Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Öppna det i webbläsaren.

Gå en uppdragsutbildning i höst

Nu öppnar ansökan till uppdragsutbildningarna som institutionen för neurovetenskap och fysiologi ger höstterminen 2021.

Alla våra uppdragsutbildningar har ett tvärprofessionellt förhållningssätt och passar för personer med medellång vårdutbildning. Här i nyhetsbrevet kan du läsa om höstens uppdragsutbildningar, och om vad vi planerar för vårterminen 2022.

Missa inte chansen att utbilda dig själv, eller dina medarbetare!


Nytt på vår webbplats

Vi har lagt till ett ämnesområde i vårt namn – rehabilitering – och uppdaterat vår webbplats! Eller börjat uppdatera den, ska vi kanske säga. 

Eftersom vi har fått önskemål om att kursdeltagare vill ha längre framförhållning lägger vi nu upp de närmsta fyra terminernas planerade uppdragsutbildningar.

Det finns också en ny sida för myndigheter, företag och organisationer som vill beställa en hel uppdragsutbildning åt sina anställda – ett totaluppdrag.

Porträttbild av Hanna Persson

Höstterminen 2021

En hand håller i drivringen på en manuell rullstol

Akut neurosjukvård

MNV237 | Avancerad nivå | 7,5 hp | Halvfart

Detta är en kurs för dig inom hälso- och sjukvårdsområdet som vill fördjupa dina kunskaper om akuta sjukdomar och skador i nervsystemet samt omvårdnad, övervakning, utredning och behandling vid sådana.

En neuron

Nordisk avancerad ryggmärgsskaderehabilitering (NASCIR)

MNV249 | Avancerad nivå | 7,5 hp | Kvartsfart

Det här är en kurs för erfarna och interprofessionella team som arbetar med rehabilitering för personer med ryggmärgsskada i något av de nordiska länderna. Kursspråket är engelska.

Stroke – ett interprofessionellt vårdprocessperspektiv

MNV229 | Avancerad nivå | 15 hp | Halvfart

Vill du få fördjupade kunskaper om stroke ur ett interprofessionellt vårdprocessperspektiv? Kursen består av två delar, den första fokuserar på det akuta skedet vid stroke och den andra på långtidskonsekvenser, uppföljning, omhändertagande och rehabilitering efter stroke.

Ortoptistutbildning

Höstterminen 2021 startar en ettårig ortoptistutbildning för ögonsjuksköterskor och magisteroptiker som är anställda inom ögonsjukvården i Sverige och övriga Norden.

Uppdragsutbildningen ges i samverkan med ögonsjukvården och neurosjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Ansökan är stängd.


Marie Eckerström i New Tork Times

Minnesforskaren och vår utbildningssamordnare Marie Eckerström har pratat med Jessica Grose på The New York Times om hur pandemilivet kan påverka vårt minne. Hon säger bland annat:

“For many of us, life has changed from being divided in well-defined areas of work, kids, activities, to a situation where everything is a mix,” Dr. Eckerström said, and that muddling puts a strain on our cognitive abilities.

Läs artikeln Why Your Brain Feels Broken


Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot neurosjukvård

Specialistsjuksköterskor med inriktning mot neurosjukvård arbetar med omvårdnad inom specialiserad vård med patienter som drabbats av olika neurologiska sjukdomar eller neurokirurgiska tillstånd och skador.

Programmet är öppet för sen anmälan och ger fördjupade kunskaper i avancerad bedömning, vårdplanering och uppföljning av patienter i alla åldrar inom neurosjukvård.

Du som väljer denna inriktning har möjlighet att fördjupa dig i olika områden inom neurologisk sjukdom eller skada, till exempel neurologi, stroke, neurokirurgi eller rehabilitering. 

Utbildningen ger en hög omvårdnadskompetens genom att kombinera teori, verksamhetsförlagd utbildning och verksamhetsintegrerat lärande. Inom ramen för utbildningen finns ocksåutrymme för en valfri kurs  med fördjupning inom ett specifikt ämne som är relevant för inriktningen.


Uppdragsutbildningar vårterminen 2022

Än så länge har vi en uppdragsutbildning planerad för vårterminen 2022. Fler tillkommer.

  • Rehabiliteringsmedicin med fokus personer med neurologiska funktionshinder
    MNV234 | Avancerad nivå | 7,5 hp | Halvfart

Du får detta nyhetsbrev eftersom du eller din medarbetare har gått någon av våra uppdragsutbildningar, eller för att du har skrivit upp dig som prenumerant på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.