NSPH Nyhetsbrev nr 4 2019. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev nr 4 - torsdagen den 16 maj 2019

Visioner och förändringsvilja på Visa Vägar 2019

Visa Vägar bjöd på så väl konkreta exempel på hur brukarstyrda förändringsinitiativ kan bidra till en mer personcentrerad vård som visionära förslag. Ing-Marie Wieselgren på Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL anser att brukarrörelsen bör vara med och utforma de nya välfärdstjänsterna i samhället. Vi var många som följde den engagerade debatten under NSPH:s inspirationsdag!  Läs mer >>


Ta del av dokumentationen från Visa Vägar

Stort tack till alla som kom på vår inspirationskonferens Visa vägar den 7 maj. Detta fina ordmoln visar vilka känslor deltagarna hade med sig efter konferensen – och vi är så glada över ert aktiva deltagande under dagen! Dokumentation från Visa Vägar finns samlat på hemsidan.

Dokumentationen finns HÄR >>


Ungas delaktighet avgörande för lyckat förbättringsarbete

Entusiasm, engagemang och förändringsvilja har dominerat kvalitetsarbetet inom Växa och må bra. Den 9 maj berättade fyra utvecklingsteam hur de utifrån ungas erfarenheter förbättrat arbetet inom skola, ungdomsmottagning, boendestöd och arbetsträning för unga. Arbetet beskrivs som en ögonöppnare som lett till helt nya arbetssätt där inkludering och delaktighet står i fokus.  >> Läs mer 


RSMH: Förbättera stödet för socialt utsatta med psykisk ohälsa

Den 10-12 maj höll RSMH sin kongress, som sker vart fjärde år. Vid kongressen 2019 lyfte de frågan om psykisk ohälsa och samtidig beroendesjukdom. RSMH ser situationen som akut, och kongressen enades om en rad förslag på åtgärder för att förbättra stödet och vården för de mest utsatta, bland annat att metoder som minskar dödligheten måste införas över hela landet.
Läs mer >>


Hjärnkoll fyller 10 år - Hurra!

Den 6 maj firade Riksförbundet Hjärnkoll tio år och NSPH var med och firade. Göran Hägglund, den dåvarande socialministern, berättade om tillkomsten av Hjärnkoll. På plats fanns även Rickard Bracken, som då anlitades som projektledare för kampanjen, samt självklart många Hjärnkoll-ambassadörer!  Läs mer >>

Fokus på psykisk ohälsa i arbetslivet

Under kampanjdagen ”5 minuter 5 maj” uppmärksammade Hjärnkoll i år det tabu som många fortfarande upplever kring chefers psykiska ohälsa i arbetslivet. Michael Dömstedt, projektledare inom näringslivet och Carina Thorstensson, docent i fysioterapi, har valt att dela sina erfarenheter för att bryta tystnaden kring psykisk ohälsa. Läs mer >>


Utredaren som ska få bort stuprören inom svensk sjukvård

PODDEN  Utredaren Anna Nergårdh gör ett återbesök i podden! Vi tar tempen på arbetet med att ta fram förslag på patientfokuserade vårdreformer. I ett samtal med NSPH:s Mårten Jansson diskuterar hon bra sätt att utforma vårdgarantier, mer hållbara arbetsmiljöer som ger tid för reflektion och kvalitetsutveckling, tillåtande lärandekulturer och förändringsprocesser som omfattar budgetstyrning. Anna Nergårdh funderar även mycket på hur man kan involvera ALLA yrkeskategorier inom vårdkedjan för att få till en bättre vård.  Läs mer och lyssna här >>


"Skola och socialtjänst sviker barn med NPF"

DEBATT: Barn med NPF är kraftigt överrepresenterade bland placerade barn och löper ökad risk att hamna i utsatthet. Ändå ser samhället inte till att skolan och socialtjänstens stöd fungerar för barnen och familjerna. Det skriver Riksförbundet Attention i en debattartikel i Dagens Samhälle.
Läs mer >>


Vårdanalys oroas över patientlagens tillämpning

Det krävs en lång rad nya insatser för att stärka patientens ställning. Tillämpningen av patientlagen har fortsatt stora brister. Det menar Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör på Vårdanalys. Han hänvisar till rapporten ”Lag utan genomslag – Utvärdering av patientlagen 2014–2017” som myndigheten gjort.
– Vården måste bli bättre på att samarbeta med andra aktörer som finns runt patienten i samhället. Det är nästa stora resa för vården, säger Jean-Luc af Geijerstam.
 Läs mer >>


facebooktwitterhomepage

Välkommen till NSPH:s nyhetsbrev, som håller dig uppdaterad om NSPH:s verksamhet samt viktiga händelser och relevanta nyheter ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv. Vi arbetar för att öka inflytandet på psykiatriområdet för våra medlemsorganisationer och för de människor vi företräder.

Nyhetstips: mejla till lisa.ringstrom@nsph.se


Avregistrera din prenumeration, klicka här.  Kontakta NSPH info@nsph.se