SmåKom Nyhetsbrev

Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Samhällsutveckling - ett gemensamt ansvar

Strax före midsommar besökte SmåKoms ordförande och sekreterare sju kommuner i Värmland och Dalarna: Kil, Eda, Hagfors, Munkfors, Torsby, Malung-Sälen och  Vansbro. Vi träffade  kommunernas ledningar, och livaktiga samtal fördes.

I flera av kommunerna har bostadsbyggandet tagit fart under senare år, främst genom de kommunala bostadsbolagen, men även privata aktörer förekommer. Efterfrågan är fortfarande stor på framför allt hyresbostäder, och även i små kommuner kan man få vänta på en hyresbostad i flera år. 

Kommunerna satsar också resurser på fiberutbyggnad för att nå regeringens bredbandsmål. Här efterfrågas en nationell strategi och samverkan från centralt håll, för bästa måluppfyllelse. 

Insatser görs för att kunna erbjuda en attraktiv arbetsplats i de kommunala verksamheterna. Brist på arbetskraft är en utmaning, också för  kommunernas företagare. Kompetensutveckling för bristyrken erbjuds i vissa fall i egen regi, vilket givit ett positivt resultat. Demografin visar att behovet av äldreomsorg kommer att öka, samtidigt som antalet barn glädjande nog ökar i flera kommuner. 

Kommande års ekonomi är en utmaning för samtliga. Vi noterar med tillfredsställelse att finansminister Magdalena Andersson delar bedömningen av att stora resurser krävs för att klara välfärden. Här har staten och kommunerna ett stort gemensamt ansvar.

 

Till vänster kommmunstyrelsens ordförande i Hagfors kommun, Jens Fischer, och SmåKoms ordförande Peter Lindroth. 

Ovan kommunstyrelsens ordförande i Klis kommun, Anders Johansson, Peter Lindroth, kommunalråd Georg Forsberg, kommunchef Jan-Olov Ragnarsson och Hilkka Eskelinen, sekreterare i SmåKom.

Ovan Peter Lindroth med företrädare för Eda kommun: Kommunstyrelsens ordförande Johanna Söderberg, politikerna Annika Hugne, Bertil Börjeson och Anders Gustafsson, samt kommunchef Anders Andersson (näst längst t h).  I Munkfors träffade vi kommunstyrelsens ordförande Mathias Lindquist, kommunchef Jan-Olof Appel och kommunfullmäktiges ordförande Pia Falk. 

 

 

Ovan t v: Kommunstyrelsens ordförande i Malung-Sälens kommun, Hans Unander, Peter Lindroth och kommunchef Olle Emanuelsson. T h kommunstyrelsens orförande i Torsby kommun, Ann-Katrin Järåsen, Peter Lindroth och ekonomichef Angela Birnstein. 

T v Kommunfullmäktiges ordförande i Vansbro kommun, Uwe Weigel och Peter Lindroth.

SmåKoms kansli semesterstänger

 SmåKoms kansli har under sommaren begränsad bevakning. Vi har semesterstängt till i mitten av augusti, men mejlen läses regelbundet och Hilkka kan nås på telefon, se nedan. Ordförande Peter kan också sökas, kontaktuppgifter finns här.

 

Trevlig midsommar & sommar!

 

SmåKoms styrelse och personal tillönskar alla en angenäm midsommarhelg och en avkopplande sommar. 

 

SmåKom, Box 141,  546 21 Karlsborg
Kontakt: Sekreterare Hilkka Eskelinen, 073 70 87 380 hilkka.eskelinen@smakom.se; www.smakom.se

Du får detta utskick som medlem till SmåKom eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.