Nyhetsbrev från GodaHus juni 2020. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Hej alla GodaHus-medlemmar!

Innan vi går på semester kommer så här ett sista nyhetsbrev med de senaste uppdateringarna inom föreningen. Bland annat efterfrågar vi nu 3 renoveringsobjekt att delta i projektet  Energirenovering. Läs mer om detta längre ner i nyhetsbrevet under rubriken LÅGAN.

Vi inom ledningsgruppen önskar er alla en trevlig sommar!


Från senaste styrelsemötet

Ansökan om strateginod

GodaHus kommer att ansöka till Energimyndigheten om att bli en så kallad strateginod, syftet är att öka samverkan och innovation inom energianvändning i byggnader. Läs mer på Energimyndighetens hemsida

Ny verksamhetsplan - workshop i höst

Till hösten är en workshop kring den nya verksamhetsplanen planerad. Denna workshop kommer antingen att ske fysiskt på plats, eller digitalt, eller en kombination av båda. Datum och information om detta kommer framöver.

Medlemsaktiviteter

Energisamordnare ht 2020

Inför kommande kursomgång i höst (som även erbjuds på distans) har hittills 20 personer visat intresse. Vi vill såklart att ännu fler ska anmäla sig.
Kursdatum för hösten: 17-18/9, 15-16/10, 12-13/11 och 10-11/12.
Se framtagen broschyr med anmälningslänk. Anmäl er och sprid detta vidare i era nätverk!

Solstrålarna

Senaste mötet genomfördes 11 mars, då i form av en temadag i Karlskrona. Ambitionen är att hålla nästa möte i september, beroende på COVID-19. Slutligt besked kommer längre fram.

Skruvarna

Det planerade mötet 16 april blev uppskjutet. Även detta möte planeras att hållas i september om omständigheterna tillåter. Slutligt besked kommer längre fram.

GodaTech

Även nästa möte i GodaTech är framskjutet till september på grund av COVID-19. Slutligt besked kommer längre fram.

LÅGAN

Det nya projektet Energirenovering drog igång strax före midsommar och kommer att pågå till och med 2021, med finansiering från Energimyndigheten och Tillväxtverket. LÅGANs sex regionala nätverk jobbar tillsammans under ledning av Chalmers (Åsa Wahlström).

Vi efterfrågar nu 3 st renoveringsobjekt som kan ingå i detta projekt. I projektet ingår att få information/utbildning i Totalmetodiken (livscykelkostnad) och rekorderlig renovering, för att sedan kunna applicera detta i arbetet från planering fram till till och med upphandling.

Vill DU vara med med ditt renoveringsobjekt? KontaktaStefan Olsson så fort som möjligt.

Hållbart byggande i sydost

GodaHus för just nu samtal med våra regioner, länsstyrelser och Byggföretagen om att samverka i en nystartad temagrupp med inriktning mot Hållbart byggande i sydost. I gruppen planerar vi att börja jobba med återbruk av byggmaterial. För mer information, kontakta Stefan Olsson

Exjobb

Fyra nya exjobb som har genomförts med stöd av GodaHus. Två stycken under handledning av Energirevisor:

 • Projekt UPP.N.Å - En utvärdering av två olika energisystem i en lägenhetsbyggnad i Åseda som drivs av batterier alternativt vätgas
 • Energimässig och ekonomisk jämförelse av energisystemen i två likvärdiga flerbostadshus

Dessa två kan man hitta på GodaHus hemsida. De övriga två exjobben handledda av Conservator, som handlar om fukt i betong + väderskydd, kommer också att läggas in på hemsidan efter slutbearbetning. Både Energirevisor och Conservator uttrycker att studenterna har gjort ett bra jobb!

Tips!

Webbinarier att titta på i efterhand:

 • Hållbara stadsdelen Tamarinden i Örebro, 4 juni
  Webbinarium arrangerat inom Samordningsprojektet Energikontoren Sverige med fokus på stadsdelen Tamarinden i Örebro, Sveriges första hållbara stadsdel. Se inspelat webbinarium här.

 • Energismart stad, 27 maj
  Fyra fristående delar om de innovativa åtgärder som Växjö testat för att bli en energismart stad. Se samtliga webbinarium på 
  energismartstad.se
 • Att ställa energikrav och krav på LCC i upphandling, 18 maj
  Webbinarium inom Energisamverkan Blekinge med Daniel Svensson, vd på ESM (Energy Service Management). Titta på webbinariet

 • European City Facility - information om utlysning, 5 maj
  Webbinarium arrangerat av Klimatkommunerna och Energikontor Sydost som informerade om den nya utlysningen riktad till kommuner som vill söka stöd för att ta fram ett finansieringskoncept. Se det inspelade webbinariet här


Har du frågor eller synpunkter?

Kontakta 
Stefan Olsson, vd

Tel: 0709-89 01 81

Mail: stefan.olsson@godahus.se

Kalender

På gång i höst:

 • Temagruppsmöte i: Solstrålarna, Skruvarna och GodaTech. Exakta tidpunkter meddelas senare.
 • Workshop om ny verksamhetsplan
 • Nästa styrelsemöte planerat till 11/9, 2020

Ordförande Christer Carlsson 

Vice ordförande Stefan Westblom

Vd Stefan Olsson

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i GodaHus - Föreningen energieffektiva byggnader. Vill du inte längre få detta nyhetsbrev, klicka här.