Nyhetsbrev med senaste nytt.
Vi rekommenderar att du läser det i webbläsaren! Se det i din webbläsare!

NYHETSBREV 2/2020

Välkommen till årets andra nyhetsbrev från Gård & Djurhälsan FÅR!


Våra riktlinjer med anledning av Coronaviruset

Vi på Gård & Djurhälsan följer löpande utvecklingen kring coronaviruset, COVID 19, och då famför allt de anvisningar Folkhälsomyndigheten med flera ger.

Vi har samma förväntan på er som deltar på våra kurser som vi har på våra egna medarbetare och förutsätter att ni respekterar dem.

Läs mer här om våra riktlinjer!

Det nya coronaviruset är en folkhälsofråga

Det finns i dagsläget inget som tyder på att husdjur kan sprida smitta eller bli sjuka av det nya coronaviruset som spridits från Kina

Det finns flera olika typer av coronavirus och ett flertal av dessa förekommer hos olika djurslag, även våra svenska lantbruksdjur. Dessa ska dock inte förväxlas med det nya coronavirus som orsakar sjukdom hos människa. De typer av coronavirus som djur kan bära på orsakar normalt inte heller sjukdom hos människor.

Mer information kring frågor om coronavirus hos människa och djur finns på SVA:s hemsida, läs här!

Snart närmar sig högtiden ”Lamningen” för fårägare med vårlammande tackor

Som vid andra högtider är det bra att förbereda sig väl och utrusta sig med lämpliga tillbehör.

Till förberedelserna hör att tackorna skall vara preparerade på bästa sätt med en lämplig foderstat för högdräktiga tackor och att de har fri tillgång på lösa mineraler. Beroende på typ av mineralfoder behöver man i många fall även kompletterar med extra Selen och E-vitamin från och med ca 8 veckor före beräknad lamning.

Läs här hur du mer kan förbereda inför lamningen och vad som kan vara bra att ha i din lamningsutrustning.

Information om CODD och smittskydd

För er som missade våra träffar om den nya smittsamma klövsjukdomen så finns nu en digital möjlighet att ta del av vad som presenterades på träffarna.

Titta och lyssna på vårt webinar här!

 

Nu händer det!

#kollpålammen

Lammbranschens satsning för att skapa fler värdefulla lamm till en hungrig marknad. Här får du som lammproducent/Herde värdefulla tips och idéer om hur du på bästa och enklaste vis når hela vägen fram med lammen. I lammproduktion är timing väldigt viktigt, det gäller att satsa sina resurser i rätt tid och på rätt plats för att lyckas. #kollpålammen hjälper dig att hålla riktningen, det är gratis och du kan själv bidra med dina erfarenheter genom att dela ett inlägg med #kollpålammen. Läs mer här!

Följ och gilla #kollpålammen på facebook så kommer det uppdateringar till dig löpande.

Malin

Nu har vi FÅR i luften!

Gräset är på gång och det är dags att börja planera för bete och betesstrategier!

Se filmen här!

Handlingsplan gris - nöt - lamm

I arbetet med att stärka svensk produktion av gris, nöt och lamm har branscherna enats om en långsiktig vision som sträcker sig till år 2030. Visionen är att kött från Sverige ska vara en del av världens hållbarhet.

För att uppnå målet har arbetet delats in i etapper. Under första etappen av arbetet med Handlingsplanerna för Gris, Nöt och Lamm har den övergripande målsättningen varit en ökad svensk produktion av gris-, nöt och lammkött. I etapp 2 så är den övergripande målsättningen ökad efterfrågan på svenskt kött för världens hållbarhet. Målet ska uppnås genom att hela värdekedjan jobbar tillsammans för att stärka målområdena hållbarhet, marknad och produktion & kvalitet.

Inom varje målområde har vi gjort ytterligare prioriteringar genom att speciellt lyfta klimat & kretslopp inom målområde hållbarhet, foodservice inom målområde marknad och rätt sortering & köttkvalitet inom målområde produktion & kvalitet.

Genom att jobba mot 48 st delmål och genomföra 123 st åtgärder ska branscherna tillsammans bidra till att öka efterfrågan på kött från Sverige och samtidigt bidra till världens hållbarhet!

Följ arbetet på Facebook!

Digitala möten med Gård & Djurhälsan

Klicka på bilden ovan och se filmen om Digitala möten med Gård & Djurhälsan!

Digital rådgivning - prova-på-erbjudande!

Just nu har vi prova-på-erbjudande av digital rådgivning, upptill 30 minuter digitalt möte via telefonen, surfplattan eller datorn per företag, finansieras av EU-medel.

Läs mer här!

Anmäl dig för att få PDF-faktura

Gård & Djurhälsan verkar för ett effektivt resursutnyttjande och ständiga miljöförbättringar. Som en del av detta arbete vill vi minska pappershanteringen och erbjuder därför elektroniska fakturaalternativ.

Med faktura via e-post skickas fakturan som en PDF direkt till din mailbox.

Till kunder som önskar pappersfaktura kommer vi att fortsätta erbjuda detta, dock mot en administrativ avgift på 45 kr per fakturautskick. Detta kommer införas under 2020.

Anmälan om PDF-faktura görs till ekonomiavdelning via mail till servicecenter@gardochdjurhalsan.se. Ange namn, adress och SE-nummer.

Minska mängden parasiter i betesgräset

Lyckas man med att släppa ut får med låg parasitbörda på ett bra välkomstbete, följa lammens äggutskiljning under säsongen och släppa vårfödda lamm på återväxt i samband med avvänjningen, så ökar man påtagligt chanserna för en fantastisk betessäsong.

Katarina Gustafsson

Låt inte fåren sprida för många parasitägg ute
Den viktigaste tidpunkten för träckprovsun­dersökning av tackorna är på våren under stallperioden; från andra halvan av april och alltid före betessläpp. Då ges möjlighet att vid behov avmaska tackorna så att de inte sprider stora mängder av parasitägg på välkomstbetet eller i vårfållan. Måste man släppa djuren tidigare bör man också kolla dem tidigare.
Under betessäsongen följer man sedan lammen genom träckprovtagningar till exempel inför betesbyten. Ju oftare man tar träckprov från lammen desto större chans att kunna förebygga ett parasitproblem.

Fåren infekteras på betet då parasiternas ägg har kläckts och larverna utvecklats via olika stadier.

Antal prover
De senaste åren har vi gett rådet att ta fler individprover per träckprovsomgång som en anpassning till att besättningsstorlekarna i landet ökar. I stället för att alltid skicka in sex påsar från sex individer rekommenderar vi nu att ta minst sex prover, och i större besättningar från cirka 10 % av djuren i den grupp du vill undersöka. Alltså 9-12 prover i grupper om 70-130 djur. Det är relativt lätt att plocka träck direkt från fårets ändtarm. Se vidare i filmen om träckprovstagning!

Att ta träckprov direkt från fårets ändtarm är oftast det smidigaste sättet.

Avmaska på rätt sätt
När du tillsammans med din veterinär kommit fram till att det är dags för avmaskning och valt preparat gäller det att avmaska djuren på rätt sätt. Endast genom att säkerställa att alla djur får i sig rätt dos avmaskningsmedel nås en bra effekt vid avmaskningen. Väg helst djuren, kalibrera avmaskningspistolen och arbeta lugnt och metodiskt. Korrekt utförd avmaskning minskar också risken för att parasiterna ska utveckla resistens mot avmaskningsmedlet. Se vidare i filmen om avmaskning.

Resistensläget
Resistens påvisades i fyra nya besättningar under 2019, vilket är på samma nivå som under de senaste fyra åren. Detta tyder på ett extremt bra resistensläge jämfört med de flesta länder, och en situation som är väl värd att försöka bevara.

Situationen med ett ständigt ökande antal besättningar där ivermektin inte fungerar för bekämpning av Haemonchus är dock oroande. 2007 konstaterades ett unikt gott läge med endast två av 45 besättningar som visade tecken på resistens hos stora magmasken men då endast mot bensimidazoler (dit t ex Axilur och Valbazen hör). Däremot fungerade då ivermektin (aktiv substans i t ex Ivomec och Noromektin) i alla besättningar. Det finns alltså behov av nya data för att fastställa dagsaktuellt läge, och en ny systematisk undersökning står följaktligen högt på önskelistan.

 

 

 

 

 

Ge lammen de bästa förutsättningarna att växa bra under betessäsongen.

För att hålla koll i den egna besättningen rekommenderas att i första hand göra en behandlingskontroll, d v s ta ytterligare en provomgång 7-10 dagar efter avmaskning för att se att allt har fungerat, i synnerhet om man har högt värde och Haemonchus i utgångsprovet.

Andra sätt att hålla masken kort
Rotation och växelbete

Ett sätt att minska parasittrycket är att använda sig av betesrotation, d v s att byta bete ofta. Man bör dock tänka på att larver finns kvar i den fålla som djuren lämnat tidi­gare om de återkommer dit samma säsong, vilket kan orsaka parasitproblem.

Att växelbeta, och i viss mån även att sambeta, med annat djurslag är också ett sätt att minska parasitförekomsten på betet. Andra djurslaget, som nötkreatur och häst, fungerar som ”larvdödare” eftersom de äter upp en hel del av de larver som annars skulle ha smittat fåren, och dessa parasiter dör när de hamnar i ”fel” djurslag. Det finns dock viktiga undantag. Ett är stora lever­flundran, Fasciola hepatica, som smittar både nötkreatur och får även om fåren är känsligare. Om man har problem med stora leverflundran på markerna är det bäst att låta får och nöt växelbeta årsvis eller se till att fåren betar före nötkreaturen.

Undvik däremot getter eller alpackor för växelbete med får eftersom dessa djurslag infekteras med samma parasiter som fåren.

Återväxt
Att låta fåren beta en återväxt efter grovfo­derskörd har stora fördelar genom att man då erbjuder dem näringsrikt bete med ett lågt parasittryck. Det fungerar ofta väldigt väl att släppa vårfödda, avvanda lamm på sådant bete.Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.