JIMMY BOHMAN - marknadschef & PETER BECKMAN - verkställande direktör

Världens aktiemarknader har utvecklats åt helt olika håll från början på sommaren. USA fortsätter stiga stimulerat av skattesänkningar medans Europa och Asien har fallit i spåren av handelskonflikten. Tillväxtmarknader genomgår just nu något som börjar likna en valutakris snarlik 1998. Dollarns utveckling mot den svenska kronan har erbjudit ytterligare utmaningar under våren 2018. Många frågar sig dock hur länge den amerikanska börsen kan fortsätta att leverera en sådan avkastning efter det att den republikanska regeringens stimulanser avtar och räntehöjningar från centralbanken enligt planen tilltar. Pacific Fonder erbjuder aktivt förvaltade fonder som vi ser som goda alternativ för en bra riskspridning. Under hösten kommer vi att finnas på flera event och förekomma i artiklar och nyhetsinslag där vi betonar vikten av riskspridning och att välja rätt aktiv förvaltning. Vi kommer även att arbeta med vårt förhållningssätt till hållbara investeringar och siktar mot att kunna presentera nyheter inom de närmaste månaderna. Värt att notera redan nu är anpassningen till hållbar utveckling som gjorts i vår fond Pacific Multi Asset genom strategin ”Green World”.


MATTIAS GROMARK - fondförvaltare (3 GLOBALA AKTIEFONDER)

2018 (08) < för mer information och kommentarer om varje fonds utveckling följ länkarna >

Pacific Global Dynamic A

+3,54% (-0,89%)

Pacific Explorer Dynamic A

-1,69% (-2,31%)

Pacific Extraordinary Brands A

+9,95% (+0,74%)


ERIC STRAND - fondförvaltare (2 MARKNADSNEUTRALA FONDER)

2018 (08) < för mer information och kommentarer om varje fonds utveckling följ länkarna >

Pacific Multi Asset A

+1,53% (+1,28%)

Pacific Precious A

-2,64% (-2,30%)


Pacific Fonder AB | Sveavägen 47 | 113 59 Stockholm | 08-10 60 69

Pacific Fonder är ett fristående värdepappersbolag grundat 2015 med säte i Stockholm. Bolagets största ägare (49 procent) är ägarbolaget till Atlant Fonder. Personalen och ett fåtal externa investerare med lång erfarenhet från fondförvaltning äger 51 procent.

Pacific ska fånga upp bra förvaltare med bra idéer och tillsammans förverkliga dessa. För att skapa långsiktiga relationer med våra förvaltare är dessa alltid delägare. Våra förvaltare är självklart investerade i våra egna fonder.
Våra fondförvaltare agerar självständigt inom sina mandat i enlighet med fondernas fondbestämmelser och har alla sin egen syn på marknaden.

Målet är att att varje fond levererar en så hög riskjusterad avkastning som möjligt till våra kunder.
För att fokusera på det som vi tror vi gör bäst, nämligen förvalta fonder, så administreras fonderna av ISEC Fundservices. Fondernas förvaringsinstitut är SEB.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du investerat i våra fonder, är intresserad och kanske blivande investerare, är rådgivare/förmedlare/branschkollega eller för att du önskat få/har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Läs gärna mer om våra principer för behandling av personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsförordning. 

Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.