Problem att visa innehållet? Se det i webbläsaren.

Syftet med detta interna nyhetsbrev är att förbättra vår interna kommunikation, genom att ge bättre översikt av hur vi arbetar runt om i landet, samt dela med oss av arbetssätt och idéer.

Innehållsförteckning

 • Hälsning från riks kommunikatören Elina
 • Fördelning av stadsbidrag för 2020
 • Nätverksträffen 12-13 februari
 • Ambassadörer med utmattningssyndrom
 • Hälsning från Hjärnkoll Skåne

Deadline för nästa interna nyhetsbrev: 14 februari

Maila information, idéer och tips till elina.loow@hjarnkoll.se


Hälsning från riks kommunikatören Elina

Nu har Hjärnkoll-verkstaden varit öppen några veckor och tempot har ökat succesivt efter julledigheten. Det nya året bjuder på flera händelserika projekt att se fram emot.

I samband med att Socialstyrelsen lämnade svar om årets stadsbidrag så fick jag ett glädjande besked. Min tidsbegränsade anställning har blivit förlängd från 31 mars till 30 juni. Mitt 2020 innebär att ha flera dörrar öppna och därför kommer jag under våren söka utbildningar som kan påbörjas under höstterminen. Sommarens antagningsbesked och allt som hinner hända fram tills dess får sedan avgöra vilken fortsatt rikting jag tar i livet.

Med förlängd anställning kommer jag kunna påbörja, arbeta vidare med och avsluta projekt för Hjärnkolls räkning. Dessutom kommer jag få mer tid till att åka ut i landet för att utbilda inom till exempel marknadsföring och sociala medier.
Hör gärna av er om ni vill att jag utbildar i er region. Maila till elina.loow@hjarnkoll.se


Fördelning av statsbidrag för 2020

Nedan är en sammanställning av årets fördelning av stadsbidrag till Informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar.

Föreningen Hjärnkoll i Värmland 700 000 kronor
Hjärnkoll Norrbotten 350 000 kronor
Hjärnkoll Gävleborg 800 000 kronor
Hjärnkoll Skåne 1 300 000 kronor
Hjärnkoll Stockholm 1 400 000 kronor
Hjärnkoll Uppsala län  1 300 000 kronor
Hjärnkoll Västerbotten  950 000 kronor
Hjärnkoll Västmanland 830 000 kronor
Hjärnkoll Örebro län 900 000 kronor
NSPH Blekinge  770 000 kronor
NSPH Halland 850 000 kronor
NSPH Västra Götaland  1 180 000 kronor
Riksförbundet Hjärnkoll 4 500 000 kronor

Övriga:
Föreningen SHEDO 680 000 kronor
Föreningen Tilia 680 000 kronor
Mind  250 000 kronor
Svenska OCD-förbundet 560 000 kronor
 
Totalt: 18 000 000 kronor


Nätverksträffen 12-13 februari

Nu har anmälningstiden gått ut och vi kan konstatera att nästan alla regionala samordnare och knappt hälften av våra ordföranden kommer till träffen. Under nästa vecka kommer agenda att skickas ut. Innehållet vid träffen är detsamma som tidigare beskrivits.

Inför träffen önskar vi att varje region och riks förbereder en 5-minuterspresentation där följande besvaras:

 • Vilka mål har ni för 2020?
 • Vilka aktiviteter ska ni genomföra?
 • Ser ni behov av flera ambassadörer i er organisation? Motivera!
 • Vilken fortbildning behöver era ambassadörer?
 • Vilka utmaningar ser ni i er verksamhet?
 • Vilka möjligheter ser ni i er verksamhet?
 • Annat ni vill delge?

Vi inleder träffen med lunch kl. 12.30 den 12 februari och dagen avslutas kl. 18.30. Middag serveras kl. 19.00. Den 13 februari börjar vi kl. 9.00 och slutar kl. 15.30. Dag 1 och fram till lunch dag 2 ligger fokus på vår verksamhet 2020 (respektive förenings- och riks presentationer, Plattform för samarbete och Ambassadörsrollen). Efter lunch dag 2 tar Gösta Bucht och Marie Milling vid.

Ambassadörsrollen 2.0

På fredag eftermiddag kommer Anna Malin skicka ut resultatet av arbetsgruppens arbete med att förtydliga ambassadörsrollen. Det är ett förslag som skickas ut som vi vill ha återkoppling på senast fredagen den 31 januari. Arbetsgruppen kommer därefter att uppdatera förslaget utifrån allas synpunkter så att vi kan diskutera detta dag 1 av nätverksträffen.

Workshop: Att sälja in seniorambassadörer och samtalsgrupper Vi pratar om livet, 13 februari 12.30-15.30
1. Äldres psykiska (o)hälsa – seminarium med Gösta Bucht, prof. emeritus geriatrik och psykiater och Marie Milling, projektledare för Hjärnkolls seniorverksamhet
2. Kort genomgång av seniorverksamhetens marknadsstrategi – relationsskapande marknadsföring inom äldreområdet
3. Workshop – hur kan vi regionalt jobba med att sälja in seniorambassadör med hjälp av denna strategi?

Strategin kan även användas för andra ambassadörer än seniorer, så välkommen även om du inte har seniorambassadörer. Förbered gärna genom att tänka igenom vad ni använder för strategier/metoder när ni marknadsför ambassadörer idag.


Ambassadörer med utmattningssyndrom

Riks har fått medel att utforska och utbilda inom området utmattningssyndrom/-depression (UMS). Vi har redan Hjärnkollambassadörer som har UMS (med eller utan annan psykisk ohälsa) som vi kommer att undersöka området tillsammans med.


Hälsning från Skåne

Vi har väntat förväntansfullt på svar från socialstyrelsen för att kunna planera upp 2020 precis som alla andra i landet! Vi har fått besked om att vi beviljats 1 300 000 kr för det här året. Nu arbetas det med att revidera budgeten och prioritera bland våra aktiviteter och evenemang under året.

Nu i januari inför vi nyhetsbrev till våra ambassadörer med information om vad som händer i Skåne. Vi kommer även att införa Hjärnkoll Hallands bra idé med månadens ambassadör med starta i januari.

Vår ambassadör Stephanie Brown har flyttat från Österlen till Stockholm under december. Vi önskar henne lycka till i storstaden och vet att hon kommer bli bra omhändertagen av Lou!

Varma hälsningar från blåsiga, mörka och blöta Skåne!
Erika och Christian


Riksförbundet Hjärnkoll arbetar för att alla ska få
lika rättigheter
oavsett psykiskt funktionssätt.

Besök vår hemsida och följ våra sociala kanaler.

Hantering av personuppgifter

facebookinstagramtwitteryoutubelinkedin

Du får detta interna nyhetsbrev eftersom du arbetar inom Riksförbundet Hjärnkoll.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.