JIMMY BOHMAN - marknadschef & PETER BECKMAN - verkställande direktör

Välkommen till månadskommentar för sista månaden 2018 och den första som sänds ut 2019. Nytt år och nya möjligheter! Förra året avslutades på samma sätt som det började – marknaderna uppvisade en stor oro och svängningar upp och ned var markanta. Oavsett om marknaden återhämtar sig i början av 2019 eller om konjunkturen verkligen inlett en bredare nedgång tror vi på att hålla en bred portfölj med god riskspridning. Det var många olika faktorer som påverkade utvecklingen under förra årets slutskede och efter en bred nedgång på världens börser kunde man konstatera att det hade lönat sig att fördela en del av sin portfölj till alternativa investeringar genom vår fond Pacific Precious. Om man däremot har synen att börsen kommer att återhämta sig starkt i början av 2019 ser vi goda möjligheter för våra Dynamicfonder.

Vi inleder våra aktiviteter under året med att finnas med på Stora Förmedlarmässan i Stockholm den 16 januari. Hoppas att möta många av er förmedlare som får detta månadsbrev där!


MATTIAS GROMARK - fondförvaltare (3 GLOBALA AKTIEFONDER)

2018 (12) < klicka på respektive fond för mer information och kommentarer om fondens utveckling >

Pacific Global Dynamic A

-14,44% (-8,13%)

Pacific Explorer Dynamic A

-8,09% (-4,13%)

Pacific Extraordinary Brands A

-16,69% (-11,04%)


ERIC STRAND - fondförvaltare (2 MARKNADSNEUTRALA FONDER)

2018 (12) < klicka på respektive fond för mer information och kommentarer om fondens utveckling >

Pacific Multi Asset A

-2,52% (-1,72%)

Pacific Precious A

-1,70% (+4,13%)


Pacific Fonder AB | Sveavägen 47 | 113 59 Stockholm | 08-10 60 69

Pacific Fonder är ett fristående värdepappersbolag grundat 2015 med säte i Stockholm. Bolagets största ägare (49 procent) är ägarbolaget till Atlant Fonder. Personalen och ett fåtal externa investerare med lång erfarenhet från fondförvaltning äger 51 procent.

Pacific ska fånga upp bra förvaltare med bra idéer och tillsammans förverkliga dessa. För att skapa långsiktiga relationer med våra förvaltare är dessa alltid delägare. Våra förvaltare är självklart investerade i våra egna fonder.
Våra fondförvaltare agerar självständigt inom sina mandat i enlighet med fondernas fondbestämmelser och har alla sin egen syn på marknaden.

Målet är att att varje fond levererar en så hög riskjusterad avkastning som möjligt till våra kunder.
För att fokusera på det som vi tror vi gör bäst, nämligen förvalta fonder, så administreras fonderna av ISEC Fundservices. Fondernas förvaringsinstitut är SEB.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du investerat i våra fonder, är intresserad och kanske blivande investerare, är rådgivare/förmedlare/branschkollega eller för att du önskat få/har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Läs gärna mer om våra principer för behandling av personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsförordning. 

Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.