Problem att läsa nyhetsbrevet? Klicka här för att visa det i webbläsaren.

     NYHETSBREV nr 7 september 2018

Kampanjveckan Balansera mera snart igång!

Den 1-7 oktober arrangerar Socialstyrelsen för andra året i rad kampanjen ”Balansera mera - tips och råd för att förhindra fallolyckor i vardagen”  Genom kampanjen vill man öka kunskapen om fallolyckor, bland annat genom att stödja kommuner, landsting och andra verksamheter som arbetar med fallprevention att genomföra aktiviteter.

För Personskadeförbundet RTP lokalföreningar kan detta vara ett bra tillfälle att anordna till exempel en informationskväll för sina medlemmar och andra som kan vara intresserade av ämnet.

Som stöd till det lokala arbetet har Socialstyrelsen tagit fram ett gediget material med fakta och underlag som kan användas vid aktiviteterna.

Bland annat finns ett Balans och styrketräningsprogram för att minska risken för fall. Du hittar träningsprogrammet som pdf här:

Materialet kan kostnadsfritt beställas från Socialstyrelsen på:  www.socialstyrelsen.se/balanseramera

Här finns också mer information om kampanjen samt tips på olika aktiviteter som kan anordnas.

_______________________________________________________________

Personskadeförbundet RTP inleder
samtal med Unionen

Personskadeförbundet RTP och fackförbundet Unionen Region Stockholm har på fredagen den 22 september haft en första träff för att sondera hur organisationerna framöver kan samarbeta i tillgänglighetsfrågor. Tanken är att med gemensamma krafter verka för en tillgänglig arbetsmiljö och arbetsmarknad som inkluderar medborgarna oavsett funktionsförmåga.
Personskadeförbundet RTP är även aktivt i projektet Universellt utformade arbetsplatser där olika organisationer inom funktionshinderrörelsen engagerar sig för en inkluderande och hållbar arbetsmarknad. Förbundet är öppet att bredda samarbetet i tillgänglighetsfrågor och träffar gärna också andra fackförbund och arbetsmarknadsparter.

 __________________________________________________

Musikhjälpens tema är "Alla har rätt att funka olika"

Alla har rätt att funka olika - det är tema för Musikhjälpen i år. Musikhjälpen äger rum i Lund den 10 till den 16 december och arrangeras av P3 Sveriges Radio, Sveriges Television och Radiohjälpen. Musikhjälpens kända glasbur kommer att installeras på Stortorget och sända live på tv och radio. Läs mer om årets evenemang på Musikhjälpen.

 _________________________________________________

Nordisk polio- och postpoliokonferens i Köpenhamn

Den 7 september anordnade Personskadeförbundet RTP tillsammans med våra systerorganisationer i Danmark och Norge en nordisk polio- och postpoliokonferens. Konferensen hölls på Idrottens Hus i Brøndby, strax utanför Köpenhamn. Dagen innan konferensen fick deltagarna möjlighet att göra ett studiebesök vid Specialhospitalet for Polio-og Ulykkespatienter i Rödovre.

Det var stor uppslutning till konferensen som lockade cirka 220 deltagare från Sverige, Norge, Finland och Danmark, även några representanter från European Polio Union, EPU  och Rotary fanns på plats. Från Sverige hade 55 deltagare anmält sig och de flesta av dem hade också nappat på erbjudandet om en rundvisning på Specialhospitalet for Polio-og Ulykkespatienter.

Konferensen behandlade i huvudsak fyra ämnen: polio/postpolio, smärta och trötthet, livsstil samt ny forskning inom området. De föreläsningar som hölls på danska tolkades till svenska och vice versa.

En sammanfattning av föreläsningarna kommer snart att finnas tillgänglig på Personskadeförbundet RTPs hemsida. Sammanfattningen kan även beställas från: info@rtp.se

______________________________________________________________

Minskat antal personer som vårdas på
sjukhus efter trafikolyckor

Antalet som vårdas på sjukhus efter trafikolyckor fortsätter att minska. Det visar ny statistik om skador från Socialstyrelsen.

År 2017 vårdades omkring 142 000 personer på sjukhus på grund av en skadehändelse. En minskning med 5 000 jämfört med året innan. Det är framför allt antalet personer som vårdas för olycksfall som går ned. Exempelvis läggs allt färre in på sjukhus till följd av vägtrafikolyckor. År 2017 var den gruppen cirka 7 600 vårdade, en minskning med 800 jämfört med året innan.

I synnerhet är det antalet som vårdas efter bilolyckor som går ned. Sedan början av 2000-talet har denna patientgrupp minskat från 5 200 till 2 100. En liten minskning går också att se för de som har vårdats på grund av cykelolyckor.

Läs mer på socialstyrelsens hemsida:

 _________________________________________________

Coachprojektet arrangerar workshop i Stockholm

Coachprojektet är sedan i somras igång med de första aktiviteterna. Under hösten arrangerar projektet ett antal workshopar där personer som tidigare blivit amputerade har möjlighet att samtala, reflektera och utbyta erfarenheter.

Nu är det dags att anmäla intresse att delta i projektets tredje workshop den 8 till 9 december i Stockholm Inbjudan workshop Stockholm 8-9 december.

Workshopen i Malmö har varit och träffen i Göteborg är redan fulltecknad. Workshoparnas resultat används bland annat för att forma en utbildning för personer som lever med en amputation och vill bli en av projektets förebild-coacher.

Mer information om projektet finns här.

Projektets första nyhetsbrev skickades ut igår. Du hittar det här:

Vill du prenumerera på Coachprojektets nyhetsbrev? Anmäl dig här: eller kontakta: coaching@rtp.se

 _______________________________________________

Ta en bild och visa vad vi står för!

Är du kreativ och gillar att fotografera? Då ska du vara med på Personskadeförbundet RTPs fototävling! Vi vill gärna ha din bild som symboliserar eller beskriver några av de kärnvärden som förbundet arbetar efter.

Våra kärnvärden är: Alla människors lika värde, Tillgänglighet, Delaktighet och Demokrati.

Skriv också en kort motivering till varför du tycker att bilden symboliserar just det ord du valt. Beskriv gärna vad till exempel tillgänglighet eller delaktighet betyder just för dig. Så ta med mobilen eller kameran och visa med en bild vilka värderingar vårt gemensamma arbete vilar på! Ditt engagemang bidrar till att vi alla kan göra ett ännu bättre påverkansarbete!

Fototävlingen startar nu och pågår fram till den 15 november 2018. De tre bästa bilderna kommer att belönas med en värdecheck från Scandic som bjuder två personer på en övernattning på valfritt Scandic hotell. Bilderna kommer också att presenteras i kommande nummer av tidskriften Liv.

Mejla din bild som jpg-fil med motivering senast den 15 november 2018 till liv@rtp.se. Juryn som utser de tre vinnarna är tidskriften Livs redaktionsråd. För att delta i tävlingen måste du vara medlem i Personskadeförbundet RTP. Hör gärna av dig till astrid.kallstrom@rtp.se om du har frågor eller behöver mer information.

Fototävlingens priser är sponsrade av Scandic.

________________________________________________

Kraftsamling för hjärnan

Den 20 november arrangeras konferensen Hjärna idag – Modeller för nya möjligheter av Arvsfondsprojekten Hjärna Tillsammans och Modellprojektet som Personskadeförbundet RTP deltar i. Hjärna idag är en nationell konferens som äger rum på Aula Medica, Karolinska Institutet, kl. 9:30-16:30. Målgruppen är personer med egen skadeerfarenhet, närstående, professionen, beslutsfattare med flera.

Syftet med konferensen är att belysa det aktuella kunskapsläget och behovet av verksamhets- och kunskapsutveckling, presentera resultat, uppmuntra interprofessionella nätverk och inspirera till vägar framåt.

Under dagen får deltagarna bland annat ta del av de två Arvsfondsprojekten, som genom samverkan bidragit till att öka förutsättningarna för hållbara lösningar kring komplexa behov.

Inbjudan samt program hittar du här:

 _________________________________________________

Elektrisk stimulering ger hopp till personer med ryggmärgsskador

En ung man som blivit förlamad efter en trafikolycka har med hjälp av elektrisk stimulering av ryggmärgen kunnat styra sina ben och ta några steg. Det är första gången en person med fullständig ryggmärgsskada har kunnat styra sina muskler med viljan och både kunnat stå och gå, rapporterar Ekot i Sveriges Radio.

Bakom den nya teknologin står forskare på Mayo-kliniken i Minnesota, USA, som nu publicerat studien i den vetenskapliga tidskriften Nature Medicine. Patienten i studien blev förlamad från nacken och nedåt för fyra år sedan och har tidigare med hjälp av elektrisk stimulering av ryggmärgen kunnat resa sig och göra stegliknande rörelser.

I de nya försöken har man gått vidare med mer intensiv stimulering, under en längre period, och resultatet är att han har kunnat gå några steg, både på ett träningsband och på ett vanligt golv med stöd av en gåstol.

Läs artikel från NyTeknik:

__________________________________________________

Begripligheter - ett nyhetsbrev från Begripsam

Föreningen Begripsam arbetar för att göra samhället mer tillgängligt. Framför allt arbetar de med tillgänglighet för personer med kognitiva svårigheter.

De genomför regelbundet tester för att förbättra tillgängligheten för produkter och tjänster, webbplatser, appar, texter och liknande.

Föreningen har nu startat nyhetsbrevet Begripligheter. Du hittar det här:

__________________________________________________

Vill du testa talsyntesens hastighet?

Afasiförbundet behöver komma i kontakt med testare som har afasi och språkstörning och vill testa talsyntesens hastighet. Bakgrunden är att många upplever att talsyntesröster talar för fort. Undersökningen är webbaserad.

Det är ReadSpeaker som har fått medel från Post- och telestyrelsen, PTS, för att utveckla en långsammare talsyntes. Afasiförbundet har sammanfattat det viktigaste om projektet på lättläst svenska Testa talsyntesens hastighet.

Du kan också hitta information på Afasiförbundets två officiella facebooksidor - Talknuten och Afasiförbundet.

 ___________________________________________________

Naturbaserade insatser för hälsa och rehabilitering

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU Alnarp, bjuder in till en serie föreläsningar och seminarier som äger rum i Malmö den 11 till 13 oktober. Tema är "Naturen som hälsofrämjande resurs". Stort fokus ligger på rehabilitering och hur naturen kan få oss att må bättre. Läs mer i SLU:s pressmeddelande.

 __________________________________________________

Böter för bristande tillgänglighet högre i Norge

Försäkringskassan har dömts att betala 20 000 kronor i diskrimineringsersättning men i Norge ligger beloppen på en betydligt högre nivå. EU:s webbtillgänglighetsdirektiv som träder i kraft i höst ger möjlighet att anpassa beloppsnivåerna i Sverige. Läs mer på Funka.se.

Inte nöjd med vården - så här gör du

Socialstyrelsen har tagit fram samlad information om vad du som patient eller närstående kan göra om du inte är nöjd med vården. Informationsmaterialet består av en folder, ett vykort och en affisch som kan laddas ner eller beställas på Socialstyrelsens webbplats. Materialet är kostnads- och fraktfritt.

 __________________________________________________

Höga hastigheter försvårar Nollvisionen

Alltfler trafikanter håller inte hastigheten och kan därmed bli en risk för trafiksäkerheten. Därför vill Transportstyrelsen granska med vilken hastighet förarna kör på vissa vägar. Myndigheten planerar också att öka antalet varningar till förare som bryter mot hastighetsbegränsningar och att se över förarutbildningen och befintliga riktlinjer för hastighet. Granskningen och de planerade aktiviteterna är ett led i Transportstyrelsens arbete för att uppnå Nollvisionen i trafiken. Läs mer på Transportstyrelsens webbplats.

 __________________________________________________

Nya initiativ ska göra vården mer jämlik

För att vården ska bli mer jämlik över landet behöver regering och landsting hjälpas åt att utveckla och tillgängliggöra kunskap, sprida goda exempel och se till att de uppföljningar som görs av vården också leder till förbättringar. Därför tillsätter regeringen en särskild utredare som ska arbeta för detta.

– Oavsett vem du är eller var du bor ska du kunna lita på att du får den vård du behöver när du behöver den. För att det ska bli verklighet behöver vi hjälpas åt, regeringen och landstingen, och i vissa fall kommunerna. Det ska den utredning vi nu tillsätter arbeta med, säger socialminister Annika Strandhäll.

Läs pressmeddelande från Socialdepartementet här:

___________________________________________________

Projektet Kunskapsnätet förändras

Förutsättningarna för Personskadeförbundet RTPs projekt Kunskapsnätet har förändrats. Bland annat på grund av en förändrad omvärld. IT-utvecklingen har ändrat förutsättningarna och vi ser ett oroväckande näthat och hot som riktas mot enskilda individer. Med hänsyn till användarnas säkerhet ser vi därmed ett behov av att göra ett omtag vad gäller projektet Kunskapsnätet. Vi ser också ett behov av att uppdatera projektet utifrån den senaste tekniken.

Arbete pågår nu med detta och mer information kommer.

________________________________________________________

Åhörare på Personskadeförbundet RTPs kongress

Det finns fortfarande möjlighet att anmäla åhörare till Personskadeförbundet RTPs kongress den 10-11 november 2018.

Anmälan senast den 12 oktober. Information och anmälningsblankett finns i Internwebben, eller kontakta förbundskansliet, Agneta Lundin,tel  08-629 27 81, e-post: agneta.lundin@rtp.se

I det här numret.

Kampanjveckan Balansera mera snart igång!

Personskadeförbundet RTP inleder
samtal med Unionen

Musikhjälpens tema är "Alla har rätt att funka olika"

Nordisk polio- och postpoliokonferens i Köpenhamn

Minskat antal personer som vårdas på sjukhus efter trafikolyckor

Coachprojektet arrangerar workshop i Stockholm

Ta en bild och visa vad vi står för!

Kraftsamling för hjärnan

Elektrisk stimulering ger hopp till personer med ryggmärgsskador

Begripligheter - ett nyhetsbrev från Begripsam

Vill du testa talsyntesens hastighet?

Naturbaserade insatser för hälsa och rehabilitering

Böter för bristande tillgänglighet
högre i Norge

Höga hastigheter försvårar Nollvisionen

Nya initiativ ska göra vården mer jämlik

Arbete pågår med detta och information kommer

Åhörare på Personskadeförbundet RTPs kongress

Vill du avsluta prenumerationen? Klicka här...