Nyhetsbrev med senaste nytt om Studie- och yrkesvägledning. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Tremedia e-nytt

Datum 2016-06-14

Beställ Programväljaren innan midsommar

– för leverans i vecka 34

Programväljaren vill på ett objektivt, sakligt och lättillgängligt sätt informera om gymnasieskolan.

Katalogen används av studie- och yrkesvägledare i arbetet med att informera elever och föräldrar om den nationella gymnasieskolan och alla dess program. Vi ser på Programväljaren som ett läromedel och i katalogen förekommer ingen reklam eller liknande.

Förutom en nationell upplaga som kan beställas av alla i hela landet finns Programväljaren även i lokala upplagor. Dessa har skiftande innehåll och annan prissättning. Leveranstiderna för dessa är olika.

Läs mer om Programväljaren och se exempelsidor

 

Pris (exkl. moms och frakt)

1 ex. 115 kr/ex
1–9 ex. 97 kr/ex
10–49 ex. 70 kr/ex
50–199 ex. 59 kr/ex
200–799 ex. 48 kr/ex
800–  39 kr/ex

Leverans vecka 34

Maila din order till order@tremedia.se


Nya snabbspår för nyanlända

Snabbspår för nyanlända med rätt utbildning och yrkeserfarenhet möjliggör att de snabbare ska kunna komma i arbete inom branscher där det råder brist på arbetskraft. Idag finns 10 snabbspår för ett 20-tal yrken och nu är ytterligare snabbspår för socionomer och samhällsvetare på gång. 

– För bara ett år sedan inleddes samtalen med parterna om snabbspår in på arbetsmarknaden för nyanlända. Hittills har 1 735 personer kommit in i snabbspåren. Det är en fantastisk utveckling, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Snabbspår som finns idag

 • Kockar
 • Lastbilsförare
 • Legitimationsyrken inom hälso-och sjukvården, framför allt
  - Läkare
  - Sjuksköterskor
  - Tandläkare
  - Apotekare/receptarier
 • Lärare/förskollärare
 • Målare
 • Styckare och slaktare
 • Tekniker och ingenjörer inom fastighetsbranschen
 • Tjänstemän inom byggsektorn – byggingenjörer
 • Distributionselektriker och ingenjörer inom el-branschen
 • Maskintekniker och maskiningenjörer m.m. inom träindustrin
 • Samhällsvetare, inklusive ekonomer och jurister
 • Socionomer

Läs mer på news.cision.com


Studiestartsstöd

Utbildningsdepartementet remitterar ett förslag på ett nytt rekryterande studiestöd som är riktat till arbetslösa (25-56 år) som saknar utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå. Stödet ska vara ett bidrag på cirka 9100 kronor per månad och ska kunna lämnas i högst 50 veckor. De som har barn kan få tilläggsbidrag. Enligt förslaget ska studiestartsstödet börja från 1 juli 2017 och omfatta omkring 15000 personer.

- Hundratusentals svenskar saknar gymnasiekompetens. Regeringen vill nu införa en kraftig stimulans för att arbetslösa utan gymnasiekompetens går tillbaka till skolbänken. Studiestartsstödet och Rätt till komvux är de största satsningarna på vuxnas lärande sedan Kunskapslyftet på 1990-talet. Det är bra för individen, näringslivets kompetensförsörjning och det pressar tillbaka arbetslösheten, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic.

Läs mer på Utbildningsdepartementets webbplats


Allt om riksrekryterade utbildningar och skolor

Beställ idag!

Riksväljaren innehåller en samlad och bearbetad information om:

– Riksrekryterande utbildningar
– Fristående gymnasieskolor
– International Baccalaureate
– Spetsutbildningarna
– Riksrekryterande idrottsgymnasier + en förteckning över de nationellt godkända idrottsutbildningarna.

Katalogen består av 110 sidor och uppgifter har vi på Tremedia hämtat direkt från utbildningsanordnarna. Alla tillstånd är kontrollerade av oss på Tremedia mot Skolverkets uppgifter.

Läs mer om Riksväljaren

Pris (exkl. moms och frakt)

1 ex.595 kr/ex

2–4 ex.498 kr/ex

5– ex.450 kr/ex

Leverans vecka 42

Maila din order till order@tremedia.se


RådRum – hjälp till nyanlända

RådRum bedriver rådgivning där personer som är nyanlända i Sverige kan få gratis råd och stöd. Verksamheten bemannas av frivilligrådgivare som utbildats inom bland annat bemötande, migration, privatekonomi, bostadsfrågor och antidiskriminering.

Verksamheten är ett komplement till statlig och kommunal verksamhet och har utöver ingående organisationers satsade resurser nu fått stöd på över 11 miljoner kronor från Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) för att utveckla och sprida verksamheten.

Verksamheten, som startar efter sommaren, sträcker sig till 2019 och innefattar bland annat nya RådRum på flera orter i Skåne och en nationell pilotverksamhet i Stockholm.

Läs mer på mynewsdesk.com

Tremedias e-nytt skickas ut oregelbundet.
© Tremedia i Borås AB 2016

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.