PETER BECKMAN - verkställande direktör

Under oktober månad fick vi se återkomsten av kvantitativa åtgärder från centralbankerna, även om amerikanska Fed meddelade att deras kvantitativa åtgärder egentligen inte är kvantitativa åtgärder. Detta stimulerade världsekonomier brett men eftersom många indikatorer pekar på en begynnande försvagning gynnades även priserna för guld och övriga ädelmetaller under månaden.

Återhämtning på de flesta marknaderna samt strukturaffärer i portföljbolag har gynnat Pacifics fonder under månaden och samtliga fonder utom Global Dynamic kan redovisa värdeökning under perioden. Under oktober månad var det uppåt både för aktier och ädelmetaller vilket bland annat innebär att Pacific Precious var upp drygt 4,2 procent under perioden.

Som tidigare meddelats har Pacificfonderna checkat ut från fondhotellet hos ISEC Services AB och har nu flyttat till vårt systerbolag Atlant Fonder AB. Från och med den 4 november ligger Pacificfonderna i Atlant Fonder AB. Flytten innebär inga förändringar i fondernas struktur eller förvaltningsinriktning och våra investerare behöver inte göra någonting i samband med överlåtelsen. Ett beslut som kommer påverka fonderna är att Pacific Extraordinary Brands och Pacific Global Dynamic kommer att läggas ned. Sista handelsdatum för dessa fonder beräknas bli den 4 december. Mer detaljerad information finns på vår hemsida eller på den plattform där du äger fonden.

För mer detaljer om fondernas utveckling, gå in på respektive fonds månadsrapport. 


MATTIAS GROMARK - fondförvaltare

2019 (10) < klicka på respektive fond för mer information och kommentarer om fondens utveckling >

Pacific Global Dynamic A

YTD +19,83% (Oktober -0,19%)

Pacific Explorer Dynamic A

YTD +12,16% (Oktober +1,87%)

Pacific Extraordinary Brands A

YTD +19,88% (Oktober +1,88%)

Pacific Multi Asset A

YTD +11,49% (Oktober +1,43%)

Pacific Precious A

YTD +19,24% (Oktober +4,27%)


Pacific Fonder AB | Sveavägen 47 | 113 59 Stockholm | 08-10 60 69

Pacific Fonder grundades 2015 men ingår sedan den 4 november 2019 i Atlant Fonder AB. Atlant Fonder AB är ett fristående fondbolag som bildades 2006 och förvaltar alternativa inesteringsfonder. 

För att skapa långsiktiga relationer med våra förvaltare är dessa alltid delägare. Våra förvaltare är självklart investerade i våra egna fonder.
Våra fondförvaltare agerar självständigt inom sina mandat i enlighet med fondernas fondbestämmelser och har alla sin egen syn på marknaden.

Målet är att att varje fond levererar en så hög riskjusterad avkastning som möjligt till våra kunder.
Fondernas förvaringsinstitut är Swedbank.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du investerat i våra fonder, är intresserad och kanske blivande investerare, är rådgivare/förmedlare/branschkollega eller för att du önskat få/har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Läs gärna mer om våra principer för behandling av personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsförordning. 

Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.