Se nyhetsbrevet i 
webbläsaren


Två workshops inom underhåll!

Den 10 - 11 april anordnar vi två mycket viktiga workshops om underhållets terminologi och nyckeltal.

Den uppdaterade standarden SS-EN 13306:2017 - Terminologi är nyligen översatt till svenska. Passa därför på att ta del av de förändringar som har skett och lär dig mer om de olika begreppen.

Vi anser att denna är en grundläggande del i underhållsarbetet, med ett gemensamt språk underlättas arbetet avsevärt. I mindre grupper diskuteras de olika begreppen, vilket är en viktig del för att öka förståelsen av innebörden. Vi kommer även att ge dig våra tolkningar av innehållet.

Vikten med att ta fram nyckeltal och öka kunskapen kring dessa leder till effektivare underhåll, ökad driftsäkerhet och i förlängningen ökad lönsamhet för verksamheten. Det finns en gammal devis som säger; "Att mäta är att veta".

För mer information om de två aktiviteterna:

Underhållets terminologi: Läs mer här och anmäl dig här.

Nyckeltal för underhåll: Läs mer här och anmäl dig här.


50-årsjubileum

Nu är arbetet i full gång inför jubileumsfirandet i oktober och programmet kommer att släppas under våren. Vi kan garantera en oförglömlig upplevelse i hjärtat av Stockholm.

Platsen för vårt jubileumsfirande är nu bestämd, vi kommer att vara i de anrika och härliga lokalerna på Münchenbryggeriet i Stockholm.

Den 3 oktober har vi planerat in en internationell konferens och olika workshops på engelska. Därefter bjuds det på mingel inför jubileumsbanketten som serveras i den unika lokalen Magasinet med god mat och underhållning. Den 4 oktober anordnar vi en nationell konferens på svenska.

Ni kan anmäla er redan nu för att garantera era platser till jubileet!

Anmälan till 50-årsjubileum


Underhållsdagarna 2019

Nu är det dags att boka in årets underhållshändelse, Underhållsdagarna 2019, den 20 - 21 november, som vi anordnar i samarbete med U&D!

Traditionsenligt bjuder vi återigen på ett delikat smörgåsbord med olika spännande föredrag från aktuella områden inom underhåll. Detta är en mycket viktig mötesplats för dig som arbetar med underhåll, driftsäkerhet och förvaltning av fysiska tillgångar.

Vi kommer även i år att hålla till på Lidingö och köra samma upplägg som tidigare, d.v.s. lunch till lunch. Programmet är under utformning och kommer att publiceras inom kort. Redan nu vet vi att du kommer få ta del av många spännande föredrag.

Det finns möjlighet att vara med som utställande partner även i år.

Anmälan till Underhållsdagarna 2019

Delta som utställande partner


Underhållstekniskt Forum

Den 14 mars genomförde vi den uppskattade konferensen Underhållstekniskt Forum i samarbete med Underhållsmässan. Under konferensen fick vi ta del av många intressanta föredrag inom vitt skilda områden, allt från beredning och schemaläggning till framtidens underhåll.

Jeanette Ögren från SCA Underhåll berättade om beredning och schemaläggning, vilket är en förutsättning för att skapa en effektivare underhållsverksamhet. Vi fick ta del av olika praktiska exempel på hur underhållsresurserna kan användas optimalt.

Roger Persson från Volvo Powertrain påtalade vikten av att välja rätt smörjmedel för att minska risken för slitage och därmed undvika haverier. Det blev en fascinerande resa in i maskinelementens värld där vi fick ta del av många viktiga tips.

Martin Johansson från Volvo Cars och Gunn-Mari Löfdahl från RISE visade båda på hur industriell digitalisering ett smart underhåll kan bidra till en högre driftsäkerhet och säkrare arbetsmiljö, men utifrån två olika perspektiv.

Vi tackar alla föredragshållare och deltagare som gjorde konferensen till ett mycket bra och lärorikt event. Vi tackar även Underhållsmässan för ett gott samarbete.


Småländskt underhållskluster

Nässjöakademin och Riksorganisationen Svenskt Underhåll utvecklar nu ett kluster inom underhåll för att vidareutveckla underhållet i Smålandsregionen. En rad företag vill att det bland annat startar en underhållsteknisk utbildning.

Primärt handlar det om att starta en yrkeshögskoleutbildning och ansökan ska vara färdig till sommaren. När den har blivit beviljad av Myndigheten för yrkeshögskolan kan utbildningen sedan starta nästa år.

Det finns en stor efterfrågan av underhållstekniker i regionen, prognosen hamnar på över hundra personer inom den närmaste tiden. Det är fråga om både nyrekrytering och ersättning för de som går i pension. Då varje kursstart kan omfatta ca tjugofem elever kommer behovet vara stort även i framtiden.

Seminariedagar och kursverksamhet

Vid Nässjöakademin planeras även seminariedagar inom underhåll där målet är att skapa goda förutsättningar att öka driftsäkerheten hos företagen i regionen. Genom kollegialt utbyte av tankar och idéer skapas en utveckling som behövs för att bland annat möta konkurrensen internationellt.

Dessutom planeras ett antal kortkurser inom underhållsteknik. Syftet är att stötta företagen i regionen att bredda den mycket viktiga kunskapsbasen. Ett hjälpmedel är då att använda det valideringsverktyg som Svenskt Underhåll innehar.

Med detta verktyg får man fram individuellt behov av utbildning. Det går även att validera för ett europeiskt certifikat, vilket är ett starkt bevis för en internationellt gångbar kompetens.

Framtidens underhållspersonal

En annan utvecklingsväg är Komvux, där de som saknar gymnasiekurser kan läsa in dessa. Här öppnas möjligheter för de som valde del på gymnasiet eller de som inte hade full studiemotivation under yngre år. Utbildningarna syftar till att få ut fler underhållsmekaniker och underhållselektriker på arbetsmarknaden.

Svenskt Underhåll tar nu fram detaljerade kvalifikationer, det vill säga yrkeskraven, på olika nivåer. Kvalifikationerna visar kraven på kunskap och färdigheter. Baserat på dessa kan Nässjöakademin utbilda framtidens underhållspersonal för arbete på industrins villkor.

Björn Trägårdh
Biträdande rektor vid Nässjöakademin


Svenskt Underhålls årsmöte

I anslutning till årsmötet erbjuder vi möjligheten att ta del av den digitaliseringsresa som vår årsmötesvärd SKF har genomfört. Läs mer här


Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna!

SCA blir koncernmedlemmar10 april - Underhållets terminologi

Workshop om de vanligaste begreppen som används inom underhåll och driftsäkerhet. Här får du en mycket tydlig inblick i standarden SS-EN 13306 - Terminologi där de viktigaste begreppen diskuteras flitigt i grupper.

Läs mer här och anmäl er här!

Plats: Solna

11 april - Nyckeltal för underhåll

Workshop om olika metoder och steg för att granska sin underhållsprocess och samtidigt koppla nyckeltal till denna. Här får du en genomgång av olika viktiga nyckeltal för underhåll och hur de används i praktiken.

Läs mer här och anmäl er här!

Plats: Solna

8 - 9 maj - Lätt att göra underhåll rätt

Att arbeta med underhåll kan anses vara komplext och besvärligt. Det finns dock en hel del effektiva sätt att underlätta arbetet utan att tumma på kvaliteten.

Läs mer här och anmäl er här!

Plats: Gävle

14 maj - Workshop Smarta Fabriker

Workshopdag för ledare och tekniker inom underhåll som är certifierade enligt EFNMS krav. Du får delta på en exklusiv dag i Göteborg Tekniska Colleges ”Smarta Fabriker” och lära dig mer om bl.a. smart underhåll.

Läs mer här och anmäl er här!

Plats: Göteborg

15 maj - Årsmöte

I anslutning till föreningens årsmöte får du ta del av en spännande resa i den nya teknikens era och höra hur industriell digitalisering används i produktionen. Du får träffa andra medlemmar och kan utbyta kunskaper och erfarenheter med varandra. 

Läs mer här och anmäl er här!

Plats: Göteborg

16 maj - Prediktivt underhåll

Konferens om den senaste tekniken för att kontrollera tillståndet på kritiska komponenter i utrustningar samt hur mätresultaten bör tolkas och används på rätt sätt för att kunna prediktera kommande fel.

Anmäl er här!

Plats:

22 - 23 maj - Lätt att göra underhåll rätt

Att arbeta med underhåll kan anses vara komplext och besvärligt. Det finns dock en hel del effektiva sätt att underlätta arbetet utan att tumma på kvaliteten.

Läs mer här och anmäl er här!

Plats: Uddevalla

3 - 4 oktober - 50 årsjubileum!

Under två heldagar genomför vi ett antal konferenser, olika workshops och nätverksträffar samt arrangerar en jubileumsbankett för att fira att vi fyller 50 år. Det är ett bra tillfälle att knyta nya kontakter med andra inom branschen på ett nationellt och internationellt plan.

Anmäl er här!

Plats: Stockholm

20 - 21 november - Underhållsdagarna

Traditionsenligt bjuder vi återigen på ett smörgås-bord med olika spännande föredrag från aktuella områden inom underhåll. Detta är en mycket viktig mötesplats för dig som arbetar med underhåll, driftsäkerhet och förvaltning av fysiska tillgångar.

Anmäl er här!

Plats: Lidingö


Torsten Ekström

Ny syn på underhållet

Det finns mycket sanning i uttalandet "Underhållet kostar pengar, men bristen på underhåll kostar än mer". Frågan är bara om det är ett budskap som är säljande och ligger rätt i tiden.

Vid en konferens för en tid sedan visade jag en bild på ett isberg som symboliserade underhållskostnader och underhållsbristkostnader, d.v.s. kostnader som uppstår då underhållet inte utförs eller utförs på fel sätt.

Plötsligt insåg jag att de hundra konferensdeltagarna fick samma budskap som så många andra; Om vi inte gör underhåll kommer det uppstå haverier, vilket leder till ökade kostnader i förlängningen.

Det blev så tydligt att vi måste hitta nya sätt att nå fram och jag anser att vi använder fel retorik för att lyckas!

Vi tenderar att fokusera mer på hur lite underhållet ska kosta för att undvika de kostnader som uppstår vid ett haveri snarare än att vända på budskapet.

Lönsamt underhåll

Vi måste gemensamt vända bilden av underhåll från att vara kostnadsdrivet till att ses som en investering. Det är lönsamt att arbeta med underhåll!

Genom att arbeta med förebyggande underhåll för att undvika framtida haverier eller avhjälpande underhåll där detta är mer lönsamt kommer vi få ett bra resultat.

Ett kostnadseffektivt underhåll kommer garanterat att öka både driftsäkerheten, kvaliteten, produktiviteten, effektiviteten och livslängden.

Det gäller bara att kunna paketera det på rätt sätt.

Triggers

Vi triggas av våra egna framgångar, men tyvärr även av andras motgångar. Det är bara att titta i medieflödet för att få detta bekräftat. Att vi inte kan nå ut med vårt budskap som bekräftar nyttan med underhåll ser jag tyvärr som en motgång. 

Hur gör vi då för att nå ut för att skapa denna insikt? Budskapet bör vara så utformat att underhållet lätt ses som en självklar del i verksamheten och bidrar till en ökad lönsamhet. Det kan inte vara krångligare än så.

De triggers som vi måste hitta, förutom ökat resultat, är ökad personsäkerhet, bättre arbetsmiljö och miljö, högre kvalitet, jämnare produktion etc. Exempelvis är hållbarhet ett bra "buzz word" som vi kan använda.

Paketeringen är också viktig, vi behöver hitta sätt för att föra fram budskapet på ett snyggt sätt.

Ökad status

Synen på underhållet håller på att ändras, men vi kan skynda på detta genom att tillsammans finna sätt för att påverka.

Som jag nämnt i tidigare inlägg är det viktigt att alla i verksamheten inser betydelsen av underhållet och att vi ständigt premierar detta strävsamma arbete.

En ökad status för underhållet kommer leda till att det blir lättare att motivera underhållsinvesteringar som i sin tur leder till en betydligt högre driftsäkerhet.

Det förutsätter att vi tillsammans arbetar för att denna nya syn på underhållet ska bli verklighet.

Torsten Ekström
Vd för Svenskt Underhåll AB och European Expert in Maintenance Management


Följ oss via sociala medier!

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Svenskt Underhåll. Vi uppdaterar våra sociala medier löpande med de aktiviteter som vi genomför och planerar att göra.

Du hittar oss via:

linkedinfacebookhomepageyoutube

Riksorganisationen Svenskt Underhåll, Vretenvägen 13 B, 171 54 Solna

08-664 09 25   info@svuh.se   www.svuh.se


Vill du inte längre ha nyhetsbrev? Avsluta prenumeration 

Dataskyddspolicy