Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev nr 5- 2018


Inbjudan Branschforum Vind 27/9.

Inbjudan till företag och kommuner samt övrig offentlig verksamhet.

Plats: Verket, Prästgatan 50 i centrala Östersund. Klockan 09.30-16.00. Begränsat antal platser kvar.

Konferensen är som vanligt avgiftsfri, kaffe och lunch ingår. Möjlighet till mingel och egna affärsmöten.

Deltagare får en lista över alla tillståndsgivna vindkraftsprojekt i Sverige med maxhöjd och slutdatum.

Medverkan av bland annat Charlotte Unger Larson VD Svensk Vindenergi och Jeanette Lindeblad styrelseordförande i Svensk Vindkraftförening.
Anmälan  susanne.tellstrom@vindkraftcentrum.se

Klicka här för utförligt program>>


Vindkraften ger fullbelagt och byggboom hos Högt Hett & Säkert i Gåxsjö.

Snart ska de första vindkraft-verken resas i Vasavinds parker i Åskälen och Munkflohögen.
Det är redan nu full fart i parken med massor av entreprenörer. De flesta från närområdet. När tornresningen påbörjas i september ökar andelen inrest personal, mycket beroende på att de specialistkompetenser som då behövs inte finns i regionen. Det medför att efterfrågan på boendelösningar har ökat markant. Läs mer>>


Investeringsbeslut. Green Investment Group övertar vindkraftsprojekt i Ånge.

Green Investment Group (GIG), ett företag specialiserat på investeringar i grön energi, övertar det pågående vindkraftsprojektet i Överturingen i Ånge kommun av SCA och Turinge Energi. Leverantör av turbinerna på 4,2 MW blir Siemens Gamesa.

Vindkraftsprojektet omfattar vindparkerna Storflötten och Länsterhöjden norr om Överturingen. De totalt 56 turbinerna är fördelade över marker som hör till SCA, Sveaskog och privata markägare. Vindparkerna beräknas vara färdigbyggda vid årsskiftet 2019-2020. Projektet drivs av en lokal projektorganisation i Överturingen. Läs mer>>


100 procent förnybart kan nås utan stöd.

Klimatförändringarna, vår tids ödesfråga, gör förnybar energi till en stor affärsmöjlighet för Sverige. Miljardinvesteringar i ny elproduktion ökar tillväxten och stärker vår konkurrenskraft genom långsiktigt lägre elpriser än övriga EU-länder. För att potentialen ska realiseras måste dock hinder undanröjas och myndigheterna måste medverka till att nå de politiska målen.

Klimatförändringarna går snabbt och såväl forskning som de senaste årens politiska initiativ har samma inriktning: utsläppen måste minska kraftigt. Här kan energisektorn bidra stort genom att öka den förnybara elproduktionen.Läs mer>>


Nordanvind AB tecknar optionsavtal med Arise AB om vindkraftparkerna Ranasjöhöjden och Salsjöhöjden.

Arise AB har tecknat ett optionsavtal med NordanVind AB om rätten att förvärva samtliga aktier i Krange Vind AB, vilket innehar rättigheterna till vindkraftprojekten Ranasjöhöjden och Salsjöhöjden.

De bägge vindkraftparkerna är belägna i Sollefteå kommun och har lagakraftvunna miljötillstånd. Elanslutningarna är under projektering och elen ska levereras till Svenska Kraftnät i Betåsen. Läs mer>>


Nya instruktioner behövs för att uppnå klimatmålen

Debattartikel i Dagens Samhälle 2018-09-01

Om klimatlagen ska få snabb effekt krävs medverkan från våra myndigheter.
Regeringen bör skyndsamt uppdatera instruktioner och ge uppdrag i regleringsbrev så att målkonflikter kan undvikas och därmed underlätta myndigheternas intresseavvägningar. Då kan hinder för omställningen undanröjas och det blir möjligt att nå klimatlagens mål.Läs mer>>

Norsk vindkrafts-utveckling sker i rekordfart

Till skillnad från i Sverige har Norge valt att inte förnya sina mål för elcertifikat-systemet efter 2020. Utbyggnadstakten för ny vindkraft har trots detta varit rekordhög under sommaren och de parker som byggs under 2018 har sammantaget större effekt än de vindkraftverk som redan finns i landet. Enligt Vindkraftcentrums sammanställning byggs för nuvarande 621 turbiner, med en samlad effekt nära 2,4 GW. Detta är en mångdubbling av den nuvarande flottan, som snart kommer att öka andelen förnybar energi i Norge eftersom en stor andel av de parker som nu byggs har driftsättning under 2019.
Läs mer>>


Vindkraftens påverkan på däggdjur på land

Två fleråriga forskningsprojekt om ren och vindkraft har beviljats sammanlagt närmare sex miljoner kronor i medel från Vindval. Projekten ska ge svar på frågor om renens habitatanvändning i vinterbetesland med vindkraft.Läs mer>>


Nu säger vi hej då till Big Glenn

I dagarna påbörjas nedmonteringen av Big Glenn, Göteborg Energis stora vindkraftverk i Göteborgs hamn.
Big Glenn har varit i drift sedan 2012 och har under sin livstid producerat totalt 45 miljoner kWh förnybar el, vilket motsvarar en årsförbrukning av hushållsel för 15 000 lägenheter. Läs mer>>


Jämtkraft bygger ny kraftledning för vindkraft

Nära två mil kraftledning byggs mellan Rätans stamnätstation och Länsterhöjdens fördelningsstation i närheten av Överturingen i Ånge kommun.
Den nya kraftledningen ska överföra el från två vindkraftparker till det nationella stamnätet.Läs mer>>


Svensk Vindenergis vd och styrelse-ordförande nominerade till årets Kraftkvinna.

Svensk Vindenergis vd, Charlotte Unger Larson, är en av 63 nominerade till årets Kraftkvinna. På listan över nominerade hittas även Linda Burenius Magnusson, Head of Public Affairs på OX2, tillika styrelseordförande i Svensk Vindenergi. Läs mer>>


Ny broschyr om vindkraftteknikeryrket

Hjälp gärna till att sprida den. Branschen är i skriande behov av arbetskraft. Klicka här för att ladda ned broschyren>>

Kontakta oss

Torbjörn Laxvik
0707-80 90 34
torbjorn.laxvik@vindkraftcentrum.se


Christer Andersson
0768-10 49 20
christer.andersson@vindkraftcentrum.se


Susanne Tellström
0724-51 27 42
susanne.tellstrom@vindkraftcentrum.se


Vindkraftcentrum.se är en del av Nätverket för Vindbruk
och verksamheten finansieras av Energimyndigheten.

www.vindkraftcentrum.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.