Problem med att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren

Efter en varm sommar får vi nu andas in höstens krispiga, klara luft. En utkastversion av ett nationellt kunskapsstöd för personal i både kommun och landsting som möter personer med psykossjukdom och deras närstående är nu klart. Kunskapsstödet kallas för vård- och insatsprogram och tillgängliggörs via webben. Hösten kommer att ägnas åt att kvalitetssäkra stödet och utforma planer för hur det på bästa sätt ska komma till nytta. Ett antal nationella indikatorer som mestadels samlas in med hjälp av PsykosR kommer att följa upp om kunskapsstödet leder till en bättre vård- och stöd för individen och hens närstående.

Nu kan du hitta årsrapporten för Kvalietsstjärnan här till höger och till nästa nyhetsbrev kommer också PsykosRs rapport finnas tillgänglig.

Under hösten kommer PsykosR, psykiatrin och primärvården i Uppsala att arbeta med levnadsvanor och stöd för kroppslig hälsa hos personer med allvarliga psykiska sjukdomar. PsykosRs temadag kommer att lyfta temat och berätta om arbetet. Anmäl dig idag så ses vi snart!

Kan avikelser i hjärnans anatomiska mognad förutse psykos?

Denna studie undersökte hjärnans anatomiska mognad hos personer med risk att drabbas av psykossjukdom. Där avvikelser i hjärnans mognad förekom verkade risken att drabbas av psykos som ung vara högre. Läs mer

Läkemedel vid nyinsjuknad i psykos

Det är okänt hurvida byte av antipsykotiskt läkemedel eller tidig insättning av klozapin, vid första gångsinsjuknande i psykos, förbättrar prognosen. Denna studie försöker bidra med ytterligare kunskap i kring detta. Läs mer

Immunsystemet och psykossjukdom

En studie stärker hypotesen att psykossjukdomar har ett samband med fel i regleringen av immunsystemet att göra. Studien indikerar även att antalet vita blodkroppar kan förutse hur allvarlig psykossjukdomen blir.  Läs mer

Analys av synapser kan öka förståelsen för schizofreni. 
Tekniken för att analysera synapser kan leda till bättre behandlingsmetoder av psykiska sjukdomar. Läs mer

 

Kan antikroppar användas som biomarkörer?
Kanske kan de möjliggöra tidig identifiering och förebyggande av sjukdom.  Läs mer 

Korta nyheter

Nu kan du läsa kvalitetsstjärnans årsrapport för 2017 här

Se föreläsningarna från Schizofrendagen här.

Finns det en ökad risk för dem som lider av schizofreni att drabbas av demens? En ny studie tyder på det. Läs mer

Ny app- en hjälp för dig som lever med psykossjukdom?Dr Sean Kidd har tillsammans med specialister inom digitalhälsovårdsteknik utvecklat en app Läs mer

Ny version av Risperdon godkänt i USA Läs mer

 


PÅ GÅNG


Anmäl er HÄR till PsykosR:s temadag om fysisk ohälsa hos personer med psykossjukdom 17 okt 2018. Se program och inbjudan här  

 

 

 

 

Länkar

Hemsidan PsykosR

Psykiatrikompassen

 

Följ oss på Facebook

Alla borde bli respekterade som individer, men ingen avgudad.
Albert Einstein

 

 

VAD GÖR NI HOS ER I VÅR?

SKA NI HÅLLA ETT SEMINARIUM ELLER EN KONFERENS?

HAR DU FÅTT HÖRA NÅGOT BRA,

 

VAD SKULLE DU VILJA HÖRA FRÅN ANDRA?

GÖRdu något som andra i landet kan dra nytta av?

 

Tipsa oss!

info@psykosr.se

 

   För att avsluta prenumerationen, klicka här