Nyhetsbrev från GodaHus oktober 2020. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Hej alla GodaHus-medlemmar!

Så var det höst! Nu händer det grejer inom föreningen. Här kommer de senaste nyheterna sedan styrelsemötet 11/9.


Välkommen Anders Lundgren!

Anders Lundgren, verksamhetsutvecklare för cirkulär ekonomi på SSAM (Södra Smålands Avfall och Miljö), har anställts på 20 % i GodaHus fram till sommaren 2021 för att påbörja arbetet i den nya temagruppen GodaHåll - med fokus på återbruk av byggmaterial, ett nystartat samarbete mellan SSAM och GodaHus.

Anders Lundgren kommer bland annat skapa nätverk inriktat på byggåterbruk, undersöka liknande satsningar i landet och verka för att pilotprojekt ska kunna genomföras. Läs mer om detta i SSAMs pressmeddelande 201006.

Anders kommer även att presenterar hur arbetet kommer att gå till, på EnergiTing Sydost, Energikontor Sydosts årliga energikonferens som hålls digitalt 12 november, ni har väl anmält er dit? Läs mer om Energitinget


Välkommen Martin Skoglund!

Martin Skoglund är Energicontroller på Växjöbostäder och anställs i GodaHus på ca 10% av sin arbetstid för att vara projektledare i projektet LÅGAN-Energirenovering. Se mer om detta längre ner.

Medlemsaktiviteter

Energisamordnarkursen startad

22 personer har nu börjat kursen Energisamordnare på LNU.
Kursdatum för hösten: 17-18/9, 15-16/10, 12-13/11 och 10-11/12.

YH-utbildning driftstekniker

Styrelsen skickade in ansökan för detta den 14 september till Yrkeshögskolemyndigheten. Mer info kan du få av eva.gustafsson@conservator.se.

YH-utbildning fastighetsingenjör

15 personer är anmälda till utbildningen. Det råder fortsatt behov av fler LIA-platser (12 april+10 veckor 2021). Kontakta eva.gustafsson@conservator.se

Skruvarna, Solstrålarna och GodaTech

Styrelsen uppmanar alla tre temagrupper att ordna vardera ett digitalt evenemang under hösten 2020.

LÅGAN

Det nya projektet LÅGAN-Energirenovering har påbörjats. Region Kalmar och Region Blekinge deltar med varsin vårdcentral som skall renoveras. Växjöbostäder deltar med ombyggnation av flerbostadshus. Martin Skoglund har utsetts till projektledare för projekttiden 15/9 2020 - 31/12 2021. Chalmers koordinerar projektet som omfattar samtliga sex regionala närverk runtom i landet, se www.laganbygg.se. För mer information kontakta Martin Skoglund eller Stefan Olsson

GodaHåll - Hållbart byggande i sydost

Anders Lundgren är projektanställd 20% från 15 september 2020 till 30 juni 2021 för att driva denna nya temagrupp där vi inledningsvis fokuserar på återbruk av byggmaterial. Vi för projektutvecklingssamtal med våra tre regioner i frågan. För mer information om GodaHåll, kontakta Anders Lundgren eller Stefan Olsson

Ny verksamhetsplan

En digital workshop angående framtagande av ny verksamhetsplan kommer att hållas 24 november 2020. Mer information om detta kommer.

Exjobb

Nytt exjobb från LNU-studenter, handlett av Conservator:

 • Uttorkning av betong i nyproduktion, av Alexandru Zamfir och Herman Persson

Detta kan läsas på GodaHus hemsida

Övrigt

Stefan Olsson presenterade Godahus på BeBo/Belok´s digitala medlemsmöte den 1 oktober. Tillsammans med Sara Eliasson från Växjöbostäder, presenterade han även energirenoveringen av Kv. Alabastern i Växjö, som lett till 50 % minskad energianvändning.

Tips!

Webbinarium: Att bygga i trä - från policy till praktik

19 oktober, kl 13-14. Lyssna på Catharina Winberg, Växjö kommun och Johan Carltad, Växjöbostäder, som lyfter Växjös arbete och strategi för träbyggnation. Läs mer

Filmer om BRF som installerat solceller

 • Även i Växjö lyser solen
  Vill ni se mer av Anders Lundgren så titta på filmen om BRF Lyckansberg, där han och fd ordföranden Maria Simonsson berättar om processen från idé till drift av föreningens solcellsanläggning. Titta på filmen.  

 • Solen för framtiden i Karlshamn
  Även BRF Karlshamnshus nr 2 har installerat solceller. Ordförande Tommy Ivarsson berätta om hur det gick till och om vikten av att involvera de boende. Titta på filmen

  Båda filmerna är producerade av Energikontor Sydost inom satsningen Co2mmunity - Stöd för gemensamt byggda och ägda anläggningar för förnybar energi.


Har du frågor eller synpunkter?

Kontakta 
Stefan Olsson, vd

Tel: 0709-89 01 81

Mail: stefan.olsson@godahus.se

Kalender

På gång i höst:

 • Workshop om ny verksamhetsplan, 24 november, mer information kommer.
 • Nästa styrelsemöte: 27 november, kl 09-11 på Teams. Kallelse kommer skickas. 

Ordförande Christer Carlsson 

Vice ordförande Stefan Westblom

Vd Stefan Olsson

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i GodaHus - Föreningen energieffektiva byggnader. Vill du inte längre få detta nyhetsbrev, klicka här.