Nyhetsbrev om VIOL 3. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

 Nr 2
24 mars 2020

Kundmöte VIOL 3, torsdag den 26/3 kl 13.30 - 15.30

Alla är varmt välkommna till vårt kundmöte via länk till Teams:

Anslut till Microsoft Teams-möte

Preliminär agenda för kundmötet

  • Inledning
  • Nyhetsbrev VIOL 3
  • Därför VIOL 3

  • Vad händer framåt?
  • Startversion av VIOL 3 den 31/3 Sågtimmer till industri
  • Verifiering i VIOL 3
  • Uppföljning och rapportering
    i VIOL 3
  • Integrationer

Varmt välkomna!


Affärsregler externa integrationer

De efterfrågade affärsreglerna för externa integrationer publicerades i leverans 3.12 den 18/3 2020. De samlade affärsreglerna finns i det generella dokumentet ”Biometria specific Business Rule applicable at integration 1.0.pdf” och finns under Allmänt för VIOL 3 på viol3.se.

 

Turné för programkommunikatören

Under mars och april kommer programkommunikatören Pia Sundkvist de Beau att genomföra ett antal kundbesök i samtliga tre regioner, syd, nord och mitt.

Det är piloter, affärspartners och IT-leverantörer som besöks. Under vecka 11 besöktes region Syd och i början av april kommer region Nord att besökas. Region Mitt besöks under vecka 19. Syftet med besöksturnén är att skapa dialog – ta med information från programmet ut till er och ta med återkoppling från er tillbaka in i programmet. Att skapa goda förutsättningar för att få ihop VIOL 3-verkstaden med verkligheten helt enkelt.


Programkalender VIOL 3

Från och med måndag den 16/3 2020 finns en kalender för programmet VIOL 3 publicerad på viol3.se. I den finns händelser som kan ha påverkan på er externa intressenter medtagna. Tanken är att det ska ge en hint om vad som är aktuellt innevarande vecka. Har du synpunkter, idéer och tankar kring denna, kontakta gärna pia.debeau@biometria.se.


Information om verifiering VIOL 3

Samarbetsrum Startversion VIOL 3

Testområdet är förstärkt inom programmet, både organisatoriskt och med fler resurser. Vi har bland annat tillsatt en Programtestledare som driver och koordinerar våra samlade scenariotester. Vi har hittills genomfört tre testomgångar för våra åtta affärsscenarion.

Vi testar igenom affärsscenarion både via klient och via integrationer. Utöver detta så sker löpande systemtester inom respektive delprojekt i programmet.

Fokus för testerna är allt som ingår i ”Sågtimmer till industri” till 31/3 samt regressionstester. Vi har nu gått in i verifieringsperiod för Startversion 31/3 vilket betyder att vi inte lägger till ny funktionalitet, utan arbetar med att stabilisera vår leverans med buggrättningar och omtester. En hel del av de gemensamma testerna kommer att ske digitalt i vårt samarbetsrum VIOL 3, se foto ovan. Ibland tillsammans med kund och/eller IT-leverantör. Ibland med resurser inom programmet.


Startversion VIOL 3 31/3

Den Startversion av VIOL 3 som releasas den sista mars innehåller åtta olika varianter av scenariot ”Sågtimmer till industri”. Programmet VIOL 3 inom Biometria genomför just nu verifieringar av scenariots 28 processteg i enlighet med de acceptanskriterier som finns. 

Verifiering utifrån acceptanskriterier

Om det finns några avvikelser,  kommer dessa beskrivas i Release Notes som utkommer den 24/3 2020.


Besök oss på viol3.se 


Följ Biometria i våra sociala kanaler

facebooklinkedinyoutube

Redaktör: Pia Sundkvist de Beau, pia.debeau@biometria.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du sedan tidigare, har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Vill du avsluta din prenumeration, klicka här.