Problem med att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren


Hej alla!
 

Den 17 oktober samlades 150 engageradepersoner från psykosvården runtom i Sverige på PsykosRs temadag. Stort tack till alla er som var där och bidrog till kunskapsutbyte och positiv stämning! Du hittar presentationer från dagen och sammanställning av gruppupparbetet här

Nu fortsätter vi att sätta fysisk ohälsa på agendan inom psykosvården!

En studie i Nature kan hjälpa psykosforskningen framåt. Läs artikeln

I vilken månpersoner med psykossjukdomar är mer benägna att begå överfall är komplicerad. Du kan läsa om vilka faktorer som kan öka respektive minska risken i en ny studie Läs artikeln

Är återfallsrisken i psykos vanligare vid högt BMI?
185 personer med schizofreni följdes under ett år och de med bukfetma hade 3 gånger större risk för återfall i psykos. Dock krävs det fler studier för att visa om viktnedgång vid metabolt syndrom minskar återfallsrisken. Läs mer

En studie visar på att man vid psykossjukdom kan vara mindre mottaglig för sociala belöningar. Läs mer

Hjärnans mönster kan avslöja risk för framtida schizofrenisjukdom.
Ett specifikt mönster av hjärnkretsar kan bidra till att förutsäga om patienter med risk för psykos fortsätter att utveckla schizofreni. Läs mer

Studie om dödlighet hos personer med schizofreni
Med hjälp av data från danska hälsoregister har man jämfört personer med schizofreni och de utan som drabbats av hjärtinfarkt. Läs mer

Korta nyheter

 

Kan digital teknik användas vid behandling av schizofreni? Läs mer

Moral i psykiatrins vardag.
Oro över bristande omvårdnad inom psykiatrin. Läs mer

Samtal om psykosbehandling i fängelserna. Läs här.

Individanpassat stöd ger bättre chans till arbete. 
IPS får avsevärt bättre resultat jämfört med traditionell rehabilitering. Läs mer

P1 Utrikeskrönikan "när Ksenia berättar att hon lider av schizofreni lättas stämningen upp.Lyssna här

Jazzmusiker meddiagnosen schizofreni berättar om sitt  liv. Lyssna här

Här avgör  psykiskt sjuka hur de vill bli bemötta i vården. 
Om ISP, Individuell samarbetsplan. Läs mer


PÅ GÅNG


 

"Sann kunskap finns bara i vetskapen att du inget vet"

Sokrates

 

 

VAD GÖR NI HOS ER?

SKA NI HÅLLA ETT SEMINARIUM ELLER EN KONFERENS?

HAR DU FÅTT HÖRA NÅGOT BRA,

 

VAD SKULLE DU VILJA HÖRA FRÅN ANDRA?

GÖRdu något som andra i landet kan dra nytta av?

 

Tipsa oss!

info@psykosr.se

 

   För att avsluta prenumerationen, klicka här