Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


Lidingö Näringsliv arbetar för ett innovativt företagsklimat som gör det attraktivt att starta, driva, och utveckla företag på Lidingö – Vi möts och hälsar på varandra.

17 december 2019

En riktigt god jul och ett gott nytt år önskar vi er alla!

Stort tack till alla medlemmar, andra företag och organisationer som gjort det möjligt att vidareutveckla företagsklimatet på ön!

Tillsammans har vi under detta år, fått betyligt mer kunskap om näringslivet samt dess behov på Lidingö,  och många förbättringar för näringslivet har redan blivit genomförda.

Två stora kartläggningar och behovsanalyser har levererats - en om näringslivet i stort på Lidingö och en om Stockby industriområde.  Dessa kommer att ligga som grund för 2020 års förbättringsarbete.

Vi önskar er en skön och fridfull jul och vi ses på det nya året för att ta några steg till.

Styrelsen i Lidingö Näringsliv


Stockbyintervjuer är klara

Rapporten "Sammanfattning av intervjuer med företagare och fastighetsägare inom Stockby industriområde" är klar och levererad.

Den 13 november presenterades den av Katarina Palmstierna tillsammans med fastighetsägare i Stockby, för stadens involverade chef. Lidingös politiker kommer att få sammanställningen presenterad på möten i mitten av januari. I rapporten ingår några föreslagna förbättringsområden och staden har nu bollen för utredning.

Ett område som vi kommer att arbeta vidare med under 2020.

 


11 steg upp i Svensk Näringslivs ranking

 

Ett mål som vi har tillsammans med Lidingö stad och våra politiker är att klättra på Svenskt Näringslivs ranking vad gäller förbättrat företagsklimat och där Lidingö jämförs med alla kommuner i hela Sverige. 

I år klättrade vi 11 steg och ligger nu på plats 55. I januari görs en ny undersökning och flera av er kommer säkerligen att få ett formulär från Svenskt Näringsliv att fylla i. Vi hoppas förbättra oss ännu mer 2020 och hoppas att även ni tycker att näringslivet fått mer uppmärksamhet och att ni märker av förbättringar som genomförts - det är ni som företagare som ger betygen!


Studiebesök på Stiller Studios

Välkommen till företagsbesök hos Stiller Studios den 7: e februari kl 14.00-16.00

Stiller Studios är en av världens mest tekniskt avancerade inspelningsstudio för rörlig bild med en högteknologisk robot - The Cyclop -och med det speciella gärna väggarna (green screens) i inspelningsstudion.

Vi har nu fått möjlighet att göra ett studiebesök med en guidning i studion samt få höra grundarna Caroline och Patrik Forsberg berätta om sin företagsresa. 

Tyvärr kan de endast ta emot max 20 personer, så i första hand är det endast för våra medlemmar och först till kvarn som gäller. Stiller Studios ligger på Ekholmsnäsvägen 40,  i Stockby.

Anmälan sker till info@lidingonaringsliv.se senast den 20 januari 2020.

 


Lunch med fastighetsägare på Södergarn

I syfte att förstå behovet hos fastighetsägarna med kommersiell inriktning bjöd Lidingö Näringsliv i samverkan med Handelsbanken in till en lunch. Det blev ett givande möte för bägge parter och områden som bland annat diskuterades var: lediga kontorslokaler på ön, branschkluster, bygglov, attraktiva närcentra, stadens fastighetsutredning.

Vi beslöt att i början på det nya året starta "Vakansprojektet", dvs. en kartläggning av lediga kontorslokaler, identifiera behov av vilka typer av lokaler som behövs över hela ön, etc..


Ringlinje

Lidingö Näringslivs trafikgrupp arbetar med ett förslag till "ringlinje på Lidingö". Ett första utkast har presenterats för SL där även stadens trafikansvarig var med på mötet, och nästa steg blir Keolis.

Innan detta möte kommer vi efter nyår att stämma av med Lidingöbor, genom artikel på Lidingö Nyheter, Lidingö anslagstavla, stå på Lidingö Centrum etc. 

På bilden till höger ser ni en skiss på sträckning av den föreslagna ringlinjen, som är tänkt att gå åt bägge hållen. 41 % av trafiken från Lidingöbor sker på Lidingö och idag, det mesta med bil.

LIDINGÖ NÄRINGSLIV

Kontaktperson: Katarina Palmstierna

E-post: info@lidingonaringsliv.se Telefon: 070 577 65 12

Besök oss på vår webbplats eller följ oss i våra sociala kanaler.

facebookhomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumerationklicka här.

Sent with Get a Newsletter