Problem att läsa nyhetsbrevet? Klicka här för att visa det i webbläsaren.

 
 

 Grannsamverkansnytt i Karlskrona!

Hej och välkommen till det femte nyhetsbrevet för dig som är engagerad i grannsamverkan. Hösten är här och vi liksom en del av våra grannkommuner har haft en del bostadsinbrott.Det är nu då hösten och den mörkare årstiden som det är ännu viktigare att samverka för att förebygga bostadsinbrott. Under perioden från förra brevet har vi tillsammans med räddningstjänsten startat upp två nya områden med grannsamverkan, varmt välkomna till Er. En del av Er har hört av sig angående byte av skyltar i Era områden och jag påminner om att om Ni behöver byta ut så går det bra att höra av sig till mig på anders.wiklander@polisen .se.  Jag beställer lämpligt antal och meddelar er när jag fått skyltarna och därefter hämtar ni ut dessa på polisstationen i Karlskrona. Vi använder oss också av facebook för att gå ut med information som kan vara nyttig och viktig.

På torsdag den 26 september är det så dags för vår första träff med kontaktombuden för grannsamverkani Karlskrona kommun. Vi träffas klockan 18.00 på militärhemmet i Karlskrona och ca 18.30 inleder Mats Lindbom ordförande i Lokala Brottsförebyggande rådet en kort presentation. Efter att Mats pratat kommer en del andra kända som okända aktörer att prata och sedan är det öppet för mingel och frågor. Vi kommer också att bredda inbjudan något för att få fler intresserade av detta arbete som Ni gör. För att få en något klar bild över hur många som kommer vill jag gärna att ni anmäler ert deltagande till mig på anders.wiklander@polisen.se . Tack på förhand och varmt välkomna.


Är det några bostadsområden som angränsar till Ert som inte är med i grannsamverkan, försök påverka dem och be dem höra av sig till oss så att vi blir fler alternativt bjud med dem på kvällen den 26/9.

 

Anders Wiklander Närpolischef Karlskrona


Aktuellt

Anmälda bostadsinbrott i din kommun 2013

 Månad

 Brottstyp

 Jan  Feb  Mars  Apr Maj  Juni  Juli  Aug  Sep   Okt Nov Dec  Summa 
 Inbrott i villa  5  0  5  1  2  4  2  4  4        27
 Inbrott i Lägenhet  1  0  2  1  2  1  3  3  5        18
 Försök t inbrott i villa  0  0  0  2  0  3  2  2  3        12

 Försök t inbrott

 i lägenhet

 0  0  0  0  1  0  6  3  0        10
                           

 


Information från räddningstjänsten: 

Vad kan jag göra för att undvika en brand på grund av eldstaden?

Brand kopplad till eldstäder är den vanligaste orsaken till brand i villor och småhus. Det finns fyra viktiga saker att tänka på när det gäller eldstäder:

1. Köp rätt produkt för rätt ändamål:

Ska din eldstad fungera som trivselvärme eller stödvärme ska du satsa på en kamin, braskamin, kakelugn, eller öppen spis. Dessa värmer i första hand upp det rum de finns i. Ska du värma upp hela huset bör du däremot satsa på en värmepanna som sprider värmen via element.

2. Installera rätt:

Om du ska installera en braskamin tänk på att göra en bygganmälan till kommunen och kom ihåg att det är du som byggherre som är ansvarig för att installationen blir rätt utförd - även om du anlitar någon annan. Tänk på att följa monteringsanvisningarna och kontakta gärna någon sakkunnig, exempelvis skorstensfejarmästaren för råd.

3. Elda rätt:

Använd torr ved och följ eldningsinstruktionerna för en braskamin. Använder du för mycket ved eller eldar under för lång tid finns risken att det blir alldeles för varmt i skorstenen.

4. Sota regelbundet och ta hand om askan:

En lokaleldstad, exempelvis en braskamin, ska sotas regelbundet - minst en gång per år. Aska och sotrester ska alltid läggas i ett obrännbart kärl med tättslutande lock. Det kan vara en plåthink eller liknande. Kärlet ska placeras på obrännbart underlag, som tex en stenplatta.

 

Visste du att....

Vi sedan några månader tillbaka finns på facebook, polisen Karlskrona. Där kommer vi att lägga ut nyheter, information och andra nyttiga tips. Gå in på sidan och gilla oss så missar du inga nyheter.

                                 

 

 
     
 

Klicka här för att avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet.