Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev nummer 11 2020

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

God Jul och Gott Nytt Coronafritt 2021 alla glada sjöflygare önskar styrelsen i SSA !

(Då SSA har brutet räkenskapsår så skall medlemsavgiften inte betalas förän senst den 1/5 2021. Påminnelse om detta kommer under senvintern)

Uhhhaa, tomten bör nog skaffa ADS-B eller FLARM........

Nya regler TA/TL  G-Luft

(Av Christer Leinehed FI/FE SEPS)

Det handlar om genomgångshöjd (TA)/genomgångsnivå (TL) som ska ändras. Ändringen genomfördes den 3/12 i år via förordningen 2020:59 som är ett tillägg med nationella tolkningar av trafikregelverket från EASA: SERA. Ett tillägg där EASA öppnar för nationella tolkningar helt enkelt.

För flygning i CTR, TMA, TIZ etc finns vanligtvis TA/TL, men i generellt G-luftrum dvs okontrollerat luftrum har Ts tolkning varit att man inte får flyga på Flight Level under FL 100.


I G-luft där TA/TL inte finns angivet:
"7 § Om inte annat angetts ska genomgångshöjden vara den högsta av 5 000 fot AMSL eller 3 000 fot AGL."

I praktiken innebär det nya förslaget att den stora majoriteten av landet får genomgångshöjd på 5000 fot. Då ska QNH användas upp till och med 5000 fot, över 5000 fot ska standardtryck och flygnivå användas som referens.

Där det finns hög terräng använder man 3000 fot över marken som genomgångshöjd. Då ska QNH användas från marken upp till 3000 fot AGL, därefter ska standardtryck och flygnivåer användas. Detta är för att möjliggöra för piloter att hålla separation till terrängen när man flyger över hög terräng.

Föreskriften är skriven så att den högsta av de två höjderna gäller, vilket innebär att 5000 fot är lägsta höjd för genomgångshöjd, bedömningen är också att det i majoriteten av landet blir just 5000 fot som blir genomgångshöjd."

Slutsats:
I G-luft utan genomgångshöjd/genomgångsnivå så använd det högsta av 5000 ft MSL/3000 ft AGL för att ställa om höjdmätaren från QNH till standardtrycket 1013, eller tvärtom om du kommer uppifrån.

Bränsle i Busken!

Som jag har skrivit om tidigare så håller SSA på med bränslefrågan specifikt för oss sjöflygare. För att optimera nyttan av en anläggning behöver vi veta var ni tycker att den skall placeras. SSA har tagit fram ett förslag till en pilotanläggning för utplacering och test

. En förutsättning är dock att någon tar på sig ett "fadderskap" för anläggningen. Detta innebär att ta emot nytt bränsle när det behövs och att eventuellt hjälpa till med tankning samt att allmänt se till anläggningen då och då. 

Kom med förslag och ideer !

Förslag på tid och plats för Fly-In 2021

Tiden går fort och snart är det flygsäsong. Vi i styrelsen planerar för Fly-In 2021. För att ge möjlighet att så många som möjligt skall kunna vara med så skulle vi vilja att ni medlemmar kommer med förslag på lämplig plats och tidpunkt. 

Det tar tid och mycket arbete att arrangera så gärna SNABBA förslag.

Betalningar till SSA via Swish

QR kod för betalning av medlemsavgifter och andra betalningar till SSA. Bara att gå in på Swish och                              scanna.                                                                                 plusgiro 54 29 60-0

BIC kod (= SWIFT adr.): NDEASESS
IBAN : SE 17 9500 0099 6026 0542 9600 

Ansvarig utgivare: Filip Nilsson, ordförande SSA, 0706-084 100

ivoclack@gmail.com

Redaktör: Robert Wagner, 0709-647 637

flygrobert@gmail.com