Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Krinovas VD har ordet

Ingen är opåverkad i dessa virustider och det gäller naturligtvis också Krinova. Vi har, i linjen med Folkhälsomyndighetens riktlinjer, vidtagit en rad åtgärder som gäller vår egna operativa verksamhet. Vårt fokus som vanligt ligger dock på att stödja företags utveckling och hjälpa dem att hantera utmaningar, som nu i stort handlar om Corona-effekter.

Det har varit viktigt för oss att analysera situationen, ha kontakt med företag om deras utmaningar, se hur stödpaket utformas från olika organisationer, samt hitta inspiration och möjligheter i rådande läge. För oss är det viktigt att vi alla inte springer på samma bollar, att vi gör konstruktiva insatser för att underlätta och se till att företag kan komma vidare i rådande läge.

Precis som den varma sommaren 2018 ställde många saker på sin spets för de livsmedelsföretag vi arbetar med, så accelererar Corona-krisen behovet av att lösa de utmaningar som vi redan pratar om:

  • Hur får vi till att en högre andel av de livsmedel som vi konsumerar är lokalt producerade? För klimatet, ökad självförsörjningsgrad och lokalt blomstrande företag.
  • Hur ser vi till att besöks- och livsmedelsföretag är attraktiva och hållbara arbetsplatser?
  • Hur ökar vi innovations- och omställningsförmågan? Idag ligger Sverige på 14:e plats i Europas innovationsranking när det gäller livsmedelsbranschen. Hur ser vi till att Sverige blir ett innovationsland även för denna bransch?

Förutom att jag se fram emot när vi får träffas igen under andra former än digitala, så ser jag fram mot att nya och uppskalade lösningar på dessa stora branschrelaterade utmaningar.


Tips för lyckade digitala möten

I dessa tider när vi ska hålla fysisk distans är vi allt fler som håller digitala möten. Krinovas business designer Fred Eriksson har i flera år jobbat med digitala möten, både för små och större grupper.

- Jag ser ingen större skillnad på digitala och fysiska möten i jobbet. Faktum är att jag kan tycka att digitala möten är bättre än de fysiska, då min erfarenhet är att de ofta skapar ”andra” värden.

Tre konkreta tips

  • Videokameran ska vara på. När vi ser varandra skapas närhet och fokus. Kroppsspråket är en viktig del vid verbal kommunikation mellan människor.
  • Ljus, ljud och bild. Säkra ett bra ljus. Ett mörkt ansikte upplevs frånvarande. Säkra bra ljud. Använd mikrofon så vi hör varandra.
  • Håll varandra ansvariga. Om en person sitter i en bullrig miljö eller har dålig uppkoppling så bild och ljud hackar. Koppla ifrån personen. Jag lovar att personen ifråga kommer fixat allt till nästa möte.

     Lycka till! Nästa gång ses vi kanske digitalt :)


Digitala möten skapar affärer för IT-branschen

Konferenser, event och möten har bokats av den senaste tiden. Men många väljer att boka om istället för att boka av och genomföra sina möten digitalt. En teknik som har funnits länge men som kanske kan användas mer. Inom IT-branschen finns det företag som ser möjligheter med Corona-krisen.

Gylfi Sigurdsson på det isländska företaget Opin kerfi har jobbat med digitala möten i många år. Gylfi har jobbat på distans från Island i tio år och har sitt kontor på Krinova och reser till Island en gång i månaden för fysiska möten.

De senaste veckorna har företaget sett en ökning av förfrågningar och de har hjälpt många att sätta upp mötesplattformar. De har också ökat försäljningen av head sets, konferenstelefoner och utrustning till hemmakontor. Företagets helpdesk får en vanlig dag ungefär 20 samtal men får nu över 80.

- Det är positivt att den digitala kunskapen i de flesta fall är hög och verktygen relativt enkla. Vi jobbar med Microsoft Teams. Det viktigaste när man väljer plattform är att tänka hur det passar in i de övriga verktygen jag använder. Det är svårt att hitta ett system som täcker alla behov utan det kanske får bli en mix av olika plattformar. Vi kompletterar Teams med Slack bland annat, säger Gylfi Sigurdsson.

För Gylfi har det inte varit en så stor omställning då han redan jobbade på distans. Men för företaget i stort har det varit en lite större omställning.

- I början av mars jobbade alla 70 personerna på vårt företag hemma. Vi insåg vad som skulle komma och på så sätt fick vi en dag att testa att alla systemen och uppkopplingarna fungerade för alla anställda. När sen beslutet kom på Island att man inte får träffas fler än 20 personer åt gången så var vi redo, säger Gylfi Sigurdsson.

Han tror att vi kommer att fortsätta hålla digitala möten men att det personliga mötet aldrig kommer försvinna utan förespråkar en mix av digitalt och fysiskt.


Ta fram onlinekurser med Talent cards

Caroline Murray Carlsson, business designer på Krinova med lång erfarenhet av att utveckla e-lärande, tipsar om ett enkelt verktyg för dig som vill komma igång med enkla onlinekurser. Med hjälp av plattformen Talent Cards kan du på ett enkelt sätt komma igång med att göra utbildningar för mobiltelefoner.

Det kan vara ett sätt för dig som tidigare har arbetat med fysiska utbildningar, eller för dig som kanske har någon specialkunskap som kan vara värdefull för andra, att få nya intäktskällor. Och det går att göra digitala kurser om det mesta!Du bygger upp utbildningssekvenser med hjälp av lärkort, som du kan organisera på olika sätt. Lärkorten skapar du med text och bilder, och du kan också bifoga video eller länkar. Du använder din dator när du skapar korten, men dina användare laddar hem appen Talent Cards och tar del av utbildningen på sina mobiler. Verktyget är gratis upp till fem användare, så det går att testa utan kostnad.

Läs mer

Stöd i kristider

Många företag drabbas hårt som en följd av coronaviruset. Från Krinovas sida vill vi gärna försöka ge så mycket stöd vi kan till näringslivet. En viktig del i nuvarande läge är att försöka förmedla information om saker som händer och som påverkar näringslivet. För dig som företagare finns aktuell och samlad information från olika myndigheter på verksamt.se och på krinova.se.

Självklart finns Krinovas business designer här för att stötta dig som företagare där de akuta utmaningar som Corona medför nu är i fokus.

Vi på Krinova försöker få en bild av hur ni företagare redan drabbats eller idag kan se att ni kommer drabbas av den nuvarande situationen med pandemin. Detta för att vi vill göra allt vi kan för att stödja er i er situation. Därför ber vi dig att svara på ett par frågor via länken


NutraGreen får 50 000 kr i IKS-medel

NutraGreen har beviljats 50 000 kr från IKS (Innovations Kontor Syd). Utifrån forskning utvecklar NutraGreen funktionella drycker baserad på baobab och svensk havre. Baobab är en frukt med afrikanskt ursprung som blivit uppmärksammad såväl för sin goda smak som sitt näringsrika innehåll. 

Drycken är ännu på prototypstadiet och IKS-medlen ger möjlighet att nu ta produkten till nästa steg.

- Vi kommer att tillsammans med Krinovas business designers att på Testbädd Balsgård se hur vi kan skala upp produktionen och verifiera näringspåståenden och hälsofördelar. Vi kommer också att genomföra konsumenttester i samarbete med Aventure, säger Arwa Mustafa, grundare av NutraGreen och universitetslektor i mat- och måltidsvetenskap på Högskolan Kristianstad.


Effektfullt utvecklingsstöd till livsmedelsföretag

En utmaning i Krinovas arbete med innovationsstöd till livsmedelsföretagen i Skåne har varit att få en samlad bild av hur branschens utvecklingspotential ser ut. Vad har vi för företag, nya och befintliga, var ligger de, vad exporterar de, hur är deras förutsättningar för mer avancerad utveckling och radikal innovation?

 

Krinova har haft behov av ett Business Intelligence-verktyg som visualiserar Skånes livsmedelsföretag och deras potential – ett viktigt och användbart hjälpmedel för Krinovas arbete för att kunna arbeta än mer strategiskt och effektfullt med sitt utvecklingsstöd. Tillsammans med bl a Netport Science Park har Krinova nu gjort en första visualisering av livsmedelsbranschen i Blekinge och Skåne.

Målet är att kunna skräddarsy insatser till företagen och göra kvalificerade val för just det utvecklingsarbete som skapar och driver utveckling med allra bäst effekt.

Krinova har valt att samarbeta med Addendi, som specialiserat sig på regional utveckling och hur företag samspelar med varandra. Addendi har tillsammans med Vinnova utvecklat ett visualiserings- och analysverktyg som kan tydliggöra drivkrafter, strukturer och klusterbildningar i olika branscher. I samarbete med Krinova, har Addendi kategoriserat och byggt en kvalitativ databas med 260 företag i Skåne. Programmet har tidigare använts i flera nationella branschstudier och användes nu för första gången för att kartlägga delar av livsmedelsbranschen. 

Läs rapporten här

Kommande event 📆

Det är just nu en kritisk tid för event i största allmänhet men aldrig har det heller varit så viktigt att hålla kontakten med varandra. Med anledning av Covid- 19 (coronavirus) kommer några av våra inplanerade evenemang att flyttas fram till senare i höst. Ett beslut som vi tagit med anledning av risk för smittspridning. Visst är det tråkigt, men vi väljer att blicka framåt! Vi håller er uppdaterade om nya tider och förändringar på Krinova.se, våra sociala medier och genom nyhetsbrev.

 

#1 Meet up: Hållbar mat med Axfood 
Den 24:e april skulle vårt meet up ”Hållbar mat med Axfood” arrangeras på Krinova. I dialog med Axfood har vi kommit fram till att vi flyttar fram eventet till senare i höst.

#2 Meet up: ”Internet of Logistics” på Europaforum, Hässleholm 
Europaforum där Krinova skulle hålla i ett seminarie kallat ”Internet of Logistics” den 19:e maj kommer att flyttas fram till september/oktober. 

#2 Food Jam: Drycker på Balsgård
Vi hoppas kunna genomföra eventet då det är mindre till sin storlek och sker i sluten miljö ute på Balsgård. Givetvis håller vi oss uppdaterade och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Mer information hittar du längre ner. 

Skånska drycker  
Skånska drycker den lokal-lojala dryckesfestivalen i Skåne har nu flyttats från den 21:e mars till den 12:e september. Det finns plats att anmäla sig som utställare.  

 

Sammanfattningsvis hoppas vi alla på en händelserik höst när det gäller våra event. Har ni några frågor så är det bara att höra av sig till elin.h@krinova.se eller ringa 0738-082061.  


#2 Food Jam: Drycker på Balsgård

Den 28 maj utforskar vi miljön på Testbädd Balsgård där möjligheterna finns i de olika maskinerna och verktygen men också i nya smaker framtagna med hjälp av färska råvaror. Vi börjar med ett Food Jam där vi i en mindre grupp ägnar oss åt att utveckla smakrika och spännande alkoholfria alternativ till olika maträtter.

Testbädd Balsgård kan du som start up eller ett etablerat företag utveckla nya drycker och livsmedel med stöd av omfattande branschkunskap, erfarenhet och kreativitet. Kanske har du provat att tillverka en god must i ditt kök men vill ta det till nästa nivå? Genom detta event vill vi visa på testbäddens alla möjligheter med workshop och mingel. Eventet riktar sig till dig som är nyfiken på Balsgård som testmiljö för din idé eller befintliga verksamhet.  

Vi hoppas kunna genomföra eventet. Givetvis håller vi oss uppdaterade och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer och anmäl dig här

Idéer för ekonomisk återhämtning efter pandemin

Entreprenörskapsforum söker nu korta policyförslag (1 000–2 500 ord på svenska) med inriktning mot entreprenörskap, ekonomi och strukturomvandling. Inkomna förslag kommer att genomgå en intern granskning av våra forskare och godkända förslag publiceras i sin helhet i en särskild serie med policyrapporter via Entreprenörskapsforums webbplats. Accepterade och publicerade förslag ersätts med 5 000 kr.

Förslagen ska vara sakligt motiverade och välunderbyggda, såväl forskare inom olika discipliner som skribenter med erfarenhet av det politiska hantverket är välkomna att lämna in förslag. Förslagen ska rikta sig till beslutsfattare på nationell, regional och/eller lokal nivå och beröra den svenska ekonomins utveckling på kort och medellång sikt efter det att smittspridningen har klingat ut och pandemin är över.

Läs mer


Action against Corona

Klarna-grundaren Niklas Adalberths stiftelse Norrsken satsar pengar för att stötta de bästa lösningarna som kan dämpa negativa samhällseffekter av coronaviruset spridning. Initiativet sker i samarbete med Dagens industri. Den som har en idé och söker finansiering uppmanas att registrera sig på den nya hemsidan som Norrsken öppnat på adressen actionagainstcorona.org, där företag också kan anmäla intresse för att stötta olika initiativ med tid eller pengar.

Läs mer 


Sök SKAPA-priset

SKAPA-priset är Sveriges största innovationspris, med syfte att ge stöd till uppfinnare att utveckla sina idéer. SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel. Det nationella SKAPA-priset är på 500 000 kronor. Dessutom får de 24 länsfinalisterna vardera 10 000 kronor från Agne Johanssons Minnesfond. 

Syftet med SKAPA-talang för unga innovatörer är att inspirera och ge stöd åt unga innovatörer så att de kan förverkliga sina idéer. Alla som är högst 30 år, födda mellan 1990 och 2000, har nu chansen att vara med och tävla om 250 000 kronor som kan delas på högst tre personer.

Läs mer


Om Krinova Incubator & Science Park
Krinova driver nytänkande och skapar jobb och tillväxt. Det gör vi genom att omvandla samhällsutmaningar till innovationsprojekt, engagera företag, offentlig sektor och akademi i samverkan som leder till långsiktig och hållbar utveckling. 

Vi är en mötesplats för människor och idéer och erbjuder innovations- och utvecklingsstöd till såväl företag som ännu befinner sig på idéstadiet till etablerade företag. Inom profilområdet mat – miljö – hälsa skapar vi samarbeten och projekt på regional, nationell och internationell nivå. Under drygt tio år har vi drivit olika livsmedelsrelaterade initiativ och är Sveriges största och första inkubator och science park med fokus på livsmedel. Krinova ägs av Kristianstads kommun och Högskolan Kristianstad och är en av de ca 65 medlemmarna i den nationella branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks (SISP). 

facebooklinkedininstagramyoutubehomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.