Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.Stöd till dem som själva vårdar

Ulla Burman

Den psykiska ohälsan bland ungdomar ökar tyvärr snabbt enligt en färsk statlig utredning. Här på Betaniastiftelsen har vi just gått ut med inbjudan till en seminariedag med titeln "Psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna - livssmärta eller psykisk sjukdom?" där vi i dialog med en rad experter, varav flera unga, förmedlar aktuell kunskap.  

Som många av er vet är jag tillbaka inom Betaniastiftelsen, nu som tf direktor. Det känns som ett privilegium att återigen vara med och utveckla vår verksamhet som syftar till att ge viktiga insikter och trygghet för dem som arbetar inom vård och omsorg 

 

- personer som så ofta står inför krävande situationer. Webbutbildningen Palliation ABC fyller exempelvis en lucka för alla dem som dagligen möter personer i livets slutskede. I dagsläget har över 4000 personer påbörjat utbildningen och 1489 har redan slutfört den.

Användningen av Kulturarenan sprids alltmer inom omsorgen. En lovvärd inspirationskälla är Socialförvaltningen inom Piteå kommun. Deras verksamhetsutvecklare besökte nyligen ansvarig personal på särskilda boenden och samvarolokaler med mera för att berätta om hur man praktiskt kan använda Kulturarenan i verksamheten. Vår nyligen genomförda inspirationsdag på Konserthuset i Stockholm hade samma syfte och lockade ett stort antal personer verksamma inom vård och omsorg. Läs mer om den och våra fortsatta planer för hösten i det här nyhetsbrevet!

Trevlig läsning och tillönskan om en skön sommar!

Ulla Burman

T f direktor


Göteborgs Symfoniker

Anslag från Familjen Kamprads stiftelse

Familjen Kamprads stiftelse ger ett anslag om 1,6 miljoner till en kvalitativ forskningsstudie om kultur i vårdenDet tvååriga projektet inleds i september med Kulturarenan.se som plattform.

Studien kommer genomföras vid vård- och omsorgsboenden främst  i Göteborg, Stockholm och Kristianstad samt i Växjö med omnejd. 

Forskningen bygger på helt nya modeller som kombinerar digitalt förmedlad musik med levande kulturbesök. 

Göteborgs Symfoniker kommer exempelvis att spela in hela verk med full orkester. Enskilda solister kan därefter göra besök inom vård- och omsorgsboenden och uppträda med inspelningen från symfoniorkestern bakom sig på storskärm. På så sätt samspelar den digitalt förmedlade musiken med fysiska besök och orkestern kan flytta ut ur konserthuset med digital hjälp.

- Genom att inkludera det levande kulturmötet i nya former av digitalproduktion hos landets kulturinstitutioner hoppas vi kunna visa på bättre sätt att möta de stora behoven inom vård och omsorg, säger Ulrika Lind, Utvecklingschef Betaniastiftelsen.

Resultatet av studien ska spridas till offentlig och privat vård, anhörigorganisationer, andra intresseföreningar och till det institutionella och fria kulturlivet.

 


Pallation ABC i Kunskapsguiden

Nu finns webbutbildningen Palliation ABC med i den nationella webbportalen Kunskapsguiden.

Socialstyrelsen är huvudman för Kunskapsguiden - en nationell webbplats för vården som samlar bästa tillgängliga kunskap, metoder och modeller inom områdena evidensbaserad praktik, psykisk ohälsa, missbruk och beroende, funktionshinder samt inom ekonomiskt bistånd. 

- Beslutet att inkludera Pallation ABC i Kunskapsguiden är ett tydligt kvitto på att utbildningen verkligen håller måttet, säger Johan Sundelöf på Betaniastiftelsen. Enligt de nationella riktlinjerna har palliativ vård i livets slutskede högsta prioritet och är något som alla människor har rätt till oavsett sjukdom, ålder eller bostadsort.

- Men än så länge är det inte så i Sverige utan det finns stora geografiska skillnader i kvaliteten på palliativ vård. Socialstyrelsen betonade i sin utvärdering 2016 att det finns stora utbildningsbehov och det är förstås mycket positivt att Palliation ABC nu verkar kunna bidra till att möta detta behov.

Utbildningen bygger på både teori och verklighetstrogna sjukdomsscenarion. I ett avsnitt av utbildningen får vi följa fyra personers sjukdomsförlopp, 

från att de får veta att de lider av en obotlig sjukdom, tills dess att de avlider. Vi får även följa deras anhöriga.

Sedan lanseringen i februari har över 1489 personer slutfört utbildningen och över 4000 håller på med genomförandet.

- Att så många redan slutfört utbildningen visar att den fungerar i praktiken vilket är mycket glädjande, säger Johan Sundelöf. De kompletterande videföreläsningarna är också uppskattade och har visats över 16000 gånger sedan i mars förra året.

En enkät till deltagarna visar på positiva omdömen. Här är ett av dem:

”Fantastiskt material med länkar knutna till utbildningen. Ni har tagit fram exempel på ett fint sätt, speciellt när det gäller bakgrund, religion, ålder på personerna som är med i filmerna.”

En snabb presentation av Palliation ABC får du genom att se den här filmen!

 


Kultur bara några klick bort

För att visa praktisk användning av Kulturarenan inom omsorgen 
arrangerades en inspirationsdag den 19 april.

Vad säger forskningen om livskvalitet och kultur och kan musik verkligen doftsättas? Det var några av programpunkterna under inspirationsdagen om Kulturarenan på Konserthuset i Stockholm. 

Konserthuset presenterade hur de sprider musikens kraft genom sin playkanal och Kompetenscentrum för kultur och hälsa vid Stockholms läns landsting visade hur de kan vara en resurs för vården och omsorgen. Inte minst fick de 50 deltagarna inom privat, offentlig och déburen omsorg, praktiska

tekniktips om hur man enkelt 
arrangerar en kulturupplevelse som ökar känslan av delaktighet och sammanhang inom vården.

Som avslutning på dagen framförde Kungliga Filharmonikerna Schumanns Vårsymfoni och orkestermusik av syskonen Mendelssohn.

Vi ser fram emot att arrangera liknande dagar i andra regioner. 

Här kan se se en film från inspirationsdagen!


Aktuella utbildningar:

Psykisk ohälsa bland unga

I november arrangerar vi en temadag om ungas psykisk ohälsa  i sambarbete med Sigtunastiftelsen. 

Många barn och unga vuxna i Sverige mår dåligt. Psykisk ohälsa betraktas som ett av våra största folkhälso-problem av både Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Barn är en av de grupper där den psykiska ohälsan är som störst.

De här frågorna vill vi belysa under en temadag om psykisk ohälsa hos barn och unga vuxna. Alla medverkande har stor kunskap inom området men från vitt skilda håll. Dagen vänder sig till alla som på ett eller annat sätt möter eller har ansvar för barn och unga vuxna.

Datum: 13 november
Pris: 1125 kr inkl fika och lunch
Anmälan: senast 26 oktober 2018 till program@sigtunastiftelsen.se eller via www.sigtunastiftelsen.se

Se här för mer information och anmälan.

Konsten att rädda liv - fullsatt på Lilleskog i Alingsås

Självmord är ett omfattande problem i Sverige liksom i övriga världen, men med rätt kunskap kan liv räddas.

I samarbete med Lilleskog själavårdsinstitut arrangerades temadagen "Konsten att rädda liv - om att förebygga självmord" med föreläsaren Ullakarin Nyberg, psykiater och suicidforskare med stor erfarenhet av självmordsfrågor. Kursen riktade sig till personal inom vård och omsorg, räddningstjänst, polis, skola, arbetsförmedling, flyktingsamordning, kyrka/trossamfund och andra intresserade. Några av omdömena från deltagarenkäten löd:

“Mycket givande: konkreta råd och verktyg. Informationsrikt, kompetent föreläsare.”

“Givande att få lyssna till och få kunskap av Ullakarin Nyberg. Man fick mod och lust till att ställa sig bredvid en människa i stort lidande.”

“Dagen var oerhört givande och användbar! Handfast och konkret med ett tydligt budskap och verktyg att ta med hem och använda direkt i samtal med människor."

Temadagen var fullsatt med väntelista - vi hoppas kunna återkomma med liknande arrangemang längre fram.


OM VÅRT KALENDARIUM

Just nu uppdaterar vi våra utbildningskoncept och -program, varför det kommer att se väldigt tomt ut i kalendariet en tid. Bakom kulisserna arbetar vi intensivt med utvecklings-, forsknings- och samverkansprojekt inom existentiell hälsa. Under början av hösten presenteras utbildningar för 2019.

För utbildningar, podsamtal och videoföreläsningar inom palliativ vård - välkommen att besöka palliationsakademin.se.


Hemsida: www.betaniastiftelsen.nu
info@betaniastiftelsen.nu

Ansvarig utgivare: Johan Sundelöf, Betaniastiftelsen 
Adress: Högbergsgatan 13, 116 20 Stockholm
Telefon: 08-641 51 91

BETANIASTIFTELSEN är en icke vinstdrivande stiftelse som utifrån en helhetssyn på människan bedriver verksamhet inom tre profilområden: palliativ vård, kriskommunikation och existentiell hälsa. Målgrupper är sjuka, närstående och vårdpersonal, men även andra individer och grupper som behöver stöd. Stiftelsen är medlem i Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

facebook