapporterar Dagens Nyheter.

Det här händer vid 1-5 graders temperaturhöjning
Parisavtalet har förbundit världens länder att begränsa uppvärmningen till 2 grader, målsättningen är 1,5 grader. Men dagens förda politik kommer att leda till en 3 gradig höjning av temperaturen. Vad händer på jorden om temperaturen överstiger 2 grader? 

Klimatmålet står på spel om vi inte agerar
Konjunkturinstitutet anser att det är en "riskfylld strategi" att införa justeringar av svensk klimatpolitik som "kräver en så pass ljus framtid". Men vi tror att vi tar en betydligt större risk om vi inte klarar vårt klimatmål och intentionerna i Parisavtalet, skriver IVL:s klimatexpert Lars Zetterberg och Jessica Henryson, Westander i en slutreplik i Svenska Dagbladet.

Nya data möjliggör bättre analyser av klimatförändringen
Nu finns nya högupplösta klimatdata som är fria att ladda ned. Klimatdatabasen omfattar hela Europa från år 1961 och framåt. Den nya klimatdatan lämpar sig väl för forskning och utveckling av nya klimattjänster på regional nivå. Den 20 november anordnas en workshop i Toulouse för alla som vill veta mer om potentiella användningsområden.

Rockström: Det här krävs för att nå Agenda 2030
AGENDA 2030 Stora omställningar krävs för att nå Agenda 2030, skriver Johan Rockström tillsammans med två forskarkolleger. Samtidig utmanar de Sveriges kommande regering och Svenskt Näringsliv. Med "business as usual" skulle bara tio av de 17 globala målen nås till år 2030, enligt debattörerna.

New York stämmer Exxon Mobil för klimatbedrägeri
Enligt stämningsansökan, som lämnades in av justitiekansler Barbara D. Underwood under onsdagen, ska företaget medvetet ljugit om hur det beräknat potentiella kostnader för koldioxidutsläpp. Exxon Mobil ska ha försäkrat sina investerare om att de använde sig av teoretiska beräkningar, där de uppskattade priset för koldioxid till mellan 20 och 80 dollar beroende på i vilket land företagets projekt genomfördes. I själva verket visar en utredning att Exxon Mobil använde sig av av lägre priser, eller lät bli att att sätta pris, i sina beräkningar.

Varken flygresan eller Trump är stora miljöboven
Det största hotet mot klimatet är vare sig Donald Trump eller flygresan till Thailand. Jojje Olsson om att Kina i dag släpper ut mer koldioxid än USA och EU tillsammans – och fortsätter öka användningen av fossila bränslen.

Debatt: Ett klimatprogram för nästa regering
I och med klimatlagen måste Sverige bli klimatneutralt före 2045. Det kommer att kräva stora politiska insatser. Här är tio förslag på politiska beslut som är viktiga att genomföra under nästa mandatperiod, skriver Svante Axelsson, nationell samordnare för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige.

Kinas utsläpp ökar snabbt 
Samtidigt som Kina hyllas för sitt klimatarbete ökar landets utsläpp av koldioxid. De pandaformade solcellsparkerna finns där – men det gör också kolkraftverken. ”Många uppfattar Kina som en global ledare i kampen mot klimatförändringarna, men det är helt fel”, säger journalisten och författaren Jojje Olsson.


Mer klipp från media

Högsta Elpriset sedan 2010
Snittpriset på Nordpool var under oktober 45,7 öre per kilowattimme. Det är en ökning med 65 procent jämfört med oktober ifjol. Snittpriset på el har inte varit lika högt i oktober sedan 2010.

Politikerna har avfärdat profetian om katastrof
Det gamla energibolagens alltför erfarna chefer har snällt lyssnat, men avfärdat denna förutsägelse. Först med att förnybar energi är för dyr. När förnybar energi nu blivit billig, avfärdar man det med att sol och vind inte alltid är tillgängliga. När man sedan sett hur en kombination av olika förnybara energikällor, batterier och flexibel elkonsumtion i processindustri och produktion av bränslen från el kommer att både ta tillvara billig förnybar el och garantera kontinuerlig tillgång, säger man att tekniken i alla fall inte passar de gamla företagens affärsmodeller eller avkastningskrav. 

Utsläppen i Sverige ökar
Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin ökade med 1 procent under andra kvartalet 2018 jämfört med motsvarande period i fjol, rapporterar SVT Nyheter.
Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) kommer ökningen främst från tillverkningsindustrin där utsläppen under perioden ökade med 5,6 procent jämfört med samma period 2017. Samtidigt minskade utsläppen från el-, gas- och värmeverk med 4,7 procent jämfört med förra året. Under samma period ökade Sveriges BNP med 3,0 procent.
– Klimatförändringen påverkar alla branscher och är en av vår tids största samhällsutmaningar. Vi måste öka takten i klimatomställningen om vi ska klara vårt klimatmål och bidra till att hålla temperaturökningen under 1,5 grader, säger Nina Halling, affärsområdeschef på Westander Klimat och Energi.

Saltar in energinden 
Nyligen premiärvisade energilagringsbolaget SaltX Technology sin demonstrationsanläggning för storskalig energilagring i bolagets världspatenterade nano-belagda salt.  Anläggningen, som ryms och transporteras i en fraktcontainer, markerar starten för SaltX globala turné för att marknadsföra sin produkt EnerStore på nyckelmarknader.

Nytt sätt omvandlar biomassaden
Omvandlingen av förnyelsebara bränslen i en förgasningsreaktor avgör hur effektiv processen blir, samtidigt är askan i dessa bränslen av central betydelse för att förstå förloppet. Nu presenteras nya rön.

Siljan Group och Adven värmer Mora med närproducerat biobränsle 
Siljan Group AB berättade redan i juni om den investering som sker i en ny, modern värmecentral vid sågen i Mora, en satsning på cirka 70 Mkr. Som en förlängning av detta projekt har Siljan Group i dagarna tecknat ett långsiktigt avtal med Adven Energilösningar AB, som innebär att lokalproducerat biobränsle kommer att fungera som energikälla till Moras fjärrvärmenät.

Många frågor obesvarade om nyckelbiotoper
En ny studie av forskning från Norden och Baltikum visar kunskapsluckor när det gäller nyckelbiotoper. Särskilt när det gäller skötsel och regionala skillnader är mycket ännu oklart, men forskningen kan reda ut en del frågetecken.

Färdplan för 100 procent förnybart 2040
För att nå målet om ett 100 procent förnybart elsystem till 2040 behöver vindkraften gå från dagens ca 17 TWh till en årsproduktion motsvarande minst 70 TWh. Då måste över 200 miljarder kronor investeras i vindkraft. Men det finns flera utmaningar som riskerar att försena och fördyra vindkraftsutbyggnaden som nästa regering måste hantera snarast. Det skriver branschorganisationen Svensk Vindenergi i sin nya rapport ”100 procent förnybart 2040 – Vindkraft för klimatnytta och konkurrenskraft”.


Internationellt

Petrol and diesel car sales by 2030
Denmark announced on Tuesday (2 October) that it will ban the sale of new cars with internal combustion engines by 2030 and hopes to have one million electric and hybrid cars on the roads by then. In a speech to parliament, Prime Minister Lars Løkke Rasmussen said that “diesel and petrol cars in Denmark must be the past. The future is green,” adding that all sales of new fossil-fuel-powered cars will cease in 2030

Rapport: Modern bioenergi är den förbisedda jätten inom förnybar energi
Andelen bioenergi av världens totala förnybara energikonsumtion är 50 procent, lika mycket som sol, vind, vatten och alla andra förnybara energikällor tillsammans«, kommenterar Fatih Birol, IEA, rapporten Renewables 2018.
Läs rapporten från IEA

Nya tyska ledare - ny energipolitik?
Angela Merkel, som nyligen gav upp sin post som CDU:s partiordförande kallades för "klimatkansler" på grund av hennes långvariga internationella engagemang för utsläppsminskningar. Flera nya CDU- kandidater har vid skrivande stund meddelat intresse för att ta över ordförandeposten i partiet. Den som blir vald kan en dag också bli Tyskland nästa förbundskansler och kan staka ut riktlinjerna för framtidens energipolitik.

EU:s energiunion – vad innebär den och hur når vi dit?
År 2030 ska 32% av Europas energi komma från förnybara källor, enligt nya regler som Europaparlamentet väntas rösta om i november. Sverige är i särklass när det gäller andelen energi som kommer från förnybara källor. Men hur säkerställer vi att alla medlemsländer tar sitt ansvar i att uppnå EU:s energi- och klimatmål för 2030? Vad innebär de nya reglerna för vår elproduktion, transporter samt uppvärmning och luftkonditionering av våra hushåll? Hur kan energiunionen ligga till grund för en europeisk klimatlag? 

From the Director’s Desk – Who We Are
As this edition of the Pellet Wire is being distributed the Pellet Fuels Institute board of directors will be convening in Indianapolis.Our board chairman, Don Wagner, and I have been working on, discussing, and planning our agenda for over two months. In advance of this meeting, Don asked every board member to prepare a short list (no more than three) of priorities that they feel were the most important for the PFI to concern itself with. Our goal is to reach as close to a broad consensus within the board on three strategic imperatives that we set our association’s efforts towards.


Få mer information via kansiet - tel 0510- 285 30

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem hos oss eller för att du har rekommenderats som en duktig pelletsinstallatör. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.