Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Välkommen till vårt nyhetsbrev om aktuella frågor inom hållbarhet!


Luften förbättras snabbt i Europa.

Besök oss på http://www.miljoutbildning.se


 Coronakrisen gör luften bättre att andas!

Nu visar bilder från ESA, den europeiska rymdorganisationen, på markant bättre luft i Europa.

Minskade kvävedioxidmängder fr a från biltrafiken gör detta möjligt.

Betänka är också att, enligt den europeiska miljöbyrån EEA, dör cirka 400.000 människor i Europa i förtid pga luftföroreningar.

Bilden visar luftföroreningarna mellan 14 till 25 Mars 2020, jämfört med samma period under 2019.

Nu undrar många forskare vad det ska till för kris för att klimatet ska få samma uppmärksamhet och samma krismedvetande som vi har just nu. När ska vi på allvar vända till en mer hållbar livsstil för planeten. För pengar verkar det ju finnas, precis hur mycket som helst till denna pandemibekämpning, vad det verkar just nu.

Men var finns slantarna för att rädda planeten? 

 

Kolla själva om luftföroreningarna nedan: 
https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-5P/Coronavirus_lockdown_leading_to_drop_in_pollution_across_Europe

 

Passa på att utbilda personalen via nätet! Hos oss finns grund och fortsättningskurser för alla. 

Nu under april månad erbjuder vi samtliga kurser till 50% rabatt.

Välkommen med din beställning till:

www.miljoutbildning.se

 

Ha en fortsatt bra dag!


Var rädda om er och om alla era medmänniskor. Håll avståndet och följ råden från myndigheterna. Vi sponsrar för framtiden, såväl unga som gamla. Vad gör du?


Härliga vår välkommen!


Men vi äter mindre med kött nu!

 

Först och främst – hur mycket kött äter vi?

Jordbruksverkets statistik visar att konsumtionen av kött i Sverige minskat de senaste två åren. Den så kallade förbrukningen (se nedan) var 2018 83,5 kilo per person. Så här har den sett ut de senaste 15 åren.

2019: 81,9 kg/capita
2018: 83,5 kg/capita
2017: 85,7 kg/capita
2016: 87,7 kg/capita
2015: 87,3 kg/capita
2014: 87,6 kg/capita
2013: 87,7 kg/capita
2012: 85,7 kg/capita

 

Svenskarna äter mindre kött, samtidigt som en större andel av det kött vi äter är svenskt. Det visar statistik från Jordbruksverket.

Under 2019 minskade förbrukningen av kött med 2,3 procent, vilket motsvarar 2 kilo. Det innebär att vi nu i genomsnitt äter 81,9 kilo per person, vilket är i nivå med förbrukningen 2004.

Störst var minskningen av griskött, som nu är nere på samma nivå som i mitten av 1980-talet. Andelen nötkött låg ungefär på samma nivå som 2018. Förbrukningen av matfågel ökade något.

Marknadsandelen för svenskt kött ökade och var förra året 68 procent.

Minskningen av köttkonsumtionen är en trend som pågått sedan 2017. De årliga minskningarna är -2,4 procent (2017), -2,2 procent (2018) och -2,3 procent (2019). Toppen på köttkonsumtionen nåddes 2016 med 87,8 kilo.

 

Kolla mer här: 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/kottkonsumtionen-i-sverige-fortsatter-minska

och

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/konsument/livsmedelskonsumtionisiffror/kottkonsumtionen.4.465e4964142dbfe44705198.html

 

 Vill du gå vidare i din hållbara utveckling. Lär dej mer! EcoEducate!


EcoEducate - för dej och framtiden

Testa våra webbkurser! Gratis prova-på!Tips och råd i Coronatider från Frankrike.


Snart slutfiskat?

 

Läget är allvarligt för flera av Sveriges fiskarter. Nästan hälften av fiskbestånden nyttjas ohållbart, visar en rapport från SLU. Det nationella fisket är långt ifrån hållbart.

Nyligen kom den årliga rapporten om fisk och skaldjursbeståndet i svenska hav och sötvatten. Rapporten från SLU visar att 41 procent av de svenska bestånden nyttjades ohållbart 2017.

Vi har inte tillräcklig vetenskaplig förståelse för Östersjön, säger experterna. Innanhavet so påverkas av olika faktorer exempelvis förändringar i vattnets salt- och syrehalter, klimatförändringar, övergödning, gifter och främmande arter.

Så att finna en enskild orsak till problemen och hur de ska hanteras är svårt.

Alla problem på ett ställe. Det gör det svårare att ringa in en enskild orsak till problemen och hur det kan hanteras. Allt hänger ihop med allt och fiskeriförvaltningen har inte mandat att styra över alla dessa faktorer.

 Den fjärde och sista förhandlingsrundan i FN om ett globalt havsavtal, skulle ha börjat i New york. Tanken var att ett avtal här skulle säkra att en tredjedel av världshaven skyddas - ett slags Parisavtal. Men förhandlingarna har nu skjutits upp på obestämd tid för att förhindra spridningen av coronaviruset.

Men kvarstår gör problemen och det alltmer akuta behovet för en ambitiös och kraftfull räddningsplan för våra världshav.

Kolla mer här:
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aqua/externwebb/sidan-publikationer/resursoversikten/fisk_och_skaldjursbestand_2019_final.pdf

 

Och fisket är i kris i EU:

Bristande politisk vilja och finansiering är några orsaker till att länderna inom EU haft svårt att genomföra havsmålet, SDG 14. Tre av fyra delmål till 2020 kommer inte att ha uppfyllts och det fjärde endast delvis. Effektivt skydd av marina ekosystem med förvaltningsplaner saknas och EUs fiskeflotta har fortfarande för stor kapacitet.

Skadliga fiskesubventioner har återinförts och överfisket är ett problem. Det verkar inte gå att få stopp på detta?

Tyvärr så är vi inte alls bättre här i Sverige. I praktiken skyddar inte heller vi våra havsområden. Mer än hälften saknar tillräckliga regler som förhindrar bottentrålning och annat storskaligt fiske, enligt Naturskyddsföreningen.

Kolla:

http://www.wwf.eu/?uNewsID=360550

och


https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/sverige-skyddar-inte-haven-i-praktikenHur har vi det med livsmedels-försörjningen i dessa tider?

Nu kommer varningssignaler från europeiska länder att det kommer att råda brist på frukt och grönsaker i virusets spår. Samma sak i Sverige där vi inte får fram arbetskraft för att sköta de jobb som jordbruket behöver. Så vad är sant och vad är rykten? 

Regeringen skriver om detta på sin hemsida :

  • Sverige har en god livsmedelsförsörjning och nuvarande situation med virusutbrottet Covid-19 har inte påverkat svensk livsmedelsproduktion i någon större omfattning.
  • Det finns ingen anledning att som privatperson bunkra lager av livsmedel med anledning av virusutbrottet. Däremot bör man, som alltid, ha en beredskap med torrvaror och konserver i enlighet med rekommendationer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Livsmedelsverket

Men faktum kvarstår att vi i landet är starkt importberoende när det gäller just mat, eftersom mer än hälften av det vi äter kommer utifrån. Och de beredskapslager som fanns under kalla kriget har för länge sedan skrotats.

Tidigare fanns en planering för att Sverige skulle klara en avstängning under flera år. Förutom det så jobbar matföretagen efter  "just in time"-principen, med en så kort lagerhållning som möjligt.

Att det här i kombination kan leda till problem har blivit tydligt i och med att försäljningen av framförallt torrvaror skjutit i höjden när många hushåll sett till att hamstra, något som har lett till att hyllor gapat tomma i vissa butiker.

Så vem ska man lita på, och när kommer produktionen igång igen i Europa, vet ingen.

Ta själv ställning nedan:

https://www.svd.se/lrf-lantbruket-skriker-efter-arbetskraft

och

https://www.svd.se/lugnande-besked-om-maten--om-personal-sakras

ochhttps://www.dn.se/kultur-noje/po-tidholm-tron-pa-att-mathyllorna-alltid-ska-vara-fyllda-gor-oss-handfallna-i-pandemitider/

och

https://www.dn.se/nyheter/varlden/polis-skyddar-stormarknader-efter-oroligheter-i-palermo/

och

https://www.dn.se/nyheter/sverige/coronakrisen-satter-ljuset-pa-slimmad-lagerhallning/

och

https://www.di.se/nyheter/viruset-riskerar-skapa-livsmedelsbrist-i-sverige-oerhort-beroende-av-import/

ochhttps://omni.se/risk-for-brist-pa-farsk-frukt-och-gronsaker-i-europa/a/AdVrwj?fbclid=IwAR2l8RnvUl48gcB6gt6uES5Oe1TACHDffBeql_iRvdUNC6-x_V1BePBl0loGLAD PÅSK!


EcoEducate! Halva priset på kurserna under april! Passa på!

Som vanligt bjuder vi här på en massa nyttiga länkar och rapporter som är rykande färska! Precis som i våra kursen om hållbarhet!

Dags att göra nåt? Skaffa mer kunskap och inhämta mer fakta. Hjälp till att hjälpa planeten.

Testa också vår grundkurs:
EcoEducate Basics. Miljö- och hållbarhets-utbildning på nätet.


Läs. Utbilda dig! Gör. Gör nu. Handla. Agera. Välj och välj bort. Det finns massor av hjälp att få. Och massor att göra och bra val att göra. Idag, i morgon, nästa vecka...Lev hållbarare! 

 


Redan klarat grundkurserna? Testa fortsättningarna:

Bygga en hållbar värld respektive kursen En hållbar livsstil och vägen dit. Med råd och tips för en hållbar livsstil. 

Väkommen på provtur! 

Kontakta oss gärna på info@miljoutbildning.se

 


KOLLA IN FILMER FRÅN VÅRA KURSER:Planetens gränser: 

https://www.youtube.com/watch?v=n7uk9LD1QbA&feature=youtu.be


Klimatanpassning: 

https://www.youtube.com/watch?v=fCmVfDafTdc&feature=youtu.be

  

Produkter:

https://youtu.be/-0tSl4o6vmk

 

Kemikalier:

https://youtu.be/dvjp3zoDqxEKOLLA IN NÅGON AV VÅRA DEMOS:

http://www.miljoutbildning.se


EcoEducate Basics finns även på engelska nu. 
Mer info om innehåll kolla hemsidan.

 

Vill du inte längre ha detta utskick, avregistrera dig nederst i brevet. Kontakt: info@miljoutbildning.se


facebookhomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Sent with Get a Newsletter