Problem att läsa nyhetsbrevet? Klicka här för att visa det i webbläsaren.

 
 

Nyhetsbrev nr 4 - 2016 

Kontrollwiki

Nu lanserar Livsmedelsverket Kontrollwiki, ett webbaserat verktyg för livsmedelskontroll. Verktyget innebär ett nytt sätt att hitta bland annat lagtexter och den information från vägledningar och handböcker som behövs för livsmedelskontrollen. Allt tillgängligt på ett och samma ställe.

 Livsmedelsverket, Kontrollwiki

Nytt med obligatorisk näringsdeklaration för livsmedel

Den 13 dec 2016 ska nästan alla livsmedel ha en näringsdeklarartion. Därför måste du som producerar och/eller förpackar livsmedel redan nu börja fundera på om detta berör även dina produkter.

I förordning (EU) nr 1169/2011 kan man läsa mera om vad som gäller. Här framgår även de undantag från förordningen som man har beslutat om, se bilaga V, förslagsvis punkt 18 och 19.

 Livsmedelsverket, nytt med obligatorisk näringsdeklararion

 Livsmedelsverket, Förordning (EU) nr 1169/2011

Försäljning av frukt och grönt

Vad skiljer det sig i märkning för ekologiska bananer, klassning av äpplen, alla möjliga sortera av småcitrus, sallad i kruka och avokado i nät?

I butiken eller kiosken gäller det att skylta med rätt information till konsumenten. Säljs produkten i sin orginalkartong, packar du om till egna kärl eller lägger upp i "fruktberg". Då är det bra om du läser på i handelsnormerna som berättar hur det ska skyltas/märkas för att informationen ska bli rätt.

 Jordbruksverket, märkning i butik, för frukt och grönt 

 Jordbruksverket, handelsnormer för frukt och grönt

Uppdatera listan med serveringsansvariga

Nu är det hög tid att uppdatera listan med personer som har ansvaret för servering av alkohol i din restaurang.

Listan fyller man enkelt i via länken nedan, eller så hittar du den på Storumans kommuns hemsida. Tänkt på att ange namn och personnummer på ALLA, även de som redan idag är serveringsansvariga. Detta då den nyan listan automatiskt ersätter den nuvarande.

 Storumans kommun, anmälan serveringsansvariga

 Storumans kommun, information om serveringstillstånd

 

 

 


FRÅGOR

Tveka inte att kontakta oss
med dina frågor!

 

Miljö och samhällsbyggads
förvaltningen

Blå vägen 242, Storuman

Postadress:
Storumans kommun
923 81  STORUMAN

0951 -140 00
mbn@storuman.se
www.storuman.se

 

 

Anna Brunned
Miljöinspektör
Livsmedel, tobak, folköl, hälsa
0951-140 79

 

Camilla Carstedt
Tillsyn och handläggning
Alkohol och lotterier
0951-140 89

 

Roger Jonsson
Miljöinspektör 
Vatten, avlopp, avfall,
Miljöfarlig verksamhet
0951-140 72

 

Malin Lestander
Miljöinspektör
Miljöfarlig verksamhet
0951-140 68

 

Elin Rutkvist
Miljöinspektör
Mammaledig under 2016

 

Sonja Eliasson
Förvaltningschef
0951-140 83

Kom nyhetsbrevet rätt?
Vi som arbetar med tillsynen vill på ett enkelt sätt nå dig för att berätta om vad som händer inom livsmedel, tobak, folköl, alkohol, handeln med receptfria läkemedel och hälsotillsynen.  
     
Nyhetsbrev till fler!

Visst finns det fler som vill få denna information!
Tipsa dina kollegor.

     
     
  Ansvarig utgivare: Anna Brunned, E-post: anna.brunned@storuman.se
Klicka här för att avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet