NSPH Nyhetsbrev nr 9 2019. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev nr 9 - torsdagen den 21 november 2019

Upprop: Lägg inte ned nationella Hjälplinjen!

"Vi oroas djupt av beskedet att Hjälplinjen ska läggas ner vid årsskiftet. Det är ett stort svek mot människor med psykisk ohälsa som ringer och får hjälp anonymt. Svaret att regionerna ska ta över lugnar oss inte", skriver Anki Sandberg, NSPH och Maria Kindefält Trygg, Riksförbundet Hjärnkoll i en debattartikel i Dagens Samhälle. 

Vi vet att den psykiska ohälsan växer och att trycket på de övriga, ideellt drivna, hjälplinjerna redan är för stort – hur kan man då besluta om att den enda rikstäckande hjälplinje som finansieras med statliga medel ska läggas ned? 
Läs debattartikeln här>>


"Tillsammans bygger vi ett bättre stöd"

Samverkan, dynamiska nätverk och kunskap om NPF togs upp som viktiga framgångsfaktorer för att skapa ett förbättrat anhörigstöd kring familjer där det förekommer psykisk ohälsa. På konferensen lyftes Anhöriglänken inom Ekerö kommun fram som ett smart exempel på förbättrat anhörigstöd. 

Läs mer >> 

Starka känslor under anhörigkonferensen

Stort tack till alla som kom på vår inspirationsdag om anhörigstöd den 15 november.  Vi är själva lite tagna över hur fin och känslosam den blev, med berörande diktläsning och musik samt inspirerande exempel på hur anhörigstöden kan förbättras. Dokumentation från dagen finns nu på vår hemsida:
Dokumentationen från dagen finns här >> 


Sonny Wåhlstedt om att bygga en brukarrörelse

PODDEN Sonny Wåhlstedt på NSPH i Göteborg är med i många sammanhang där brukarrörelsen utvärderar och förbättrar den psykiatriska vården. Här berättar han om sin egen erfarenhet av ångestsyndrom, vägen tillbaka via patientförening och självhjälpsgrupper och hur det fick honom att engagera sig i att förbättra vården.

-Jag kände att jag hade fått mitt liv tillbaka och funderade på vad jag i min tur kunde göra för andra, säger Sonny Wåhlstedt i ett samtal om återhämtning, stigma och brukarledd utveckling.  
Läs mer och lyssna här >>


Fokusgrupper fångar upp ungas erfarenheter

På uppdrag av Socialstyrelsen så genomför NSPH en rad fokusgrupper med fokus på unga med erfarenhet av heldygnsvård och/eller tvångsvård. Det är ett led i regeringens arbete att försöka förbättra heldygnsvården för unga och på sikt minska användningen av tvång. 
- Fokusgrupper är ett enkelt sätt att låta berörda personer komma till tals och fånga upp deras erfarenheter. Unga som hamnar i heldygnsvård är en grupp som vi värnar om och vars röster alltför sällan får komma till tals, säger Anki Sandberg, ordförande för NSPH.
Läs mer >>


Många deltagare i utbildning för bättre samverkan

Mårten Jansson från NSPH var med och ledde utbildningsdagen för myndigheter och patient/brukarorganisationer för att skapa bättre samverkan och dialog sinsemellan. Dagen arrangerades av myndigheterna som ingår i Rådet för styrning med kunskap, och 7 av NSPH:s medlemsorganisationer var på plats. 
Läs mer>>


Full fart i Sörmland för Åldras och må bra

Åldras och må bra-projektet tar nu steget in i en mer utåtriktad fas för att locka deltagare till sina aktiviteter i Sörmland. De har just haft de två första öppna arrangemangen, två fullsatta seminarier på ABF i Eskilstuna. 
– Vi vill synas mer och planerar flera aktiviteter för våren. Intresset är stort, både i regionen och i resten av Sverige, säger Ida Malm, projektledare.  Läs mer >>


Save the date: NPF-forum 23-24 april 2020

NSPH kommer medverka på NPF-forum, Sveriges viktigaste mötesplats kring NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. NPF-forum riktas till yrkesverksamma, anhöriga och personer med egen funktionsnedsättning och hålls vart annat år. Temat för 2020 är “Från vaggan till graven”, om att leva ett helt liv med NPF. Kryssa 23-24 april i almanackan. Läs mer >>


Återhämtningsguiden finns nu på engelska

Äntligen finns den populära appen Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt på engelska under namnet Recovery Guide - tools for self care. Om ens smartphone har språkinställningen engelska, finns nu appen att ladda ner kostnadsfritt hos App Store och Google Play. Det gör att innehållet i återhämtningsguiden kan nå fler i Sverige som inte talar svenska, och bäddar även för en internationell spridning. Återhämtningsguiden har tagits fram av NSPH Skåne, inom ett projekt finansierat av Arvsfonden. 

Läs mer>>


facebooktwitterhomepage

Välkommen till NSPH:s nyhetsbrev, som håller dig uppdaterad om NSPH:s verksamhet samt viktiga händelser och relevanta nyheter ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv. Vi arbetar för att öka inflytandet på psykiatriområdet för våra medlemsorganisationer och för de människor vi företräder.

Nyhetstips: mejla till lisa.ringstrom@nsph.se


Avregistrera din prenumeration, klicka här.  Kontakta NSPH info@nsph.se