GR:s kursutbud februari 2018. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Spelproblem i fokus

Från den 1 januari 2018 gäller nya regler som förtydligar socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvar när det gäller missbruk av spel om pengar.

Den 1 februari ägde en stor regional konferens rum i Göteborg där forskare, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, behandlare och personer som själva har erfarenhet av spelberoende föreläste. Nu har vi sammanfattat all kunskap som föreläsarna delade med sig av i en konferensrapport.

Läs mer

Har du ett yrke där du träffar personer med spelproblem?

Då kanske GR:s utbildningsdag den 14 mars är något för dig: Upptäck och ge akuta insatser vid problem med spel om pengar.

Läs mer

Jag vill anmäla mig!

Kontakt: Susanne Ericsson

Klicka på bilden för att läsa rapporten.

Lex Sarah och systematiskt kvalitetsarbete i praktiken

Under denna halvdag får du en grundläggande genomgång av det regelverk som gäller och vägledning gällande arbetet i praktiken, främst med fokus på utredning och åtgärder.

När? 24 april 

Läs mer

Jag vill anmäla mig!

Kontakt: Kristina Elofsson


Kommunal ekonomi för "icke-ekonomer"

Kursen vänder sig till dig som inte är ekonom men vill öka din kunskap om grundläggande ekonomiska processer, begrepp och resonemang i kommunal verksamhet.

När? 20 april

Läs mer

Jag vill anmäla mig!

Kontakt:Björn Wallermark


Kurs i bostadshyra

En utbildningsdag med praktisk information om hantering av bland annat hyresförhållanden och uppsägningar.

När? 12 april

Läs mer

Jag vill anmäla mig!

Nyttorealisering

GR erbjuder Ekonomistyrningsverkets (ESV) tvådagarskurs i Göteborg.

När? 16-17 april

Läs mer

Jag vill anmäla mig!


Vårdnadsutredning – grundkurs

Kursen vänder sig till dig som arbetar med familjerätt och behöver kunskaper i hur man gör vårdnadsutredningar.

När? 2-4 maj

Läs mer

Jag vill anmäla mig!

Vårdnadsöverflyttning – halvdag

Kursen vänder sig till dig som i arbetet kommer i kontakt med vårdnadsöverflyttning, inklusive i arbetet med ensamkommande barn.

När? 24 april

Läs mer

Jag vill anmäla mig!


Att arbeta med ett återhämtnings-inriktat förhållningssätt

För dig som jobbar nära personer med psykisk ohälsa.

När? 17 och 24 maj. Uppföljning 7 juni.

Läs mer

Jag vill anmäla mig!

Kontakt: Susanne Ericsson


Återfallsprevention (ÅP)

Återfallsprevention (ÅP) är ett evidensbaserat behandlingsprogram som syftar till att förebygga återfall vid beroende. ÅP utgår från kognitiv beteendeterapi (KBT) och lämpar sig väl i behandling, öppenvård, eftervård och i stödkontakter. 

När? 6 mars

Läs mer

Jag vill anmäla mig!

Kontakt: Karin Westberg


FILM: Seminarium om implementering och ledning för en smartare välfärd

Om du missade AllAgeHubs seminarium den 8 februari där man bjudit in företrädare från Göteborgs Stad och projektet CONNECT samt SKL och projektet LEDA för smartare välfärd som tog oss med på ett studiebesök i Mittköping, en digital kommun i framkant. Då kan du kolla in livesändningen i efterhand.

Se filmerna 


Hur vill morgondagens seniorer bo?

Hur kan man planera bostäder för seniorer som håller i femtio eller hundra år framåt i tiden? Kommer morgondagens seniorer att ha samma behov, önskemål och livsstil som dagens? Är det stora skillnader mellan olika generationer? Hur kommer behoven av vård och omsorg att se ut i framtiden?

När? 24 april

Läs mer

Jag vill anmäla mig!

Kontakt: Karin Westberg


Motiverande samtal (MI)

Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används för att främja motivation och beteendeförändring. 

MI för baspersonal i äldreomsorgen

MI fördjupning steg 2, med kodning


Autism och psykisk ohälsa

Ibland är symtomen på psykisk sjukdom svåra att känna igen och kan dessutom förväxlas med beteenden som hör till autismen. Den här kursen vänder sig till personal och chefer som i sitt arbete kommer i kontakt med ungdomar/vuxna med autism med eller utan utvecklingsstörning.

När? 20 mars

Läs mer

Jag vill anmäla mig!

Kontakt: Susanne Ericsson


Supported employment – grundkurs

Under utbildningsdagarna går vi igenom de fem grunderna i Supported Employment:

  • överenskommelse med klient 
  • yrkesprofil 
  • jobbsökande 
  • arbetsgivarengagemang 
  • stöd på och utanför arbetsplatsen

När? 6-7 mars och 20-21 mars

Läs mer 

Jag vill anmäla mig!

Kontakt: Karin Westberg

Tejping – gestaltande kommunikation

Tejping är en metod som hjälper människor att visuellt gestalta och förstå upplevelser och händelser de varit med om. Metoden används vid behandling och utredning av barn, ungdomar och familjer inom till exempel socialtjänst, barnpsykiatri, barnhälsovård och habilitering.

När? 2 maj och 11 juni

Läs mer

Jag vill anmäla mig!

Kontakt: Nicholas Singleton


Ekonomiskt bistånd

Kursen vänder sig till all personal i kommunen som arbetar och kommer i kontakt med frågor rörande ekonomiskt bistånd.

När? 17-18 maj 

Läs mer 

Jag vill anmäla mig!

Kontakt: Kristina Elofsson


Missade du konferensen?

Eller vill du ha stöd för minnet för att kunna sprida informationen vidare? Använd dig av våra konferensrapporter som sammanfattar det viktigaste i ord och bild! Du hittar dem här.


Kurser och konferenser


facebook

Frågor? Kontakta grkurskonferens@grkom.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du har deltagit i något av våra arrangemang eller för att du har valt att prenumerera. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.