PETER BECKMAN - verkställande direktör

Maj månad har, enligt traditionen, bjudit på en utmanande marknad på världens börser. Värdeutvecklingen för aktieindex inom både tillväxtmarknader, Sverige och globala marknader föll runt sex till åtta procent under maj månad. Detta påverkade framför allt våra aktivt förvaltade aktiefonder som tappade under månaden. Pacific Precious och Multi Asset stog emot bättre men backade även dessa någon procent. Juni månad har däremot börjat starkt och det känns bra att kunna rapportera att både Multi Asset och Precious presterat starkt under sin första vecka med ny förvaltare.

En nyhet för kommande månad är att från och med den första juni kommer fonderna Pacific Precious och Pacific Multi Asset att förvaltas av Mattias Gromark. Eric Strand har gått mot nya utmaningar. För frågor kring detta, kontakta oss på info@pacificfonder.se. Kort sagt kan sägas att placeringsmetoderna för fonderna kommer att vara ändrade från den 1 juni. Vi ändrar inte de grundläggande tankarna om hur framförallt Pacific Precious ska placera sina tillgångar utan mer på vilket sätt vi förvaltar. Se bifogad presentation om våra tankar kring detta: Förändringar Pacific Precious

För mer detaljer om fondernas utveckling, gå in på respektive fonds månadsrapport.


MATTIAS GROMARK - fondförvaltare

2019 (05) < klicka på respektive fond för mer information och kommentarer om fondens utveckling >

Pacific Global Dynamic A

+12,34% (-9,15%)

Pacific Explorer Dynamic A

+8,92% (-8,25%)

Pacific Extraordinary Brands A

+13,33% (-8,83%)

Pacific Multi Asset A

+2,05% (-1,49%)

Pacific Precious A

+2,12% (-1,43%)


Pacific Fonder AB | Sveavägen 47 | 113 59 Stockholm | 08-10 60 69

Pacific Fonder är ett fristående värdepappersbolag grundat 2015 med säte i Stockholm. Bolagets största ägare (49 procent) är ägarbolaget till Atlant Fonder. Personalen och ett fåtal externa investerare med lång erfarenhet från fondförvaltning äger 51 procent.

Pacific ska fånga upp bra förvaltare med bra idéer och tillsammans förverkliga dessa. För att skapa långsiktiga relationer med våra förvaltare är dessa alltid delägare. Våra förvaltare är självklart investerade i våra egna fonder.
Våra fondförvaltare agerar självständigt inom sina mandat i enlighet med fondernas fondbestämmelser och har alla sin egen syn på marknaden.

Målet är att att varje fond levererar en så hög riskjusterad avkastning som möjligt till våra kunder.
För att fokusera på det som vi tror vi gör bäst, nämligen förvalta fonder, så administreras fonderna av ISEC Fundservices. Fondernas förvaringsinstitut är SEB.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du investerat i våra fonder, är intresserad och kanske blivande investerare, är rådgivare/förmedlare/branschkollega eller för att du önskat få/har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Läs gärna mer om våra principer för behandling av personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsförordning. 

Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.