Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Välkommen till vårt nyhetsbrev om aktuella frågor inom hållbarhet!


Iskall. Såväl vintern som klimatfrågan?


Budskap på isen vid Sankt Eriksbron Stockholm i veckan som gick.


Riddarfjärden Stockholm. Oändligt vacker, när man slipper se snötippen...100 meter bort...nedan..


Så ställer klimatet till det för oss

Man undrar när e riktigt radikala åtgärderna m a a klimatets förändring ska påbörjas. Så som det gjort med COVID-19. Hela länder har stängt ner eller infört restriktioner som man inte trodde var möjliga att få acceptans för. Och frågan är, vad händer sen? Tar vi nu tag i klimatfrågan på allvar? Eller ska det gås klimatstrejkvägen och stämningar mot staten. Kan det ha någon betydelse?

Kommer det någon grön omställning? Alls? Vi hoppas kunna ge lite mer information om dessa spörsmål under våren.

 

 

...Så du som trodde du hade koll. Har du koll? Här ser du nedan de tio viktigaste klimatinsikterna 2020.

 

57 av världens ledande klimatforskare har sammanfattat 10 av de viktigaste klimatinsikterna under år 2020. I Sverige ingår forskarna i nätverket Future Earth.

 

Som några av de viktigaste insikterna räknas att:

 

 

- tropiska skogar kan ha uppnått sitt maxintag av koldioxid,

- att förbättrade klimatmodeller stärker stödet för ambitiösa utsläppsminskningar,

- en ökad förståelse av hur känslig jorden är för koldioxid.

- hur viktig elektrifieringen av städer är för en övergång till ett hållbart samhälle.

 

 

Kolla själv:

 

https://10nics2020.futureearth.org/

 

 och

https://www.svt.se/nyheter/forskare-har-i-aratal-varnat-om-att-himalayas-glaciarer-utsatts-for-enorma-pafrestningar

 

 

Och här lite mer utbildning för den som vill:

https://www.dn.se/klimatet-just-nu/

och

 

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/Webbinarier-om-klimat-och-luft/#

 

 

 

 


Eller kolla in dessa representativa filmer från våra kurser: 

 

Planetens gränser:

https://youtu.be/NNFY_1TcJbE

 

Klimatanpassning:

https://youtu.be/fCmVfDafTdc

 

 

 

 

Passa på att utbilda personalen via nätet! Hos oss finns grund- och fortsättningskurser för alla. 


Ha en fortsatt bra dag!


Var rädd om er och om alla era medmänniskor.

 

Håll avståndet och följ råden från myndigheterna. Skit ner, skit i, skit ut.

Visst! Samma visa varje år. Mälarvattnet, dricksvattentäkt för flera miljoner invånare, används som snötipp/soptipp. Och enligt stan så är det inga farliga saker som tippas. Bara snö, och det som åker med i skoporna och tipplassen. 

Och nu är det dags att ge sig själv dispens igen, för kommande 5 års snödumpning. "Easy way out."

Snö har faktiskt dumpats här sedan 1920-talet, men sen dess har väl lite skett v g halterna av skit i snön (läs kemikalier, tungmetaller, gummirester, cyklar, elsparkcyklar m m). Enligt stan är det helt OK halter som tippas. Och det finns inte några andra möjligheter att göra sig av med snön/avfallet. Säkert finns samma attityd i flera av våra städer?

 

 

Men  Havs- och vattenmyndigheten anser att det finns annat att göra. Så varsågoda och läs på här:

 

"Det finns exempel på alternativa sätt i Sverige och utomlands att hantera snömassor förutom att lägga upp i högar på land. Några av exemplen är i praktiskt bruk medan andra är i försöksstadiet. Dessa är:

 

  • Magasinering för tillverkning av fjärrkyla.
  • Med fjärrvärme smälta snö.
  • Anslutning av uppläggningsplatsen till en sedimenteringsdamm, där snövattnet passerar en oljeavskiljare innan det släpps till mark.
  • Användning av snösmältningsmaskiner.
  • Använda värmen från avloppsvatten för att smälta snö.
  • Snösmältningsanläggning på pråm, med efterföljande rening av smältvattnet från partiklar, olja och metaller.

Havs- och vattenmyndigheten anser att vid bedömning av alternativa sätt att hantera snö, jämfört med dumpning, ska de olika alternativens samlade miljöpåverkan bedömas. Alla relevanta miljöaspekter bör beaktas som till exempel utsläpp till luft (från transporter etc.), utsläpp till vatten (även att inte öka flöden till avloppsreningsverken), buller, slitage på vägar samt energiförbrukning."

 

..."Den snö som behöver forslas bort med något fordon är ett avfall enligt definitionen i 15 kap. 1 § miljöbalken eftersom syftet är att göra sig av med den. Snömassor som lagras i trafik och stadsmiljö kommer med tiden bli förorenad och då behöver miljöaspekter beaktas vid kvittblivningen."

Kolla själva mer:

 

Hav- och vattenmyndigheten

 

 snösoptipp

 

 

snödumpning

 Dödshetta d v s "killer heat"

Längtar du också till sommaren och värmen? Det är det inte alla som gör. Faktiskt.
Dödshetta, eller ”killer heat” är vad som väntar många av oss, särskilt de som bor på södra halvklotet. Men konsekvenserna är många, för oss alla. Oavsett var vi bor. Men vad är det som kallas för ”killer heat”?


Det fungerar så här enligt expertisen. I extrem hetta värms blodkärlen närmast huden upp och det varma blodet transporteras in i kroppen. Kroppens eget klimatsystem kompenserar normalt kroppen för uppvärmningen genom, termoregleringen, främst genom svettning. Och på så sätt avdunstar värmen med vattnet som kroppen släpper ifrån sig.

 

Är luftfuktigheten för hög däremot, avdunstar svetten för långsamt eller inte alls. Och om temperatur och luftfuktighet passerar gränsen för där kroppen kan fortsätta kyla ner sig själv är det livsfarligt att vistas utomhus. Är det 90 procents luftfuktighet räcker det med 35 gradig värme för att temperaturen i kroppen ska förlora förmågan att kyla ner sig själv och temperaturen börja stiga.

Symptomen på att det har skett är att man drabbas av hypertermi – är huvudvärk, snabb puls och att du slutar svettas. I stället blir huden torr och flammig. Därefter bli man illamående, förvirrad och yr. Utan omedelbar behandling och nedkylning, blir man medvetslös. Inne i kroppen börjar organen att sluta fungera som de ska.

Efter bara någon timme i en sådan miljö börjar organen i kroppen skadas. Hjärnan kan få permanenta skador. I värsta fall kan man dö.

 

Kolla här:

https://www.svd.se/dodshettan-redan-har--driver-manniskor-pa-flykt

 

och 

https://www.svd.se/sju-miljarder-badkar-vatten-smalter--varje-dag

 

 

 

 Miljö och klimat funkar inte med ekonomisk tillväxt!?

 

Jaha, vad ska man nu satsa på? Och vad blir konsekvenserna av detta? Ännu fler som vänder klimatsträvanden ryggen? Ja, vi får se. Men det bådar inte så gott.

 

För enligt EEA, den europeiska miljöbyrån så är det troligen inte möjligt att bryta negativa miljö- och klimattrender utan att röra sig bort från vår ekonomiska modell med ekonomisk tillväxt. Även det nuvarande konceptet för cirkulär ekonomi ifrågasätts i den senaste rapporten.

 

Det är den pågående som de kallar det, "stora accelerationen" av förlust av biologisk mångfald, klimatförändringar, föroreningar och förlust av naturkapital som är alltför tätt kopplad till ekonomisk verksamhet och ekonomisk tillväxt, för att en frikoppling ska vara möjlig, enligt rapporten ”Growth without economic growth”.

 

Det vi gör, t ex inom ramen för EU, att inom det befintliga systemet för fortsatt ekonomisk tillväxt stimulera tekniska lösningar, såsom exempelvis den gröna given, räcker inte anser EEA. För att det ska lyckas krävs även stora förändringar av sociala mönster och konsumtionsbeteenden. Förändringar som vi behöver ta itu med genom demokratiska processer.

 

Och det lär ju ta tid kan man tro. Om man någonsin kommer överens. Återstår att se vad detta landar till slut.

 

 

Kolla in mer här:

https://www.eea.europa.eu/themes/sustainability-transitions/drivers-of-change/growth-without-economic-growth

 

 

 

 

Ur EEA rapport: Growth without economic growth


EcoEducate - för dej och framtiden

Åk med! Testa våra webbkurser! Gratis prova-på!Testa gratis!

Som vanligt bjuder vi här på en massa nyttiga länkar och rapporter som är rykande färska! Precis som i våra kursen om hållbarhet!

Dags att göra nåt? Skaffa mer kunskap och inhämta mer fakta. Hjälp till att hjälpa planeten.

Testa också vår grundkurs:
EcoEducate Basics. Miljö- och hållbarhetsutbildning på nätet.


Läs. Utbilda dig! Gör. Gör nu. Handla. Agera. Välj och välj bort. Det finns massor av hjälp att få. Och massor att göra och bra val att göra. Idag, i morgon, nästa vecka...Lev hållbarare! 

 


Redan klarat grundkurserna? Testa fortsättningarna:

Bygga en hållbar värld respektive kursen En hållbar livsstil och vägen dit. Med råd och tips för en hållbar livsstil. 

Väkommen på provtur! 

Kontakta oss gärna på info@miljoutbildning.se

 


KOLLA IN FILMER FRÅN VÅRA KURSER:

 EcoDriving teori

https://youtu.be/natsLqicrmg

 

EcoEducate Care

https://youtu.be/vmhoIa5DhyI

 

 


KOLLA IN NÅGON AV VÅRA DEMOS:

http://www.miljoutbildning.se


EcoEducate Basics finns även på engelska nu. 
Mer info om innehåll kolla hemsidan.

 

Vill du inte längre ha detta utskick, avregistrera dig nederst i brevet. 


Kontakt: info@miljoutbildning.se


facebookhomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Sent with Get a Newsletter