Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Avsluta prenumeration? Klicka här.

Höstuppstart

September 2016


Nu är vi tillbaka efter en lång och varm sommar som även har fortsatt en bra bit in i september. Som vi berättade innan sommaren har vi nu påbörjat resan med Women In Progress 2.0.

Vi kommer som tidigare arbeta aktivt med att synliggöra och möjliggöra för kvinnor att ta ledande positioner i näringsliv och organisationer. Dels kommer vi att fortsätta med de aktiviteter vi har haft under de senaste åren - i egen regim men även tillsammans med befintliga och nya partners. Vår målsättning är att Women In Progress ska erbjuda kvinnor möjlighet till utbildning och utveckling från det första strörre karriärsteget hela vägen till styrelserummet. Vi ska finnas med som en naturlig partner för hela din karriär och ständigt ligga i framkant vad gäller vår egna utveckling.


Seminarium Almedalen 5 juli 2016

HUR ÖKAR VI DET KVINNLIGA KAPITALET I DEN NYA EKONOMIN?

Seminariet lockade även i år många deltagare till Monicas härliga trädgård mitt i Visby. Av alla 3 800 evenemang i Almedalen var vi först ut att registrera oss, för fjärde året i rad. Tala om engagemang och vilja att förändra i styrelserummen.

Under vår skicklige moderator Thomas Frostbergs ledning fördes ett intressant samtal tillsammans med Åsa Otterlund, CFO Almi Invest, Ulrika Spåls, Ordförande Sveriges HR Förening och Vice President Operational Excellence på BillerudKorsnäs AB, Viveka Andersson, VD Wevando Consulting AB, partner Stockholms affärsänglar, Hanna Narva, Wealth Manager, Erik Penser Bank, Monica Hedberg, Monica Hedberg Invest AB.

Samarbetspartners var Sveriges HR Förening, Capio, Asynjor Invest AB, Women In Progress och Monica Hedberg Invest.

Thomas inledde med att berätta om jämställdhetsfrågornas centrala placering i det nya globala arbetet med utvecklingsfrågor som världens länder enades kring förra hösten - Agenda 2030 och de 17 nya FN-målen för hållbar utveckling: http://www.dn.se/ekonomi/global-utveckling/kvinnor-i-centrum-for-arbetet-med-

Därefter utreddes frågan om vem som har kapital och hur det används. Det har visat sig att kvinnor investerar i mycket mindre grad än män och att endast 8 % av kvinnorna som äger företag tar in externt kapital för tillväxt.

Slutsatser:

  • Det är möjligt att skapa en ny samhällsstruktur genom en bättre och sundare finansieringskultur.
  • Kvinnors humankapital och deras finansiella kapital kan användas på ett bättre sätt genom att öka medvetenheten om detta både hos kvinnor och män.
  • Kvinnligt ägande kan vara en snabbare väg till jämställda styrelser.
  • Kvinnor kan ta mer makt i samhället och låta det egna kapitalet arbeta mer genom god planering och bättre framförhållning.

Vi på Women In Progress vill rikta ett stort tack till vår fantastiska panel, våra samarbetspartners och alla ni som kom och lyssnade!

 


Aktuellt

Breakfast Meet Up hösten 2016

Vi följer nu upp vårens succé Breakfast Meet Up med ett program även under hösten 2016 med start 23 september. Programmet riktar sig till kvinnor som vill utveckla sitt ledarskap och karriär.

Vad är Breakfast Meet Up?

Under hösten 2015 drev Women In Progress ett projekt där kvinnliga nätverk i olika mansdominerade branscher möttes. Projektet avslutades med ett seminarium i januari, vilket i sin tur sin tur utmynnade i Breakfast Meet Up.

Breakfast Meet Up är det perfekta nätverket för kvinnor i bland annat mansdominerade branscher och fungerar lika bra för er som inte har ett kvinnligt nätverk på er arbetsplats, som för er som är vana nätverkare och redan aktiva i nätverk. 

Under träffarna får medlemmarna chansen att utbyta erfarenheter med kvinnor från andra arbetsplatser och branscher samt inspirerar och lära av erfarna föreläsare.

Du kan läsa mer på vår hemsida.

 

Ny samarbetspartner för vår pool a styrelsekandidater

Som ett led i att utveckla vår pool av styrelsekandidater har vi inlett ett samarbete med Transearch och Heinz Wester. Heinz har varit en samarbetspartner till oss under många år och vi är mycket glada över att ha fått möjligheten att knyta Heinz närmare till oss. Vi är övertygade om att Heinz med sin långa erfarenhet av styrelsearbete och rekrytering kommer tillföra mycket till utvecklingen av poolen.

Vår pool av styrelsekandidater består av kvinnor som har gått och blivit certifierade i vår styrelseutbildning.

 

Styrelseutbildning våren 2017

Vi kommer fortsätta våra populära styresleutbildningar och nästa kommer att gå av stapel i Berlin i v. 12. Vi återkommer med mer information längre fram men om du är intresserad, skicka gärna redan nu en intresseanmälan till info@womeninprogress.se

 

Ägare, utveckla ditt företag genom styrelsearbete –
välkommen på speedmeeting i höst

Funderar du på att tillsätta din första styrelse eller är du kanske helt enkelt bara intresserad av hur styrelsearbete fungerar? Under hösten genomför vi i 
Stockholm, Speedmeeting den 29 september och i 
Göteborg  Speedmeeting den 12 oktober.


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.