Nyhetsbrev från Biogas Sydost. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Biogas Sydost nyhetsbrev nr 2 2020


Trots det tuffa läget i Sverige och världen står inte biogasbranschen still. 

Missa inte årets biogashändelse i Kalmar den 7 - 8 oktober!

Träffa ledande företag, politiker och forskare och ta del av utvecklingen inom biogas genom exempel från hela landet och utblickar internationellt. Anmäl dig på följande länk, senast fredagen den 21 augusti 2020. Early Price gäller till och med den 24 juli 2020. Mer information finns på konferensens hemsida. Vi hoppas kunna ha alla på plats i Kalmar men kommer givetvis att följa myndigheternas råd och rekommendationer. Slutligt ställningstagande kommer att göras efter sista anmälningsdagen i augusti. Om vi då beslutar att ställa in Guldruschen kommer vi inte att debitera någon deltagaravgift.


Ökning av lantbruksbaserade biogas

Onsdagen den 7 oktober arrangerar Hushållningssällskapet ett seminarium i projektet Ökning av lantbruksbaserad biogasproduktion. Evenemanget är en förkonferens till Guldruschen. Mer information finns under följande länk där man även kan anmäla sig till seminariet.


Station för flytande gas invigd i Ljungby

Foto: Gasum

För Gasum är stationen i Ljungby den elfte för flytande gas i Sverige och den andra i Sydost. Stationen är en del av en stor satsning av totalt 50 planerade tankstationer för flytande gas i Norden. På grund av rådande omständigheter genomfördes invigningen denna gång digitalt.

”Eftersom Ljungby ligger i korsningen mellan E4 och R25 betjänar stationen Gasums kunder på båda vägarna.  Intresset för gas som bränslelösning ökar stadigt och tack vare statliga klimatsubventioner som exempelvis Klimatklivet är nu över 800 gasdrivna lastbilar på väg ut på de svenska vägarna”, säger Mikael Antonsson, Director of Traffic, Sweden, Gasum.

Enligt de nya utsläppsmålen som EU införde 2019 ska utsläppen av växthusgaser från tunga fordon minskas med 30 procent fram till 2030. Motsvarande mål på nationell nivå i Sverige är att minska utsläppen från vägtransporter med 70 procent. Genom att använda LBG kan man minska växthusgasutsläppen med upp till 90 procent jämfört med diesel. Med LNG blir växthusgasutsläppen över 20 procent lägre än med diesel.

Småländska bränslen i Ljungby erbjuder sedan tidigare komprimerad gas för distributions- och passagerarfordon på samma plats.
”Genom att lägga till Gasums kapacitet inom flytande gas kommer anläggningen att bli en viktig tankplats i området. Vi har bra kontakt med lokala åkare, vilket är gynnsamt för alla parter”, säger Stefan Hermansson, VD, Småländska bränslen.

Instruktionsfilmer för hur man tankar Volvo och Scania (Iveco) finns för nedladdning under respektive namn.


Uppstart av biogasproduktion på agendan i Södermöre

Foto: Hannele Johansson

Kalmar kommun bjöd i början av juni in lantbrukare i Södermöre kommundel till ett möte i syfte att främja uppstart av biogasproduktion – ett projekt som drivs av kommunen. För att inte utsätta sig för onödig risk deltog hälften av lantbrukare fysiskt och hälften via länk.

Syftet med mötet var att samla ihop synpunkter kring vilka nyttor en gemensam anläggning kan skapa, hur man ser på ägandeskap samt börja inventera möjliga platser för lokalisering. Tom Birgersson från Hagelsrum Biogas och Pierre Widén från Widéns åkerier deltog och bjöd på både erfarenheter och framtidsplaner. Widéns åkerier har även beställt fyra LBG-lastbilar som väntas till kalmartrakten i augusti.


Kalmar kommun börjar märka kommunens el- och biogasbilar med tydliga dekaler

Foto: Kalmar kommun

Ett stort antal biogasbilar och elbilar ska få ett "B" respektive ett "E" på motorhuven.  Dekalerna visar att drivmedlet är förnybart i merparten av fordonsflottan.

- Vi vill visa alla att en förnybar fordonspark inte är en fantasi utan fullt fungerande och framgångsrik dessutom! Det går att välja förnybart i alla lägen och det är klart att det ska synas att vi gör rätt! säger Elvira Laneborg, miljöutvecklare som har initierat satsningen.

Kalmar kommun har som mål att vara fossilbränslefri i den egna organisationen till år 2023 och i kommunens upphandlingspolicy markeras att det för fordon är el och biogas som är miljöbästa drivmedel. I transportcentralens fordonspark ingår idag runt 480 personbilar och lätta lastbilar, varav 180 är biogasbilar och 67 är elbilar. Totalt sett drivs 76 % av fordonsparken nu på förnybart drivmedel i form av biogas, el, HVO 100% eller etanol.

Läs fler nyheter på www.biogassydost.se

Önskar er alla en trevlig sommar och hoppas att vi ses i Kalmar i oktober!

Hannele Johansson

Biogas Sydost


facebook

biogassydost.se

Du får detta nyhetsbrev som medlem i Biogas Sydost eller för att du har skrivit upp dig på något av våra nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här. 

Nyhetsbrevet skickas ut av Energikontor Sydost som är personuppgiftsansvarig. Vi sparar din epostadress så länge du är intresserad av att ta emot detta eller något annat av våra nyhetsbrev som vi skickar ut med hjälp av tjänsten Getanewsletter. På vår hemsida kan du läsa om hur Energikontor Sydost behandlar personuppgifter.