JIMMY BOHMAN - marknadschef & PETER BECKMAN - verkställande direktör

November månad bjöd marknaden på en blandad utveckling där de största marknaderna slutade med en sidledes utveckling. Vi börjar dock se positiva signaler framförallt från börserna på utvecklingsmarknader där Pacific Explorer Dynamic lyckades mycket bra under månaden. Månaden har fortsatt präglas av oro kring Brexit. En faktor som styrt mycket under november det stora G20-mötet där man förväntar sig besked om utvecklingen kring eventuellt handelskrig mellan USA och Kina eller ej. Osäkerheten är en faktor som passar Pacific Fonder bra eftersom få övertygade positioner är det som ger utslag i en sådan marknad oavsett om vi ser till våra bredare fonder eller de fonder som är exponerade mot ädelmetaller. Under november har vi deltagit på investeringsmässan Invest 360 och vår förvaltare Eric Strand har kunnat höras ibland annat på podcasten Market Makers.

Vi ser fram emot en händelserik decembermånad och önskar en god jul och ett gott nytt år. 2019 innebär ett historiskt år för Pacific Fonder då samtliga fonder fyller tre år. Vi ser fram emot att höras av!


MATTIAS GROMARK - fondförvaltare (3 GLOBALA AKTIEFONDER)

2018 (11) < klicka på länkarna för mer information och kommentarer om varje fonds utveckling >

Pacific Global Dynamic A

-6,87% (-1,55%)

Pacific Explorer Dynamic A

-4,13% (+7,15%)

Pacific Extraordinary Brands A

-6,35% (-4,75%)


ERIC STRAND - fondförvaltare (2 MARKNADSNEUTRALA FONDER)

2018 (11) < klicka på länkarna för mer information och kommentarer om varje fonds utveckling >

Pacific Multi Asset A

-0,81% (+1,28%)

Pacific Precious A

-5,60% (-1,58%)


Pacific Fonder AB | Sveavägen 47 | 113 59 Stockholm | 08-10 60 69

Pacific Fonder är ett fristående värdepappersbolag grundat 2015 med säte i Stockholm. Bolagets största ägare (49 procent) är ägarbolaget till Atlant Fonder. Personalen och ett fåtal externa investerare med lång erfarenhet från fondförvaltning äger 51 procent.

Pacific ska fånga upp bra förvaltare med bra idéer och tillsammans förverkliga dessa. För att skapa långsiktiga relationer med våra förvaltare är dessa alltid delägare. Våra förvaltare är självklart investerade i våra egna fonder.
Våra fondförvaltare agerar självständigt inom sina mandat i enlighet med fondernas fondbestämmelser och har alla sin egen syn på marknaden.

Målet är att att varje fond levererar en så hög riskjusterad avkastning som möjligt till våra kunder.
För att fokusera på det som vi tror vi gör bäst, nämligen förvalta fonder, så administreras fonderna av ISEC Fundservices. Fondernas förvaringsinstitut är SEB.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du investerat i våra fonder, är intresserad och kanske blivande investerare, är rådgivare/förmedlare/branschkollega eller för att du önskat få/har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Läs gärna mer om våra principer för behandling av personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsförordning. 

Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.