Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Gymnasievägen 22
141 38 Huddinge
Tel: 08-449 87 49
info@certway.se
www.certway.se


Nyheter & tips

I nyhetsbrevet finner du bl a info om;

Bantning av AFS:ar

Nya författningskrav

Digitala lösningar

Ny app

Corona-viruset


Uppgradering till ISO 45001

För er som är certifierade enligt OHSAS 18001 och AFS 2001:1 vill vi påminna om att det bara är ett år kvar innan ni måste uppgradera er till den nya standarden ISO 45001. 


FR2000

Nu har vi fler konsulter för dig som vill införa ledningssystem enligt FR2000 eller förenkla ditt befintliga.


Certifierade kunder

Vi har väglett mer än 300 företag på 477 olika siter till certifiering.

Antalet de senaste åren är:

2020

Hittills i år har 5 kunder blivit certifieriade.

2019

29 kunder gick i mål med sin certifiering.

2018

26 kunder gick i mål med sin certifiering.

2017

34 kunder gick i mål med sin certifiering.

2016

Ett rekordår, 37 kunder gick i mål med sin certifiering.

 

Vilka de är hittar du på vår hemsida.

 

MARS 2020

KMA-samordnardagar 2020

Vi har redan börjat planera för höstens Kvalitets-, Miljö- och Arbetsmiljö-samordnardagar och håller som bäst på att boka in intressanta föreläsare. Temat för i år är Ledningens ansvar och Ledningens genomgång. Vi kan redan nu hinta om att ni kommer att få konkreta tips om hur ni bättre ska kunna engagera både ledning och personal i KMA-arbetet och hur man kan visualisera det. Så boka in följande datum redan nu i era kalendrar:

9/10 Stockholm

Föreläsare: 
Uppsala Maskin & Verktyg AB
JS Maskin AB

16/10 Göteborg

Föreläsare:
Fortiva AB
Komikapp AB

23/10 Örebro

I år fokus på erfarenhetsutbyte!

Vill du veta mer, kontakta Marie


Äntligen ska antalet AFS:ar bantas!

Ni som har ett lagregister vet att listan på AFS:ar som ni ska hålla reda på är mycket lång. Den glädjande nyheten är att sedan ett par år tillbaka har Arbetsmiljöverket arbetat för att minska denna lista och nu finns förslaget på deras nya struktur ute på remiss på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Målsättningen med strukturförändringen är att:

  • banta antalet författningar från 67 st till 14 st samt
  • se över språket, dvs det ska bli lättare att ta till sig.

Det pågår även en översyn av hur det ska bli lättare för er att hitta de krav som ni omfattas av.

Remisstiden är 30 januari till 20 augusti 2020 och under våren kommer det att anordnas en del intressentmöten för alla de som fått remissen. Där finns det möjligheter att ställa frågor om remissen. Första mötet är ett stormöte 12 mars som sedan följs upp med nya möten 4, 6 och 18 maj. Det blir också två separata möten 31 mars och 2 april om ändringarna i föreskrifter för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare.

De nya föreskrifterna ska sedan träda i kraft i mars 2022. Men redan våren 2021 kommer Arbetsmiljöverkets generaldirektör att fatta beslut om de nya föreskrifterna, så de kommer finnas tillgängliga ca 1 år innan de träder i kraft. Men som sagt, först kommer de att ta hänsyn till de synpunkter som kommit in under remisstiden. Så passa på att försöka påverka!

För mer information gå in på www.av.se.


Behöver ditt ISO-arbete en vitamininjektion?

Ibland kanske det känns som om du trampar på i samma spår med ditt ISO-arbete. Då kanske det kan vara dags med en liten vitamininjektion? Vi kan hjälpa dig att öka engagemanget genom att vi tillsammans arrangerar temaveckor eller workshops/utbildningar för personal/ledning där engagemanget leks fram med hjälp av t ex kahoot.

Vi kan även komma och göra internrevision, med fokus på förbättringsförslag på just ökat engagemang.

Det är bara fantasin som sätter begränsningarna!


Nya författningskrav hösten 2019

Exempel på förändringar som skett hösten 2019 som du som verksamhetsutövare behöver veta om är följande:

  • Avfallsdirektivet: fr o m den 5 januari 2021 ska tillverkare, importörer eller distributörer av varor som innehåller ämnen som finns på SVHC-listan (kandidatlistan) rapportera detta till en europeisk databas (SCIP-databasen= Substances of Concern In articles, as such or in complex objects (Products)). OBS att bestämmelsen inte gäller för återförsäljare som enbart säljer varor direkt till konsument, till exempel butiker.
  • Medicinska kontroller har införts bl a för handintensiva arbeten. Var är då ett handintensivt arbete? Jo, arbetsuppgifter som belastar handleden, exempelvis då föremål hålls i handen, samtidigt som handleden roteras och vinklas från sitt medelläge och detta pågår i mer än 4 h. Vanliga arbetsuppgifter är styckning, att filéa fisk, paketering, montering, lokalvård med mera.

Hjälp med att bevaka författningskraven?

I alla ledningssystem finns det ett krav på att du ska ha kontroll på de författningskrav som du omfattas av. Nu finns det kanske roligare saker att läsa än myndigheternas hemsidor och deras författningar och det är där vår lagregistertjänst kommer in. Vi har nämligen medarbetare som tycker det är roligt!

Som prenumerant på lagregistertjänsten hjälper vi dig att plocka ut de miljö- och arbetsmiljöförfattningar som är relevanta för dig. Dessutom bevakar vi om det sker ändringar i dessa!

Du kan välja mellan uppdateringar 1-2 ggr/år (oftare behövs inte…). Kontakta oss om du vill veta mer.


Nyhet: Digitala lösningar

För att underlätta ISO-arbetet erbjuder vi tillsammans med CloudXpert ett antal appar som gör det enklare och roligare att klara kraven på ständig förbättring och medvetenhet bland personalen.

App för inrapportering av avvikelser, förbättrings-förslag, tillbud/olyckor m m.

Med appen som finns tillgänglig i de anställdas telefoner rapporteras händelser in till KMA-ansvarig och företags-ledningen. Händelserna kan avse förbättringsförslag, tillbud, olyckor, kvalitetsproblem eller vad man så önskar. Med telefonen kan man dessutom fotografera och skicka in bilden som bilaga.

Inrapporterade händelser landar i en administrationsapp som KMA-ansvarig eller annan tilldelad styr. I appen fördelas inkomna ärenden till den person som ska hantera ärendet och personen får samtidigt ett mejl om tilldelat ärende. När ärendet är hanterat landar det igen hos ansvarig som tillsammans med t.ex. ledningsgruppen kan avgöra om ärendet kan avslutas eller behöver skickas tillbaka för ny handläggning.

Tips på andra ISO-appar

  • Kompetenskollen Håll ordning på bolagets alla kompetenser och när de ska förnyas.
  • Kritiska leverantörer Utvärdera dina leverantörer på ett överskådligt sätt.
  • Bilar och maskiner Håll koll på dina bilar och maskiner och när de ska besiktigas.
  • Kundnöjdhet Mät hur nöjda dina kunder är direkt i din telefon.
  • Transport farligt avfall Rapportera direkt i din telefon.

Corona-viruset och arbetsmiljö

Under början på detta år har det kommit en ny arbetsmiljörisk i form av smittrisken för Corona-viruset. Om det är så att ni har personal där det finns risk att de utsätts för smittrisk, kom då ihåg att uppdatera er risksammanställning (riskbedömning) över arbetsmiljöriskerna och besluta om skyddsåtgärder. Och ja, det finns en AFS som heter 2018:4 Smittrisker som styr detta arbete.


Tips: App för farliga ämnen i varor

I november lanserade Sveriges konsumenter en ny app: Kemikalieappen, som gör det enklare för konsumenter att få veta om varor innehåller farliga kemikalier. Appen har tagits fram i samarbete mellan myndigheter och organisationer inom EU.


Nästa nyhetsbrev

Som en teaser för nästa nyhetsbrev, som distribueras i maj/juni, kommer vi att informera om höstens satsning på ISO-workshops samt hur du kan digitalisera introduktionen av ny personal eller underentreprenörer i ert KMA-arbete.

Blir väntan för lång, kan du alltid kontakta Marie för att få veta lite mer.

Ha en fortsatt härlig vecka!

Vänliga hälsningar

Gunilla och alla Certway-konsulterna


homepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.