Tyck om din innerstad - Nyhetsbrev #21. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Levande innerstad - seminarium 9 november!

Onsdag den 9 november hålls det fjärde och sista seminariet i projektet Tyck om din innerstad. Den här gången utforskar vi hur staden kan leva dygnet runt, året om. Under rubriken "Levande innerstad i Västerås" har vi, vår vana trogen, tagit fram ett program med både bredd och spets. Rudolf Antoni, fastighetsägarna, talar om kulturens roll för stadsutvecklingen. Elisabeth Elmsäter, Svensk handel och Anna Haag, Visita talar om hur handeln och besöksnäringen kan bidra till stadslivet. Och från västeråshorisonten bidrar Maria Fors, Citysamverkan och Mikael Reuter, konstnär till programmet.

Dessutom blir det innerstadsquiz med fina priser, och möjlighet att tycka till om innerstaden genom en spännande (men svår) prioriteringsövning. Vi håller till i Stora salen på Stadshotellet mellan klockan 18.00-21.00. Kaffe och macka serveras. Anmäl dig gärna till projektledare Anna på anna.jagvald@vasteras.se men det går också bra att bara dyka upp! Läs mer om evenemanget på facebook.


Workshop #3 - tema Framtid och trender

Måndag den 3 oktober hölls den tredje workshopen inom projektet Tyck om din innerstad. Ungefär trettiofem fokusgruppsmedlemmar spanade in i framtiden.

Workshopen leddes av konsultföretaget Kairos Future, som introducerade diskussionsfrågorna genom att presentera ett antal trender. Gruppernas uppgift var att bedöma hur trenderna kan komma att påverka Västerås innerstad.

Trenden "En ny befolkningssammansättning växer fram" identifierade samtliga grupper som viktig. Här behöver innerstaden utvecklas så att alla känner sig välkomna, det kan handla om kulturevenemang, träffpunkter och bostäder för alla. Att öka kunskapen om olika kulturer och skapa nya sätt för människor att göra sig hörda är andra viktiga frågor.

En annan trend som många uppfattar som viktig var "Urbanisering, regionalisering och extra allt", som handlar om att innerstaden ska möta upp till människors behov av att uppfylla sina drömmar. Med varierat utbud, livsstilsanpassade hus och goda förbindelser tror fokusgruppen att innerstaden kommer att kunna uppfylla västeråsarnas drömmar år 2050.

Annat som kom upp under workshopen var behovet av att ta vara på människors kreativitet, bland annat genom att upplåta platser för spontana evenemang. Butiker kan komma att ersättas av ”showrooms” och framtidens lokaler och ytor behöver vara mer flexibla.

Fullständiga anteckningar från workshopen skickas ut till deltagarna via e-post. Tack kära fokusgrupp för det enorma arbete ni lägger ner på vår gemensamma målbild!

Annat som kom upp under workshopen var behovet av att ta vara på människors kreativitet, bland annat genom att upplåta platser för spontana evenemang. Butiker kan komma att ersättas av ”showrooms” och framtidens lokaler och ytor behöver vara mer flexibla.

Fullständiga anteckningar från workshopen skickas ut till deltagarna via e-post. Tack kära fokusgrupp för det enorma arbete ni lägger ner på vår gemensamma målbild!


Kommunala pensionärsrådet tycker om sin innerstad

Visste du att det finns ett kommunalt pensionärsråd? Här samlas förtroendevalda och representanter för olika pensionärsorganisationer för att tala om angelägna frågor. Under november månad kommer pensionärsrådet att få ta sig an innerstadens utmaningar. Det ser vi fram emot!

Lunchföreläsning: Centrum och periferi

På Västerås konstmuseum pågår en fotoutställning, där fotoklubben Aros utforskar begreppen "centrum och periferi" i bild och text.

Tisdag den 6 december kl 12.00-12.30 hålls en lunchföreläsning med miniworkshop i hörsalen på Krlsg2. Projektledarna för Tyck om din innerstad, Anna Jägvald och Linnea Viklund, reflekterar över utställningen och kopplingen till vår innerstad. Fri entré. Välkomna!


Citysamverkan tycker om innerstaden

På Citysamverkans frukostmöte den 19 oktober workshoppade ett trettiotal deltagare kring frågan "Vad behöver hända för att innerstaden ska leva dygnet runt, året om?”

Idéer som kom upp var till exempel att lyfta fram innerstadens unika mix på olika sätt. Skyltfönster belysta under hela dygnet skapar trygghet och trivsel. Gemensamma teman (inte bara vid jul!) och gemensamma öppettider kan locka besökare, liksom fler gratis 15-minutersparkeringar, välskötta toaletter och skötrum. Tack Citysamverkan för era idéer!


Tidplanen klarnar

Nu går dialog-delen av "Tyck om din innerstad" mot sitt slut. Styrgruppen har beslutat om en tidplan för resten av projektet. 

22 november: Workshop #4, tema Levande innerstad

8 december: Workshop för förtroendevalda

Under vintern tas själva målbilden fram, utifrån det material som kommit in i dialogerna. Målbilden går ut på remiss under maj-juni nästa år. Vi hoppas att målbilden sedan kan antas av kommunfullmäktige i november 2017.


Läs tidigare nyhetsbrev

Vill du hänga med från början? Läs våra tidigare nyhetsbrev:

Nyhetsbrev #10

Nyhetsbrev #11

Nyhetsbrev #12

Nyhetsbrev #13 Seminarium: Innerstaden som mötesplats

Nyhetsbrev #14 Vilken workshop!

Nyhetsbrev #15

Nyhetsbrev #16

Nyhetsbrev #17

Nyhetsbrev #18 Vi flyttar ut kontoret på stan

Nyhetsbrev #19

Nyhetsbrev #20 Framtiden i fokus!


facebook

Tyck om din innerstad finns på Facebook. #tyckomdininnerstad

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är engagerad i projektet eller för att du har skrivit upp dig för att prenumerera. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.