NSPH Nyhetsbrev nr 8 2019. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev nr 8 - torsdagen den 24 oktober 2019

Glöm inte anmälan till inspirationsdagen 15/11


Välkomna till vår inspirationsdag där anhörigas roll står i centrum - här diskuterar vi hur vi kan förbättra stödet för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Dagen vänder sig till personer som möter anhöriga i sin yrkesroll eller är engagerad i anhörigfrågor på andra sätt.

Få inspiration, kunskap och motivation att förbättra stödet till anhöriga! Dagen bjuder på inspirerande föredrag om stöd- och samtalsgrupper, berörande Hjärnkoll-föreläsningar, statusläget för den nationella anhörigstrategin samt aktuella exempel på hur kommuner arbetar framgångsrikt med anhörigstöd.

OBS: SENASTE ANMÄLNINGSDAG ÄR 31 OKTOBER. 

Läs mer och anmäl dig här>>


Äldres psykiska ohälsa i fokus

Under inspirationsdagen ”Psykisk hälsa har ingen ålder” diskuterades vägar för att förbättra den psykiska hälsan hos en åldrande befolkning, bland annat genom samtalgrupper. Äldre personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa pekades ut som nyckelpersoner som bör ges inflytande och möjlighet att påverka vård och omsorg.

Läs mer >> 

Hopp & inspiration på Mental Health Day

Stort tack till alla som kom på vår inspirationsdag på World Mental Health Day. Vilken berörande dag det blev! Så fint att se det engagemang som finns kring hur vi förbättrar den psykiska hälsan hos äldre. Ämnet för dagen valdes utifrån att den psykiska ohälsan hos äldre är ett ämne som påkallar handlingskraft och inte får hamna i skymundan.
Dokumentationen från dagen finns här >> 


Omfattande kritik mot ensidigt äldrefokus i anhörigstrategin

DEBATT Anhörigstrategin måste omfatta fler anhöriga - inte minst anhöriga till barn med funktionsnedsättning. Det skriver Riksförbundet Attention med en rad patient- och anhörigorganisationer i en debattartikel. Regeringens beslut att strategin bara ska omfatta anhöriga som vårdar äldre är helt orimligt. Läs mer>>


Passa på att poddlyssna under höstpromenaden:

Janne Schaffer

Ett personligt samtal med Janne Schaffer om ett ständigt skapande liv med musik, om suicid och att stå någon nära som mår dåligt samt förändrade livsperspektiv med en stigande ålder. Lyssna till hans reflektioner kring den musikaliska resan tillsammans med vännen och kollegan Ted Gärestad, och den tuffa kampen för att stötta sin bror som kämpade med beroendesjukdom.
Läs mer och lyssna>> 

Hilda Näslund

Umeåforskaren Hild Näslund studerar fenomenet "brukarentreprenörer", personer som använder sin egen erfarenhet av psykisk ohälsa när de föreläser, skriver, debatterar eller poddar och på så sätt vill minska stigma och fördomar. 

-De här entreprenörerna lyckas attrahera den unga publiken, vilket föreningslivet i stort numera har svårare för, säger Hilda Näslund.
Läs mer och lyssna>> 


Allt fler satsar på egenerfarna stödpersoner

Sveriges Radio uppmärksammar de framväxande satsningarna på peer support, och har bland andra intervjuat Ida Bjerge som jobbar som peer support i psykiatrin i Eslöv i Skåne. Verksamheten är nöjd med satsningen, och önskar att det fanns finansiella möjligheter att fortsätta.  Läs mer>>


facebooktwitterhomepage

Välkommen till NSPH:s nyhetsbrev, som håller dig uppdaterad om NSPH:s verksamhet samt viktiga händelser och relevanta nyheter ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv. Vi arbetar för att öka inflytandet på psykiatriområdet för våra medlemsorganisationer och för de människor vi företräder.

Nyhetstips: mejla till lisa.ringstrom@nsph.se


Avregistrera din prenumeration, klicka här.  Kontakta NSPH info@nsph.se