För att visa nyhetsbrevet i webbläsaren.

September 2020


Hej alla boende på Eknäs!

Sommaren närmar sig sitt slut, en annorlunda sommar med tanke på covid-19 där många semestrade i Sverige vilket enligt Trafikverket ledde till kraftig ökning av trafiken på färjorna till Blidö, nog något de flesta har märkt av i sommar. Vädermässigt blev det en fin sommar med både regn och en hel del sol och värme. Nu stundar hösten med dess färger och en del hoppas kanske att hitta svamp i våra fina skogar.

Ny spång på plats vid populära badbryggan vid Kråknäsudden

Insatser på grönområdet

Många insatser har gjorts under sommaren i våra grönområden, några exempel är siktförbättringar i skymda kurvor, breddat populära stigar och bytt ut trasiga spänger till bryggorna på Kråknäsudden. Nu i höst kommer insatser föras för att ta bort stubbar och flytta på stenar på de grönområden som slås med kettingröjare, för att få en enklare skötsel av dessa ytor.

 

Strövområdet (skogen)

Nu i september sker de tidigare aviserade insatserna i skogen efter Alfridastormen. Det är främst återställning av blå spåret som har körskador och bitvis är svårframkomligt. Även de skadade dikena på Nordanviksängen åtgärdas, samt en viss ”uppsnyggning” av Nordanviksängen. Senare under hösten kommer det gula spåret (som går från Nordanviksängen fram till Hästviken) röjas. Spåret är idag bitvis igenväxt. Under vintern planeras uppdateringar för vår hemsida för strövområdet.

 

Stämningsansökan

Samfällighetsföreningen har fått en stämningsansökan från Nacka Tingsrätt. En medlem invänder mot årsstämmans giltighet då styrelsen, på grund av covid-19, möjliggjort att använda poströster. Den andra invändningen var beslutet om stadgeändring, där personen motsätter sig att gemensamhetsanläggningar ska få göra avsättning för planerade större underhållsinsatser.

Stadgeändringen innebär en möjlighet till avsättning men beslut tas av stämman för respektive anläggning efter redovisad plan. Behovet för kommande underhåll ser också olika ut för våra anläggningar, där till exempel vatten kan ha större kostnader medan vissa kanske inte alls behöver göra avsättningar.

I och med att vi har fått en stämningsansökan har vi anlitat ett ombud för att besvara stämningsansökan. Föreningen har rättskydd men det kommer ändå bli en kostnad för processen som nu drabbar samtliga medlemmar.

Verksamhet och utdebitering fortsätter som vanligt tills dom eventuellt ändrar årsstämmans beslut. Den här typen av processer kan ta lång tid.

 

 

Kör försiktigt

Till sist en påminnelse att köra försiktigt i området, inte minst om man ser barn, hundar eller gående är det viktigt att sakta ner och visa hänsyn. Vi har haft incidenter i sommar där det i en del fall gått väl fort.

 

 

Hälsningar Styrelsen

 

Kontaktuppgifter till Styrelsen


Nyhetsbrevet når alla boende i Eknäs samfällighet genom epost eller post.

Vill ni uppdatera era uppgifter mejlar ni direkt till info@eknas.org​

www.eknas.org

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Sent with Get a Newsletter