Tisdag 4 september 2018

 Strand-Bulletinen i tryckt form delas ut i alla ca 500 brevlådor i Strandbaden fyra gånger per år.
Den finns också att läsa på www.strandbaden.info.
E-postutskicket med Strand-Bulletinen kan komma flera gånger under ett år
och har inte alltid samma innehåll som den tryckta versionen.


www.strandbaden.info • info@strandbaden.info108 år senare...

Sommaren 1910 invigdes Hotell Strandbaden, med café- och matsals­verandor. I fredags stängde hotellet för gott.

Hotell Strandbaden öppnade samma år som järnvägen kom till byn. Anläggningen var länge populär som dansrestaurang med till en början endast ett fåtal resanderum. På 1940-talet tillkom ett annex. Sedan 1960 har anläggningen drivits av Svenska missionskyrkan och närstående verksamheter under namnet Örestrand. 1982 byggdes Örestrands­kyrkan och 2009 en ny och modern hotellbyggnad.

Nu är framtiden oviss för hotell-verksamheten. Beskedet från Höganäs kommun, som tar över fastigheten från början av september, är att anläggningen ska användas till bostäder för nyanlända. Strandbadens Bya­förening har vädjat till kommunen att försöka hitta en lösning där endast annexet används för detta ändamål och att en entreprenör får fortsätta att driva hotell, camping och restaurang i övriga delar av anläggningen.

Fredagen den 31 augusti avslutades verksamheten på Hotell Strandbaden med ”skafferitömning”. Stene Boldt och Hanna Kuoppola stod för serveringen för det fåtal gäster som mött upp.

Det senaste
om Örestrand

Strandbadens Byaförening har 4 september genom föreningens ordförande Calle Hellberg pratat med Ulf Molin om de närmaste planerna för Örestrand.

Ulf Molin är kommunalråd och styrelseordförande i kommunens bolag som äger Örestrand. I korthet framkom följande. Det formella övertagandet skedde 1 september. I september kommer Fimi, som drivit anläggningen de senaste åren, att genomföra en del sedan tidigare inbokade arrangemang. I oktober blir det besiktning och en del förändringsarbeten. Under hösten kommer ca fem nyanlända familjer att ta i anspråk vardera en lägenhet med kontrakt ett till två år framåt. Det är inte klart vilken eller vilka byggnader som kommer att användas till detta. I november påbörjas detaljplanearbetet för den framtida användningen.

Externa operatörer eftersöks att under några år driva restaurang, hotell, konferens och camping parallellt med boende för nyanlända.

Bild från sommarmötet 11 juli då Ulf Molin (C) representerade Centerpartiet på byaföreningens politikerträff.

Glasmästar'n i Höganäs

Stina Blad (till vänster) har hållt i midsommarfirandet i 32 år. De senaste åren har Eva Almér (till höger) stått för musikunderhållningen.
Åttiotalet strandbadenbor mötte upp till sommarmötet med politikerna den 11 juli på Örestrand.

Hösten kommer!

Tack till Eva Almér, Stina Blad, Jerry Melliander och Svenn Floer som gjorde att midsommarfirandet på Lärkan blev så uppskattat av så många!

Tack till alla som var med och bidrog till ett bra sommarmöte 11 juli på temat ”Partierna om Strandbaden”. Ca 80 strandbadenbor med god blandning av fritids- och åretruntboende lyssnade på och ställde frågor till partiernas representanter. Jag uppskattade att partierna medverkade genom ledande kommunpolitiker, som uppenbart satt sig in i för Strandbaden viktiga frågor. En stor poäng med politikernas medverkan är att de nu är väl insatta i våra viktigaste frågor.

Vid sommarträffen var det skönt att få tydligt besked om att alla planer på en gigantisk tomatodling öster om Dannevangsområdet är borta. Det blir inget vid Dannevangsområdet eller i anslutning till annat bostadsområde. I denna fråga tror jag att vi gemensamt har agerat på ett bra och kraftfullt sätt.

Örestrand och Margreteberg
En skrivelse om Örestrand och Margreteberg lämnades fredag 29/6 till Kommun­styrelsen i Höganäs kommun. I korthet handlar denna om att Strandbadens Byaförening begär en del saker av kommunen.

På kort sikt (de närmaste 2-3 åren): dels att boendet för de nyanlända på Örestrand begränsas till annexet, dels att kommunen hittar former så att verksamheten med hotell, konferens, restaurang och camping kan bedrivas vidare utan uppehåll.

Poängen är att man i så fall ger möjlighet till fortsatt drift av hotell, restaurang, konferens och camping. Jag uppfattar att detta är något som i princip alla i Strandbaden och många därtill skulle uppskatta.

På lång sikt (efter de närmaste 2-3 åren): dels att Margreteberg och Örestrand inte får göras till en ”restpost” där utvecklingen blir helt beroende av utvecklingen i hamnen, dels att de boende i Strandbaden får komma till tals i en medborgardialog om utvecklingen av Margreteberg och Örestrand.

Byavandring
I september blir det en byavandring i Strandbaden. Under två timmar får representanter för byaföreningen möjlighet att träffa några kommunalråd och ett antal tjänste­­män från kommunen. Då ges tillfälle att på plats diskutera Örestrand, trafiksäkerhet, cykelvägar m m. Jag återkommer med en rapport i kommande Strand-Bulletinen.

Vi saknar några medlemmar!
Det är många som är med i Strandbadens Byaförening. Ju fler medlemmar desto starkare är vår röst i kontakter med kommun, myndigheter, m fl.

En del som betalade sin medlemsavgift 2017 har inte gjort det 2018. Än finns möjligheten. De senaste åren har Bitt Larsson från styrelsen gjort påminnelser i form av hembesök. Så blir det inte i år. Ni som väntat med att betala tills Bitt dyker upp kan sluta vänta.

Om du inte har betalt för 2018 – var vänlig gör det nu! Se info längst ner på sidan.

Calle
Carl R Hellberg
Ordförande i Strandbadens ByaföreningNu är det jul igen!

Strandbadens Julmarknad hålls i år söndag 25 november kl 14-17 vid Örestrand.

Strandbadens egen sångfågel Eva Almér höjer julstämningen med sång och musik och Strandbadens egen populära tomte kommer förstås också.

I samband med julmarknaden kommer Strandbadens egen julgran att invigas på det nya Stationstorget.

Om du vill sälja på marknaden, bokar du plats genom att kontakta Bitt Larsson, 073-183 63 93, bitt.larsson@telia.com. Det kostar ingenting att medverka.

Bitt behöver också hjälp med det praktiska. Kontakta henne om du vill hjälpa till.


Löhr Montage AB

Har du idéer till en byfest

I höst blir det tyvärr ingen skördefest. Alltför få utställare har visat intresse och det är oklart om Örestrand är tillgängligt.

Utbudet av skördefester eller liknande är stort. Strandbadens Bya­förening ser gärna något annat arrangemang i början av september med start nästa år. Det kan vara en grillfest, en loppis, en bokbytardag, ja, kom med förslag. Nu har vi ett år på oss att tänka ut något bra.

Har du en bra idé? Skicka den till info@strandbaden.infoStrandbadens Byaförening har arbetat fram en skylt till Stationstorget som dels innehåller några fakta om dagens Strandbaden, dels beskriver verksamheterna runt stationen under förra seklet.

Stationstorget på gång

Enligt Höganäs kommun kommer arbetet med Stationstorget att påbörjas i oktober. Invigningen av torget kommer att ske i samband med Strand­badens Julmarknad den 25 november då belysningen kommer att tändas i Strand­badens egen julgran på torget.

Det är flera decennier sedan Strandbaden hade en egen julgran – den gången på Målaregården på Kullagatan 159.


IBC Elinstallation

STIPENDIUM TILL STRANDBADENS BYAFÖRENING! Byaföreningen har erhållit ett stipendium på 20 000 kr från Stiernstedt Kockenhus Kulturförening för att dokumentera och publicera Strandbadens historia.

På bilden tar Ragnar Falck (till vänster) emot stipendiet av kulturföreningens ordförande Tomas Stiernstedt.

NEJ, SÅ HÄR GÅR DET NOG INTE TILL! Det är fortfarande husse och matte som måste plocka upp efter sina hundar. Trist att ständigt behöva påminna om detta!

Byaföreningen vill också uppmärksamma ofoget att ha lösa hundar springande på stranden och fäladen utan uppsikt. Lösspringande hundar – hur snälla de än må vara – uppskattas inte av alla, speciellt inte när matte och husse inte ser vad de har för sig.


Egon Larsson har avlidit

Vi nås av beskedet att strandbadenbon Egon Larsson har avlidit.

Egon var en av medlemmarna i akrobatgruppen Trio Hoganas som hade stor internationell framgång med sina varietenummer under 1950-, 60- och 70-talen. Egon efterlämnar sin hustru och tillika artistkollega Bende.

Läs mer om Trio Hoganas i Strandbladet nr 1/2012 och Strand-Bulletinen nr 2/2018.

Egon och Bende Larsson samt Gert Karlsson vid invigningen av minnesmärket över Trio Hoganas 26 maj 2018.

Du är väl med i Strandbadens Byaförening?
Medlemsavgiften är bara 100 kr per år och hushåll (bankgiro 5559-7306).

Anmäl dig här >>

Du kan också swisha till 123-562 54 47. Ange namn och adress.

STRANDBADENS BYAFÖRENING
www.strandbaden.info  •  info@strandbaden.info


Vi saknar e-postadresser till flera boende i Strandbaden

Fråga dina grannar och bekanta om de får våra e-postutskick, annars be dem att mejla
till info@strandbaden.info. Gäller både medlemmar och de som ännu inte är medlemmar
i Strandbadens Byaförening.


REDAKTION: STRANDBADENS BYAFÖRENING, INFO@STRANDBADEN.INFO
PRODUKTION: FALCKS PUBLISHING AB, STRANDBADEN, 070-524 80 54, INFO@FALCKS.EU


Du får detta nyhetsbrev för att du har anknytning till Strandbaden eller Strandbadens Byaförening.