Nytt stödcentrum för hedersutsatta

Hösten 2021 öppnar ett regionalt stödcentrum för personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Här ska den som behöver få stöd och vägledning av kuratorer, polis och sjukvård. Verksamheten kommer också att erbjuda stöd och vägledning till yrkesverksamma inom myndigheter och frivilliga organisationer.

Initiativet till den här satsningen kom från Göteborgs stad. Efter en bred dialog på både politisk nivå och i chefsnätverk i Göteborgsregionen har nu elva kommuner i regionen bestämt sig för att samverka kring det nya stödcentrumet: Alingsås, Härryda, Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Även Västra Götalandsregionen och Polismyndigheten region väst deltar i satsningen. Göteborgs stad har det formella ansvaret för verksamheten som kommer att placeras i Göteborg.

Läs mer

Så gjorde vi vård och omsorg mer digital – slutkonferens för projekt Modig

Projekt Modig har under drygt två år arbetat med att höja kompetensen i digital teknik inom verksamheterna äldreomsorg och funktionshinder.

Välkommen att vara med på vår digitala slutkonferens 21 april och sammanfatta lärdomar och erfarenheter! Hur har de så kallade digitaliseringsombuden arbetat? Hur tänker vi när det gäller implementering och ett långsiktigt arbetsplatslärande? Har vård- och omsorgsmedarbetarna fått en ökad digital kompetens?

Läs mer

Strategiskt samarbete med Arbetsförmedlingen

Reformeringen av Arbetsförmedlingen har blivit märkbar i kommunerna i Göteborgsregionen.

Därför har kommunerna, Arbetsförmedlingen och GR nu bildat en styrgrupp och ett samråd som syftar till att bygga upp det strategiska samarbetet på delregional nivå. Det handlar bland annat om samverkan kring utbildningsutbud, delregionala jobbspår över kommungränserna, Arbetsförmedlingens lokala närvaro i kommunerna och kommunernas framtida roll i arbetsmarknadspolitiken.

Kontakt: Lena Holmlund och Natalja Lipovskaja Nilsson

Vad vill ni berätta om på Mötesplats IFO 2021?

Medarbetare? Chef? Dela med er av era erfarenheter! Torsdagen den 11 november 2021 har ni chansen!

Mötesplats IFO är till för oss som arbetar inom individ- och familjeomsorgen i Göteborgsregionens kommuner. Det är också vi som står för innehållet och dagen!

Syftet är att:
• Lära av varandra
• Inspirera till nytt tänkande och nya perspektiv inom våra verksamheter
• Stärka yrkesrollen.

Se dagen som en möjlighet att dela med er av era erfarenheter till andra! Ni kan välja att presentera ert arbete i form av ett seminarium eller workshop – det är bara fantasin som sätter gränser!

Läs mer

Vill ni utveckla det förebyggande arbetet mot cannabis?

I en ny rapportsamling finns inspiration att hämta från Uddevalla, Skövde, Borås, Vänersborg, Trollhättan och Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland.

Det är personer som arbetar med frågor som rör ungdomar och droger som skriver. Det handlar om ungdomars inställning till cannabis, information till föräldrar, beredskap hos ideella ledare i ungdomsorganisationer och metoder som ANDT-coach, ANDT på schemat och DrogSmart. Rapportsamlingen är resultatet av en FoU-cirkel som Länsstyrelsen Västra Götaland har tagit initiativ till.

Läs mer

Att leda digitala möten – förhållningssätt och verktyg

En digital distansutbildning som stärker dig i rollen som mötesledare för digitala möten.

Du får lära dig:

• Gruppdynamik och samarbete digitalt – hur du skapar framgångsrika möten och processer
• Värderingar och tekniker för att leda digitala möten
• Hur du planerar och leder ett digitalt möte
• Verktyg att använda i det digitala mötet
• Teknik och arbetsmiljö för proffsiga digitala möten

Många av de tekniker och erfarenheter som du får med dig kan även användas på fysiska möten.

Läs mer

Processa om vårdnadsöverflyttning

En kurs för chefer och arbetsledare som vägleder socialsekreterare i ärenden där barnet kan behöva ny vårdnadshavare.

Kursen fokuserar på lagstiftning och rättspraxis med en genomgång av grunderna för att kunna ansöka om överflytt av vårdnaden.

Kursdeltagarna får bland annat ta del av mål som är vägledande.

Kursen inriktar sig särskilt på hur processen går till i domstolen och skillnaderna mellan en process i tingsrätt och förvaltningsdomstol.

Läs mer

Nöjda klienter på KAST i Göteborg

KAST i Göteborg är en samtalsmottagning för köpare av sexuella tjänster.

Enligt en studie gjord av FoU i Väst är de som har fått behandling på KAST i Göteborg generellt mycket nöjda och upplever att behandlingen har lett till att de mår bättre och att de har slutat eller minskat sina köp av sexuella tjänster.

Läs mer

homepagefacebooklinkedintwitter

Våra aktuella kurser och konferenser

Vill du ha senaste nytt om våra kurser och utbildningar?

Prenumerera gärna på vårt kursbrev!

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på information från Göteborgsregionen (GR) eller på något sätt är aktiv i GR:s arbete. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: Integritetspolicy

AvregistreraWebbversion