För att visa nyhetsbrevet i webbläsaren.

Maj 2020


Hej alla boende på Eknäs!

Sköna maj har kommit och nu grönskar allt i snabb takt. Maj är en tid på året som många uppskattar men som också går väldigt fort och där alla kanske inte hinner komma ut till Eknäs så mycket som man skulle önska. I år påverkar tyvärr Covid-19, nya coronaviruset, också Eknäs samfällighets verksamhet. Styrelsen har valt att ställa in midsommarfirandet och även ändrat årsstämmans genomförande, mer om det nedan.

 
Arbets/städdagen den 23 maj
Vid vårens arbets-/städdag ber vi alla tänka på smittspridningen och hålla avstånd. Vi är också medvetna om att deltagandet sannolikt blir lägre i år. Vi behöver fortfarande genomföra vissa insatser, såsom att flytta badbryggan men den omtyckta korvgrillningen utgår. Styrelsen har fått in förslag på insatser som behövs och där får gärna egna initiativ tas.
  • Flytta badbryggan i Kråknäshamnen
  • Byta landgång till Nordanviksbryggan
  • Plocka skräp längs strandlinjen från Nordanviken (mycket plast/frigolit från Nordanviksbryggan)
  • Klippa sly längs vita/blå spåret för bättre framkomlighet
  • Sätta dit ny ryggstödsbräda på bänk ute vid Kråknäsudden

Samling vid fyrvägskorsningen klockan 10 den 23 maj.

 

Stämman genomförs den 13 juni i begränsad omfattning
Riksdagen har genom en ny tillfällig lag underlättat för ekonomiska föreningar att genomföra stämma trots restriktionen att inte samlas i större grupper. Styrelsen har beslutat att genomföra stämman den 13 juni som tidigare planerat. Nu i begränsad omfattning och där de som deltar tar med sig egen stol och ser till att placera sig med 2 meters avstånd mellan varandra. Vi ber också att bara en person per fastighet deltar och styrelsen avråder alla från riskgrupper att delta, och ber även övriga att överväga att i år använda den utökade möjlighet till poströstning som nu finns, eller lämna in en fullmakt, allt för att begränsa smittspridningen.
 
Mer information kommer tillsammans med en kallelse inom kort.

 

Midsommarfirandet på ängen ställs in
Eknäs midsommarfirande är omtyckt och samlar varje år flera hundra deltagare. Styrelsen har nu beslutat att på grund av den rådande situationen med Covid-19 och Folkhälsomyndighetens riktlinjer inte arrangera ett gemensamt midsommarfirande i år. Vi tar nya tag till nästa år och ser fram mot nästa års Midsommarfirande!

 

Nordanviksbryggan
Efter att bryggan skadats under vinterns högvatten och kommer bryggan att repareras under försommaren. Har ni frågor kan ni i första hand vända er till Olle Lönngren.

 

Fåren kommer tillbaka under betessäsongen
Även denna säsong kommer fåren vara i hagen nere vid Nordanviken under en del av sommaren. Fåren roterar mellan olika betesplatser och kommer hit någon gång under säsongen. Fåren hjälper oss att hålla landskapet öppet och sänka våra skötselkostnader. Efter att stängslingen även sattes tvärs över Nordanviken stannade fåren kvar inne i hagen. Källvikens Gård meddelar att gödsel finns att hämta gratis nere vid Källviken.

 

Strövområdet/skogen
Efter vinterns stormar har vi identifierat ett antal vindfällen främst i södra delen av det området som drabbades av storm under förra året, men även längre österut runt blå spåret. Vindfällena kommer vi nu under maj eller juni ta hand om med skogsmaskiner. Även en del ris kommer köras ut för bättre framkomlighet i skogen.

I samband med det kommer vi göra en insats att ta bort sly och mindre träd som under lång tid växt i dikena runt Nordanviksängen. Detta för att dikena ska fungera och även för att vi kunna underhålla våra ängsmarker på enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Ris som blev liggande efter röjningen i vintras vid Nordanviksängen/Hästviken tas nu bort för bättre framkomlighet och trivsel i området.

Vi har sett att någon kapar vindfällen när det ligger över stigen och här vill vi från styrelsen avråda från det och istället överlåta till personer och entreprenörer som har kunskap om hantering vindfällen då riskerna är stora att man skadas. Kontakta styrelsen så ordnar vi så träden tas bort. De träd som nu ligger kommer tas bort i närtid.

 

Båtar som ligger kvar på land måste märkas upp
Allt fler båtar ligger kvar på land varje sommar, och enligt de regler vi har ska båtar som inte sjösätts märkas upp med ägarens namn. Blir båten liggande längre tid ska den även tas upp på ägarens tomt, det är inte tillåtet att långtidsförvara båtarna vid stränderna. Styrelsen har bildat en grupp som kommer lappa upp omärkta båtar under sommaren, men märk båten redan nu om ni vet med er att ni har en båt liggandes och överväg att sälja den om den inte används.

Jakt och viltvård
Boende på Eknäs har sett mård, här är en fångad på bild när den plundrar ett fågelbo. Vi kommer att placera ut några fällor och ser över regler och rekommendationer vid utplacering.


Vårhälsningar från Styrelsen

 

Kontaktuppgifter till Styrelsen


Nyhetsbrevet når alla boende i Eknäs samfällighet genom epost eller post.

Vill ni uppdatera era uppgifter mejlar ni direkt till info@eknas.org​

www.eknas.org

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Sent with Get a Newsletter