GR stöttar kommunerna i omställningen till en nära vård

Nära vård innebär att den vård som invånaren behöver ofta, ska finnas nära och anpassas efter invånarnas behov. Målet är att skapa en vård med ökad trygghet, kvalitet, kontinuitet och effektivitet. Detta innebär en stor omställning för kommunerna och GR:s roll är att på olika sätt stötta i det här arbetet. Här kan du läsa om en del av de saker som vi har på gång.

Läs mer

Ny rapport: Personcentrering i kommunal vård och omsorg

Personcentrerad vård handlar om att vården ska utgå från individens behov, preferenser och resurser. Patienter ska bemötas som personer, med respekt och värdighet och patienten ses som en partner i den egna vården.

Hur tolkar och tillämpar kommunerna personcentrerad vård? Det handlar en ny rapport från FoU i Väst om.

Läs mer

Hälsogreppet har lyft upp den psykosociala arbetsmiljön på kommunernas agenda

Nu avslutas GR:s ESF-finansierade projekt Hälsogreppet. Projektet, som har pågått sedan 2017, har fått många positiva effekter, bland annat att den psykosociala arbetsmiljön har satts på agendan och att aktiviteter i projektet har blivit en del av det ordinarie arbetet i kommunerna. 

Det mesta i projektet har skett lokalt i kommunerna, och många insatser har fokuserat på ledarskapets betydelse för medarbetarnas hälsa. Fokus har varit på de organisatoriska förutsättningarna för hälsan på arbetsplatserna.

Hälsogreppet har även tagit fram en modell för analys av personalhälsa och en guide till lokal samverkan i rehabiliteringsprocessen.

Läs mer

Grundkurs i tjänstedesign – gå SKR:s populära utbildning hos oss!

Tjänstedesign är en utvecklingsprocess där man involverar användaren för att se till att de tjänster som tas fram fungerar och uppskattas av dem som verksamheten finns till för. 

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om hur det går till när man utvecklar tjänster med utgångspunkt i användarens behov och upplevelser.

Kursstart: 15 april

Läs mer

Ny rapport: Att omsätta IBIC från teori till praktik

Att följa standardiserade processteg i socialtjänsten kan bidra till ökad rättssäkerhet och minska risken för överkompenserande insatser. Men samtidigt kan det leda till mer byråkratisering som gör det svårare att möta och tillgodose individers varierande behov.

Detta konstateras i en ny rapport från FoU i Väst om hur arbetssättet Individens behov i centrum (IBIC) fungerar i praktiken. Rapporten bygger på en utvärdering i Kungsbacka kommun.

Läs mer

Medarbetare eller chef? Dela med dig av dina erfarenheter på Mötesplats IFO 2020!

Mötesplats IFO är till för oss som arbetar inom individ- och familjeomsorgen i Göteborgsregionen. Det är också vi som står för innehållet och dagen!

Syftet är att:
• Lära av varandra 
• Inspirera till nytt tänkande och nya perspektiv inom våra verksamheter
• Stärka yrkesrollen

Nu söker vi dig som vill presentera ditt arbete i form av ett seminarium, workshop eller på något annat sätt – det är bara fantasin som sätter gränser!

Läs mer

SKR: Hur kan vi bättre stötta föräldrar till placerade barn?

Forskning visar att föräldrar till barn som är omhändertagna av sociala myndigheter ändå är viktiga för sina barn, både under och efter placeringen.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bjuder in till en heldag den 12 mars som handlar om detta. Du kan välja att delta på plats i Stockholm eller via webben. Ett av inslagen under dagen handlar om projektet Förälder på avstånd som Göteborgsregionen FoU i Väst driver i samarbete med Region Jönköpings län och sju kommuner.

Läs mer

Förebygg och hantera konflikter genom ökad interkulturell kompetens

Ta chansen att gå en utbildning som kan få stor betydelse för dina relationer med kollegor, brukare, klienter eller patienter!

Du får tips, konkreta verktyg och insikter som hjälper dig att agera konstruktivt i mötet med människor från andra kulturer.

Kursdatum: 1 april 2020.

Se en film om utbildningen

Läs mer

Tidiga samordnade insatser med fokus på barns och ungas hälsa

Den 25 mars är du välkommen att delta i en workshop som handlar om hur unga kan bli delaktiga på riktigt.

  • Vad behövs för att det strategiska och det operativa arbetet ska hänga ihop?
  • Hur kan det arbete vi redan gör kopplas till målen i Agenda 2030?
  • Hur kan vi tillsammans hantera frågor som spänner över flera förvaltningar?

Läs mer

Minst nio kommuner i Göteborgsregionen genomför den stora ungdomsundersökningen Lupp

Lupp riktar sig till ungdomar i åk 8 och gymnasiets år 2 och rör vanor, erfarenheter och attityder när det gäller skola, fritid, inflytande, trygghet, arbete och framtid.

Kommunerna i Göteborgsregionen kan genom GR få stöd i att planera, genomföra, analysera och sprida resultat från Lupp.

Resultatet från undersökningen kan användas som ett gemensamt kunskapsunderlag i kommunen och stärker på så vis förutsättningarna för ett samordnat utvecklingsarbete över förvaltningsgränserna. Det kan gälla såväl arbete med konkreta ungdomsfrågor som att fånga in ungas perspektiv på lokala frågor i stort, för att stärka ungas delaktighet och inflytande.

Resultaten från Lupp kan med fördel användas som avstamp i en dialog mellan kommunens unga invånare och dess tjänstemän och politiker.

De nio kommuner i Göteborgsregionen som hittills beslutat sig för att i höst genomföra Lupp 2020 är Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn.

Läs mer

Motiverande samtal (MI) – grundkurs och fördjupning

MI (Motivational interviewing) är en specifik samtalsmetod och ett förhållningssätt med syfte att uppnå ökad motivation till beteendeförändring.


Film: Vad är MI och hur används metoden?

Grundkursen omfattar tre dagar och mellan kurstillfällena förväntas deltagarna kunna lägga ca 1–2 timmar på hemuppgifter.

Motiverande samtal – grundkurs (tre dagar)
19–20 mars, 16 april


Fördjupningsdagen
vänder sig till dig som gått grundutbildningen och vill fördjupa dina kunskaper. 

Motiverande samtal – fördjupning (en dag)
12 mars

homepagefacebooklinkedintwitter

Våra aktuella kurser och konferenser

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på information från Göteborgsregionen (GR) eller på något sätt är aktiv i GR:s arbete. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: Integritetspolicy  

Avregistrera   Webbversion