Problem att läsa nyhetsbrevet? Klicka här för att visa det i webbläsaren.

     NYHETSBREV nr 4 maj 2017

"Elefanten i rummet" - att våga tala om blåsa och tarm

I föreläsningen "Blåsa och tarm som har påverkats av en neurologisk skada eller sjukdom” ges en beskrivning över hur blåsa och tarm fungerar i vanliga fall och vad som händer när man får en skada eller sjukdom. Symtom som exempelvis svårt att tömma sig, springa på toaletten dygnet runt mm. Vad gör man om man får problem och vilken hjälp går att få? Detta viktiga ämne berör många av våra medlemmar oavsett om man har en synlig eller osynlig skada.

Vill ni ha föreläsningen till er förening? – skicka en intresseanmälan!

Erbjudandet innehåller ett föreläsningspaket där Wellspect står för föreläsare inom blåsa och tarm, samt bjuder även på fika/tilltugg. Lokalföreningen bokar och bekostar lokal.

Förutom föreläsningen om blåsa och tarm (ca 60 min), finns det möjlighet att lägga till ett ämne som:

  • Att leva och resa med neurogen blåsa och tarm. Föreläsarna Kent Revedal och Reneé Torndal, som själva lever med problematiken, men låter inte detta hindra dem från att från att förverkliga sina drömmar. CercaDeTi Rehab AB (ca 60 min)
  • Patientlagen, 1177.se/Mina vårdkontakter. (Lokalföreningen ordnar lokal föreläsare)

Föreläsningen görs i samarbete med Wellspect och är planerad att genomföras under hösten 2017 eller våren 2018. Skicka en intresseanmälan och hör av er om ni har frågor till ulla.carlsson@rtp.se senast den 1 juni 2017.

I anmälan anger ni namn, telefon och e-post till er kontaktperson. Ange också önskemål om tid: höst 2017 eller vår 2018. Efter att anmälan kommit in kontaktas ni för vidare planering av föreläsningen och hur innehållet kan anpassas för er förening.

Föreläsningen går utmärkt att samordna med någon annan lokalförening eller organisation där medlemmar kan har samma problem eller bjuda in öppet för presumtiva medlemmar.Rapport om trafikfarlig användning av kommunikationsutrustning

Den en 25 april, tog infrastrukturminister Anna Johansson emot Transportstyrelsens rapport om förares användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning under färd.

Svenska vägar är säkrast i hela EU, men regeringen är inte nöjd förrän Nollvisionens målsättning om att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken är nådd. Jag ser fram emot att ta del av Transportstyrelsens rapport om effektiviteten av de åtgärder som tidigare tagits för att minimera trafikfarlig användning av mobil och annan kommunikationsutrustning, säger infrastrukturminister Anna Johansson

Läs pressmeddelande från Näringsdepartementet här:

_____________________________________________________________

Enkät om hur personer med olika typer av funktionsnedsättningar använder internet

Varje år görs det mätningar på hur personer i Sverige använder internet, datorer, telefoner och surfplattor. Men det framgår inte från dessa mätningar om det finns skillnader eller likheter i användandet mellan gruppen som har funktionsnedsättningar och svenskar i allmänhet. Det framgår heller inte om det finns skillnader i användandet mellan grupper som har olika funktionsnedsättningar. Därför genomför Begripsam AB en undersökning som riktar sig till personer med olika funktionsnedsättningar.

Vi söker nu dig som har någon form av funktionsnedsättning och hoppas du vill svara på vår enkät om hur du använder internet, datorer, smarttelefon och surfplatta.

Du kan delta i den här undersökningen på flera olika sätt. Vill du inte svara på webbenkäten kan du få hem enkäten och svara på papper. Eller så kan vi ringa upp och intervjua dig via telefon. Kontakta då Kerstin Ahlstrand, kerstin.ahlstrand@begripsam.se, 0732-30 00 81.

Mer information om undersökningen hittar du här:

Länk till webbenkäten:

 ___________________________________________________

Patientkontrakt prövas i Halland, Kalmar och Norrbotten

För att öka förutsättningarna för en mer tillgänglig och samordnad vård beslutar regeringen om en satsning på så kallade patientkontrakt.  I Hallands, Kalmars och Norrbottens läns landsting påbörjas nu pilotverksamhet.

Tillgängligheten i och samordningen av hälso- och sjukvården är fortsatt en utmaning. Vården behöver bli mer patientcentrerad inte minst för patienter med flera olika och långvariga kontakter med hälso- och sjukvården. Regeringen har därför beslutat att ge 15 miljoner kronor till tre landsting som ska bedriva pilotverksamhet med patientkontrakt.

Läs pressmeddelande från Socialdepartementet här:

 ___________________________________________________________

 

Enkät om tillgänglighet på hotell

Sommaren närmar sig och semesterplanerna börjar ta form. Många sitter redan och bokar resor och hotellövernattningar. Hur fungerar det för dig som har en funktionsnedsättning?

Vi som undrar arbetar som arbetsterapeut, sjukgymnast respektive hjälpmedelstekniker inom kommunal verksamhet. Vi är intresserade av vad det finns för efterfrågan på hotell som är tillgängliga för alla därför att vi skulle vilja erbjuda sådana hotellrum i framtiden. Syftet med enkäten är att ta reda på om det finns något intresse ute i samhället, för att veta om vår idé är något att gå vidare med.

Vi är tacksamma om du vill ta dig lite tid och svara på nedanstående sex frågor. Vi vill gärna att du sänder in enkäten även om du svarar på några enstaka frågor.Spara ner filen på din dator, svara på enkäten och bifoga den sedan i ett mail till: tillganglighet_hotell@outlook.com
Svara gärna innan 15 juni.

Enkäten hittar du här: Enkät om tillgänglighet på hotell

__________________________________________________________

Anmäl dig till Neurotrauma 2017!

Nu är programmet klart för den vetenskapliga konferensen om traumatiska hjärnskador efter skall- och nacktrauma som Personskadeförbundet RTP är med och anordnar i Karlstad den 2 oktober!

Fokus sätts på hjärnans speciella känslighet för att skadas, dess formbarhet och plasticitet för möjligheten att rehabiliteras och läkas. Detta med den moderna neurovetenskapen som bas.

Program samt anmälan hittar du på: www.neurotrauma2017.se

___________________________________________________________

Resetips med anpassade semesterboenden

Handiscover, den svenska bokningstjänsten med semesterboenden för personer med begränsad rörlighet, presenterar hela tiden nya reseguider på sin hemsida. Hittills har man över 250 stycken och från i dag finns också guider till Nice, Barcelona och Dubrovnik.

Reseguiderna innehåller inte bara anpassade boenden som man kan välja utifrån sin grad av rörelsenedsättning, de innehåller också tips på hur man lättast tar sig runt i och kring städerna, om vilka kulturaktiviteter som är anpassade samt vilka stränder och stadsdelar som är bäst anpassade. Alla guider är på engelska, men några av dem finns också på svenska, exempelvis till Nice, Dubrovnik och Barcelona.

För mer information, besök www.handiscover.com

___________________________________________________________

Nytt klartecken för medicinsk marijuana

Ännu en person i Sverige har fått licens för medicinsk marijuana godkänt, skriver Svenska Dagbladet. Beviljandet kommer tre månader efter det historiska beslutet från Läkemedelsverket om att två personer skulle få en sådan licens. Ett tiotal personer har också sedan dess sökt och fått avslag.

Läs artikel från Dagens Medicin här:

___________________________________________________________

Enkät om hur det är att leva med smärta

Forskare i statsvetenskap vid Lunds universitet håller på med ett projekt som handlar om att leva med smärta. Projektet är finansierat av AFA försäkring. De ska undersöka de förväntningar smärtpatienter har på sig själva och de förväntningar som vården/Försäkringskassan har på dem. Syftet är att förbättra förståelsen hos vårdpersonal/Försäkringskasseanställda för hur det är att leva med smärta och därigenom förbättra bemötandet.

Att besvara enkäten är helt anonymt, vill man ha en elektronisk triss-lott för besväret måste man dock lämna sin e-postadress men denna kopplas aldrig samman med svaren.

Bevara enkäten här:

______________________________________________________

Hur ser den kognitiva tillgängligheten bland mobiloperatörer ut?

Sveriges Konsumenters projekt ”Med rätt att handla” har granskat den kognitiva tillgängligheten i landets fyra stora mobiloperatörers butiker. Syftet är att att öka tillgängligheten i handeln för alla eftersom mobilbranschen, som så många är i kontakt med, ständigt ligger högt i Konsumentverkets lista över problematiska områden.

Med hjälp av en testpanel med personer med kognitiva funktionsnedsättningar har man gjort en genomgång och hittat några förbättringsmöjligheter som är bra för alla konsumenter. I rapporten nedan redovisas generella problem inom mobilbranschen, tillsammans med lösningar. Enkelt, konkret och snabbt.

Här hittar ni hela rapporten

____________________________________________________________

Låt alla jobba efter förmåga

I en debattartikel som publicerades i tidningen Arbetet i fredags efterlyser Handikappförbunden fler och bättre insatser inom arbetsmarknadspolitiken för att människor ska kunna jobba 100 procent av sin egen förmåga.

220 000 personer med funktionsnedsättning saknar arbete och regeringen har svårt att hantera situationen. Politisk initiativkraft saknas för att skapa ett arbetsliv där olikheter och mångfald tas tillvara, skriver Stig Nyman, ordförande för Handikappförbunden.

I april förra året gav regeringen 200 myndigheter i uppdrag att mellan 2016 och 2018 ställa praktikplatser för arbetssökande personer med funktionsnedsättning till Arbetsförmedlingens förfogande. Statskontorets redovisning i höstas visade på ringa effekt.

Läs debattartikeln här:

___________________________________________________________

Nu metod lindrar svår värk i nacken orsakat av whiplashrelaterat våld

En världsunik metod för att hjälpa whiplashskadade har utarbetats vid LiU. Nu utbildas närmare 30 sjukgymnaster i Mellansverige för att fler drabbade ska kunna hjälpas – och i vissa fall bli helt botade.

Tre forskare vid LiU har fått världens forskarögon på sig. Det handlar om en metod som drastiskt hjälper whiplashskadade. En del patienter med svår värk har blivit helt besvärsfria. Nu ska ännu fler hjälpas.

Läs artikel från Corren.se här:

_____________________________________________________

Blodtest kan visa hur allvarlig hjärnskakningen är

Genom att mäta mängden av ett särskilt hjärnprotein i blodet går det att i förväg avgöra hur allvarlig en hjärnskakning är. En ny studie från Sahlgrenska akademin visar att proteinet NF-L kan mätas i blodprov och användas som en prognostisk markör för hjärnskakning, vilket kan få stor betydelse inom både akutsjukvård och idrottsmedicin.

Läs pressmeddelande från Sahlgrenska Akademin här:

____________________________________________________________

Ny rapport - en primär angelägenhet

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har nyligen publicerat rapporten En primär angelägenhet. Kunskapsunderlag för en stärkt primärvård med patienten i centrum. Rapporten är vårt svar på ett regeringsuppdrag att analysera förutsättningarna för en jämlik, patientcentrerad och effektiv primärvård.

Primärvården har en viktig roll att fylla för en mer jämlik och patientcentrerad hälso- och sjukvård. Men det saknas flera förutsättningar för att primärvården ska bli den tydliga bas i vården som den är tänkt att vara. I synnerhet är primärvården svag inom de delar som borde vara dess styrkor: tillgänglighet, kontinuitet och samordning.

Här hittar du rapporten

__________________________________________________________

Statsbidraget till funktionsrättsrörelsen måste säkras

Den 19 april gick Handikappförbunden ut med ett uttalande där man kräver att regeringen tänker om när det gäller den pågående översynen av statsbidraget. Översynen har drivits fram av departementet och Socialstyrelsen, utan samråd med oss som är aktiva i organisationerna. Nu kräver vi att direktiven skrivs om, skriver Handikappförbunden i uttalandet.

Läs skrivelsen här:

Läs pressmeddelandet här:


 

 

I det här numret.

"Elefanten i rummet" - att våga tala om blåsa och tarm

Rapport om trafikfarlig användning av kommunikationsutrustning

Enkät om hur personer med olika typer av funktionsnedsättningar använder internet

Patientkontrakt prövas i Halland, Kalmar och Norrbotten

Enkät om tillgänglighet på hotell

Anmäl dig till Neurotrauma 2017!

Resetips med anpassade semesterboenden

Nytt klartecken för medicinsk marijuana

Enkät om hur det är att leva med smärta

Hur ser den kognitiva tillgängligheten bland mobiloperatörer ut?

Låt alla jobba efter förmåga

Nu metod lindrar svår värk i nacken orsakat av whiplashrelaterat våld

Blodtest kan visa hur allvarlig hjärnskakningen är

Ny rapport - en primär angelägenhet

Statsbidraget till funktionsrättsrörelsen måste säkras

Vill du avsluta prenumerationen? Klicka här...