Yrkesresan nominerad till European Social Services Awards

GR:s digitala kompetensplattform som redan fått stor uppmärksamhet nationellt kan nu vinna ett fint internationellt pris. Yrkesresan erbjuder introduktion och kompetensutveckling för personal i den sociala barn- och ungdomsvården.

Läs mer

Ny rapport: Sjukfrånvaron minskar i flera av Göteborgsregionens kommuner

Lägst är sjukfrånvaron för närvarande inom Tjörns kommun. Vi frågade Tjörns HR-chef Sara Alfredsson hur de arbetar för att få ner sjukfrånvaron.

I anslutning till artikeln finns hela rapporten med nyckeltal som rör personalhälsa i Göteborgsregionens kommuner.

Läs mer

Dags att planera för ungdomsundersökningen Lupp 2020!

Hösten 2020 är nästa tillfälle för ett regionalt samordnat genomförande av Lupp-undersökningen i Göteborgsregionen. Tänker er kommun vara med?

Läs mer

God och nära vård: Stimulansmedel ska utveckla förutsättningarna för vårdens medarbetare

SKL och regeringen har tecknat en överenskommelse som syftar till att ge medarbetare i vården mer tid för patientnära insatser och utvecklingsarbete. Syftet är även att stärka regionernas och kommunernas planering av kompetensbehov för att utveckla vårdens verksamheter mot en god och nära vård.

Läs mer

Kan en liten FoU-verksamhet bidra till välfärdens utveckling?

FoU i Västs nuvarande chef Margareta Forsberg föreläste på Förvaltningshögskolans dag 2019 tillsammans med sin företrädare Cecilia Bokenstrand.

Se den filmade föreläsningen

Inspirerande Socialchefsdagar

Den årliga konferensen Socialchefsdagarna gick i år av stapeln i Umeå. Konferensen arrangeras av Föreningen Sveriges Socialchefer (FSS) och GR är samarbetspart för programinnehåll och administration. Nästa år äger Socialchefsdagarna rum i Göteborg 30 september–2 oktober.

Läs mer

Välfärdsteknik: AllAgeHub summerar och blickar framåt

Den 26 november bjuder AllAgeHub in till en fullmatad höstkonferens där vi dels kommer att summera uppstartsfasen, dels blicka framåt mot hur vi på bästa sätt skapar möjligheter för fortsatt utveckling inom välfärdsteknik.

Läs mer

Digitalisering och förändring på Modigs startkonferens

Projekt Modig handlar om att ge mer omsorg med digital teknik. Nyligen hade Modig uppstartskonferens. Läs en sammanfattning av dagen som bland annat innehöll inspiration, erfarenheter från kommunerna och tips om implementering.

Läs mer

Modigs digitaliseringsombud är redo att höja kompetensen inom digital teknik

De utsedda digitaliseringsombuden inom projekt Modig har ett ansvarsfullt uppdrag. De får nu under hösten inledande utbildningar som ska vara till hjälp när de sedan ska utbilda sina kollegor i digital teknik. Alisha Rygaard, Jeanette Jörner och Martin Westerlund är tre av digitaliseringsombuden.

Läs mer

Nya utmaningar kräver nya sätt att tänka!

GR erbjuder nu medlemskommunerna kursen Användardriven innovation i offentlig sektor. Kursen innehåller bland annat SKL:s tvådagars grundkurs i tjänstedesign.

Läs mer

Hallå, Jenny Rangmar!

Du har fått forskningsmedel för att genomföra en studie om effekter av behandlingsmetoder för män som utövar våld i nära relationer. Berätta!

Läs mer

Tillitsbaserat Ledarskap – nu öppnar anmälan till en ny omgång av detta ledarskapsprogram

Tillitsbaserat Ledarskap utgår från grundsatsen att alla människor vill göra ett gott jobb och att alla människor har en äkta önskan att hjälpa andra. När samma människor finns i en organisation med hög detaljstyrning och kontroll tappar vi motivation och prestationen går ner. I Tillitsbaserat Ledarskap lär vi oss att bygga prestation och resultat genom tillit och samarbete.

Läs mer

Ledarskap, schemaläggning och relationer i Hälsogreppets lokala projekt

Det ESF-finansierade projektet Hälsogreppet har gett kommunerna möjlighet att jobba med bland annat hälsosam schemaläggning, utvecklande och hälsofrämjande ledarskap samt hjärnhälsa för medarbetarna. Nyligen höll projektet slutkonferens tillsammans med Göteborgs stads projekt En hälsosam arbetsplats.

Läs mer

Kvalificerad processledarutbildning för yrkesverksamma trafik- och samhällsplanerare

Kungliga tekniska högskolan (KTH) erbjuder nu i samarbete med GR en ny omgång av denna välrenommerade påbyggnadsutbildning i ledarskap och integrerad trafik- och bebyggelseplanering.

Läs mer

Nationell samordnare för sjukskrivningsprocessen besökte Hälsogreppet

Nyligen var den nationella samordnaren för en välfungerande sjukskrivningsprocess, Mandus Frykman, på besök på GR för att träffa Hälsogreppet. Det blev ett samtal om samordnarens respektive Hälsogreppets uppdrag när det gäller samverkan mellan olika aktörer vid sjukskrivning och rehabilitering.

Läs mer

Om beroende i ett familje- och generationsperspektiv

Frid Hansen leder denna tvådagarsutbildning som handlar om att förstå och se till att hela familjen, inklusive barnet, får rätt hjälp.

Läs mer

Stöd till projekt kring samverkan med civilsamhället

FoU i Väst ger forskarstöd till ett arbete i Göteborg som bland annat handlar om att bryta ofrivillig ensamhet och främja gemenskap och delaktighet bland seniorer.

Läs mer

Kulturmöten vid vård och omsorg i hemmet

Den 5 december 2019 bjuder vi in till en utbildningsdag för yrkesverksamma som i sitt arbete genomför vård- och/eller omsorg i någons hem.

Läs mer

Barns delaktighet i socialtjänsten

Den övergripande ambitionen med Västermodellen är att hämta in barns röster om och upplevelser av sin kontakt med socialtjänsten. Modellen synliggör och systematiserar även socialarbetarnas erfarenheter. Den här delrapporten handlar om Göteborgs stads arbete med Västermodellen.

Läs mer

På spaning efter ett socialt hållbart samhälle 18 november

Välkommen till ett kostnadsfritt seminarium om socialt hållbar bostadsförsörjning (förmiddag) och resultat från projektet Social innovation i samhällsplanering (eftermiddag). Du kan välja att anmäla dig till hela dagen, alternativt enbart förmiddag eller eftermiddag.

Läs mer

Förälder på avstånd – några platser kvar!

Vad har vi lärt oss om det stöd som föräldrar till placerade barn får? Vad behöver utvecklas? Välkommen till en kostnadsfri halvdag den 26 november om projektet Förälder på avstånd! 

Läs mer

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Välkommen till en heldagsutbildning den 19 november som riktar sig till myndighetsutövare och utförare inom socialtjänstens hela verksamhetsområde!

Läs mer

Kommuntorget Göteborgsregionen på Gymnasiedagarna och Future Skills

Ta sju kommuner, 46 proffsiga ambassadörer i färgglada t-shirts – som goda representanter för 27 yrken.

Utrusta dem med fem föremål som används i verksamheter inom kommunen, tre läsplattor med SKL:s Yrkestest för Sveriges Viktigaste Jobb, flera hundra tygkassar samt tusen och åter tusen små pärlor.

Samla ihop allt detta på 15 kvadrat och var beredd på att möta anstormningen av 35 000 besökare; varav merparten 14–15-åringar i begrepp att välja gymnasieskola…

Läs mer

Erfarenhetsutbyte: Föräldrastödsprogrammet Parenting Young Children (PYC)

Nu arrangerar vi en träff som riktar sig till dig som har gått grundutbildningen i PYC med tillhörande metodstöd, men också till dig som kanske inte arbetar med PYC idag men som vill repetera och utbyta erfarenheter med andra. Välkommen till en kostnadsfri träff i Göteborg den 21 november eller Borås den 22 november. 

Läs mer

Komplexa behov och gränsdragningar är vardag inom kommunal hälso- och sjukvård

Kommunerna ansvarar för en växande del av den svenska hälso- och sjukvården, kommunal hälso- och sjukvård (KHSV). KHSV innebär stora fördelar men även utmaningar. En ny rapport från FoU i Väst reder ut begreppen och lyfter fram den kommunala hälso- och sjukvården ur ett medarbetarperspektiv.

Läs mer

När datorspelandet blir problematiskt – gaming disorder

Vad vet du om den nya diagnosen gaming disorder? Här hittar du filmklipp, filmade föreläsningar, en ny kunskapsöversikt och material från två seminarier i Göteborg respektive Trollhättan.

Läs mer

homepagefacebooklinkedintwitter

Våra aktuella kurser och konferenser

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på information från Göteborgsregionen (GR) eller på något sätt är aktiv i GR:s arbete. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: Integritetspolicy  

Avregistrera   Webbversion