Problem att läsa nyhetsbrevet? Klicka här för att visa det i webbläsaren.

     NYHETSBREV nr 6 augusti 2019

Möte med Socialutskottets ordförande om hjärnskaderehabilitering

I förra veckan var Personskadeförbundet RTPs ordförande Marina Carlsson tillsammans med representanter från vårt samverkansprojekt Modellprojektet på ett möte med Socialutskottets ordförande Acko Ankarberg. Det var ett konstruktivt möte där vi åter igen förde fram behovet av livslång rehabilitering samt tre prioriterade åtgärder som behövs för att underlätta situationen för personer med förvärvad hjärnskada samt anhöriga:

- Nationella riktlinjer för rehabilitering och stöd efter traumatisk hjärnskada för barn, ungdomar och vuxna.

- Hjärnskadekoordinator – funktion för personer med förvärvad hjärnskada.

- Nationellt kompetenscentrum för förvärvad hjärnskada ska inrättas.

På Modellprojektets hemsida http://www.levamedtraumatiskhjarnskada.se/ kan du läsa mer om projektets förslag för att underlätta situationen för personer med förvärvade hjärnskador.


Debatt: Nedmonteringen av bilstödet en spik i välfärdskistan

I somras skrev Personskadeförbundet RTP en debattartikel om nedmonteringen av bilstödet tillsammans med RBU, DHR och Motormännen. Artikeln publicerades i Göteborgsposten den 13 augusti. I artikeln beskriver vi hur konsekvenserna av de nya tillämpningar av regelverket för bilstöd ser ut idag:

”Stora, dyra och bensinslukande bilar och barn som riskerar att skadas allvarligt vid en olycka. Det är konsekvenserna av de nya reglerna för bilstöd, en liten men viktig reform för personer med funktionsnedsättning, som nu totalt har havererat.”

Läs debattartikeln här:

____________________________________________________

Konferenserna Utveckling i Dialog

Personskadeförbundet RTPs förbundsstyrelse bjuder in alla lokalföreningar till konferensen Utveckling i Dialog. Konferensen kommer att arrangeras i Stockholm den 19 oktober och i Lund den 9 november.

Varje lokalförening inbjuds att skicka en representant till konferensen. Se detta som en chans att låta nya förtroendevalda få möjlighet att träffa andra inom Personskadeförbundet RTP och sätta sig in i organisationen. Skicka gärna någon som inte tidigare deltagit! Deltagaravgiften är i år kraftigt subventionerad och är 500 kronor per person.

  • Workshop om medlems- och organisationsutveckling
  • Hälsocoachen Anna-Carin Lagerström föreläser om kost och hälsa
  • Lansering av Personskadeförbundet RTPs medlemsvärvningstävling
  • Möjlighet att lämna förslag till förbundets verksamhetsplan för 2020

En inbjudan kommer att skickas ut via mail och per post till alla lokalföreningar denna vecka!

____________________________________________________

RTP-dagen blir Personskadedagen

I år infaller höstdagjämningen måndagen den 23 september, då passar vi traditionsenligt på att uppmärksammar att vi går mot mörkare tider och vikten av att då synas i mörkret, eftersom vi inte vill att fler skadar sig i trafiken.

För att förtydliga att dagen handlar om skadeförebyggande arbete så ändrar vi från och med nu namnet på RTP-dagen till Personskadedagen. Med det nya namnet blir det också tydligt vilka Personskadeförbundet RTP vänder sig till. Vi hoppas även att namnet ska väcka nyfikenhet på vad vi gör och vad vi står för.

Vi har tagit fram nytt material som består av flyers, samt reflexer med vår logga på. Ett antal ex av detta material kommer att skickas till alla lokalföreningar i början av september. Vill ni ha mer material går det bra att skicka en beställning till: info@rtp.se.

Har du frågor om Personskadedagen är du välkommen att kontakta Robert Brunkener på telefon 08-629 27 83 eller per e-post: robert.brunkener@rtp.se.

Läs mer:

___________________________________________________

Kampanjveckan Balansera mera snart igång!

Under vecka 40, den 30 september – 6 oktober 2019 arrangerar Socialstyrelsen för tredje året i rad kampanjen ”Balansera mera – tips och råd för att förhindra fallolyckor i vardagen” Genom kampanjen vill man öka kunskapen om fallolyckor, bland annat genom att stödja kommuner, landsting och andra verksamheter som arbetar med fallprevention att genomföra aktiviteter. Kampanjen har tre teman: mat, motion och medicin. Kampanjen uppmärksammar hur man själv kan minimera risken för att falla.

För Personskadeförbundet RTP lokalföreningar kan detta vara ett bra tillfälle att anordna till exempel en informationskväll för sina medlemmar och andra som kan vara intresserade av ämnet.

Som stöd till det lokala arbetet har Socialstyrelsen tagit fram ett gediget material med fakta och underlag som kan användas vid aktiviteterna.

Allt material är kostnadsfritt och går att beställa eller ladda ned från Socialstyrelsen på:  https://www.socialstyrelsen.se/balanseramera

Här finns också mer information om kampanjen samt tips på olika aktiviteter som kan anordnas.

___________________________________________________

Personskadeförbundet RTP i sociala medier

Du vet väl att Personskadeförbundet RTP finns både på Facebook och på Instagram? Följ oss gärna där och dela våra inlägg så att fler kan ta del av vad vi gör!

På Facebook finns det också möjlighet att göra en personlig insamling till förmån för Personskadeförbundet RTPs viktiga arbete! Gör din födelsedag eller någon annan speciell händelse i ditt liv extra meningsfull genom att uppmuntra vänner och bekanta att ge bort en gåva som verkligen betyder något. Gåvorna bidrar till vårt engagemang för ett tillgängligt samhälle för alla, där medborgarna har rätt till en livslång rehabilitering och tillgång till assistans och rätt hjälpmedel för att kunna leva ett så meningsfullt liv som möjligt.

Läs mer hur du gör för att starta en insamling på www.rtp.se.

 ___________________________________________________

Konferensen Hjärnhälsa 1.5 kommer att spelas in

I september arrangerar vi konferensen Hjärnhälsa 1,5 på tre olika platser i landet. Linköping den 9 september, Stockholm den 12 september och Skellefteå den 23 september. Personskadeförbundet RTPs ordförande Marina Carlsson kommer att vara moderator vid de två första konferenserna. SVT UR kommer att spela in konferensen i Stockholm, så även ni som inte har möjlighet att delta kan se föreläsningarna i efterhand på SVT play.

Konferensen som nu är fullbokad belyser vetenskaplig kunskap om hjärnan och informerar om verktyg som är direkt tillämpbara både för att skydda sig och att använda i stressrelaterade tillstånd. Konferensen tar också upp nyttan av fysisk aktivitet för välmående och balans mellan organismens olika system.

Konferensen arrangeras av Stiftelsen Peter Ericssons minnesfond för hjärnforskning, Skandinaviska Ledarhögskolan, Personskadeförbundet RTP, ABF och Sitt & Tänk.

________________________________________________________________

Har du genomgått en amputation och
vill träffa en förebildscoach?

Under våren har Coachprojektet diplomerat 20 förebildscoacher som nu är redo att träffa personer som står inför en amputation eller blivit amputerade. En tredje coachutbildning kommer att genomföras i Malmö den 7-8 september samt den 4 oktober. Projektgruppen kommer även att åka runt och besöka fler Ortopedverkstäder och ortopedimottagningar ute i landet. Man kommer också att presentera projektet på rehab, skolor och på mässan MinFritid.nu.

Det är glädjande att personer som vill komma i kontakt med en förebildscoach nu börjar höra av sig till Coachprojektet.

Projektet vill gärna att fler som vill komma i kontakt med en förebildscoach tar kontakt. Det spelar ingen roll var någonstans i Sverige man befinner sig eftersom vi kan ordna digitala möten om en fysisk träff inte är möjlig. Våra coachande förebilder arbetar på ideell basis. Att träffa en förebildscoach är kostnadsfritt. Intresserad? Läs mer här

Du som arbetar inom vård eller rehabilitering och vet att någon som behandlas hos er vill prata med en coachande förebild är också välkommen att ta kontakt med oss på: coaching@rtp.se eller ring 08-629 27 85.

__________________________________________________

Ansök om bidrag från Trafikskadefonden 2019

Du som har en trafikskada och som är medlem i Personskadeförbundet RTP sedan minst två år tillbaka kan söka bidrag från Trafikskadefonden. Du kan söka bidrag till fritidsverksamhet, fritidshjälpmedel och rehabilitering, som inte bekostas på annat sätt. Sista ansökningsdag är den 15 september.

Mer information om villkor för att söka från Trafikskadefonden samt ansökningsblankett hittar du här:

_______________________________________________

Ansök om bidrag från Bidragsstiftelsen

Bidragsstiftelsen har nu öppnat upp för årets ansökningar. Har du nedsatt rörelseförmåga? Då kan du söka bidrag från Bidragsstiftelsen!

Vill du resa, gå en kurs eller börja med en ny sport? Eller behöver du ett hjälpmedel som underlättar vardagen? Bidragsstiftelsen delar ut bidrag till dig med nedsatt rörelseförmåga och du kan söka för nästan vad som helst. Sista ansökningsdag är den 1 september.

Läs mer och ansök här:

_____________________________________________________

Ny studie: fokus på besparingar kan få allvarliga konsekvenser för personer med funktionsnedsättningar

De socialpolitiska mål om goda livsvillkor som finns i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, förändras när besparingsmål påverkar utredningsarbetet. Det visar en studie som gjorts av 100 utredningar om personlig assistans genomförda vid Försäkringskassan.
Läs pressmeddelande från Linnéuniversitetet:

__________________________________________________

Mer lättillgänglig vaccinationsinformation

E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att gemensamt genomföra en förstudie om hur individen på ett digitalt och lättillgängligt sätt kan få en enhetlig bild av sin vaccinationshistorik.

– Vi behöver bättre tillvarata digitaliseringens möjligheter inom hälso- och sjukvården. Det gäller bland annat för information om vaccinationer. I dag saknas möjligheten för enskilda att få en bra, säker och samlad överblick över sin vaccinationshistorik, säger socialminister Lena Hallengren.
Läs pressmeddelande från Socialdepartementet:

___________________________________________________

SBU granskar behandling vid långvarig smärta

I början på juli har regeringen gett Statens beredning för social och medicinsk utvärdering, SBU, två nya uppdrag. SBU ska utvärdera behandlingsmetoder vid långvarig smärta samt metoder för behandling och rehabilitering vid fibromyalgi.

Andelen kvinnor är hög när det handlar om långvariga smärttillstånd. Behandlingen omfattar ofta insatser från olika professioner som medicinsk vetenskap, fysioterapi och psykoterapi. Fibromyalgi är en sjukdom som innebär utbredd smärta, sömnproblem och trötthet och även den får kvinnor oftare än män. Uppdragen innebär en vetenskaplig granskning av underlag för exempelvis behandlingsprogram. En första redovisning av uppdragen sker i december 2019.

____________________________________________________

Debattörer efterlyser individuell och
sammanhållen rehab

"Alla som har behov av rehabilitering ska få en individuell plan med såväl kortsiktiga som långsiktiga mål som ska följas upp." Det är en bland förändringarna som tre patientorganisationer formulerade i en debattartikel i Dagens Medicin den 29 juli. Neuroförbundets, Psoriasisförbundets och Reumatikerförbundets ordföranden vill dessutom se att läkare ordinerar rehabiliteringen som ska vara sammanhållen och anpassad efter individens behov. Som det ser ut nu så fattar tjänstemän beslut om rehabiliteringen och enligt debattörerna är det ofta ekonomin som styr rehabiliteringen. I debattartikeln hänvisar skribenterna till hälso- och sjukvårdslagen där det anges att var och en med behov av rehabilitering har rätt till en individuell plan som utarbetas av ett multiprofessionellt team.

Ytterligare tre debattörer har lyft behovet av att stärka rätten till individuell rehabilitering, denna gång med fokus på äldre personer. Även denna artikel är publicerad i Dagens Medicin.

____________________________________________________

Ny metod gav tillbaka rörlighet

Flera personer med ryggmärgsskada har återfått sin rörlighet i händerna och armarna. Det lyckades sedan australiska kirurger gjort så kallade nervtransfereringar på ryggmärgsskadade patienter.

Tretton ryggmärgsskadade patienter, som förlorat sin möjlighet att använda händerna och armarna, har fått nervtransfereringar (förflyttning av egna nerver) och sjukgymnastik.

Två år efter operationerna kunde de flesta sträcka ut armarna och göra vanliga sysslor som att skriva och borsta tänderna, enligt en studie som har publicerats i den ansedda medicinska tidskriften The Lancet.

Läs artikel i Aftonbladet här:

_________________________________________________________________

Ny webbsite till EPU, European Polio Union

Den Europeiska Polioorganisationen EPU har en ny hemsida. Du hittar den här:
www.europeanpolio.eu/home_theEPU.php

 


 

 

 

I det här numret.

Möte med Socialutskottets ordförande om hjärnskaderehabilitering

Debatt: Nedmonteringen av bilstödet en spik i välfärdskistan

Konferenserna Utveckling i Dialog

RTP-dagen blir Personskadedagen

Kampanjveckan Balansera mera snart igång!

Personskadeförbundet RTP i sociala medier

Konferensen Hjärnhälsa 1.5 kommer att spelas in

Har du genomgått en amputation och
vill träffa en förebildscoach?

Ansök om bidrag från Trafikskadefonden 2019

Ansök om bidrag från Bidragsstiftelsen

Ny studie: fokus på besparingar kan få allvarliga konsekvenser för personer med funktionsnedsättningar

Mer lättillgänglig vaccinationsinformation

SBU granskar behandling vid långvarig smärta

Debattörer efterlyser individuell och
sammanhållen rehab

Ny metod gav tillbaka rörlighet

Ny webbsite till EPU, European Polio Union

Vill du avsluta prenumerationen? Klicka här...