Events, partnersök, programinformation, med mera, från KFSK:s verksamhet kring EU:s fonder och program i Bryssel och Skåne. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev EU & Internationella frågor


April månad har bjudit på mycket variation och en hel del spännande aktiviteter runt omkring i Skåne och Bryssel, något som ni kan läsa mer om i nyheterna nedan. I Skåne kickade EU-projektet SBPIN igång med mycket intressanta dagar i Kristianstad där vi ser goda möjligheter för givande utbyte och samarbete. Processen kring sammanhållningspolitiken fortsätter, i Skåne har en dialog inletts med vår kommunala arbetsgrupp och kollegorna på Region Skåne och i Bryssel planeras det för flertalet events, seminarier och konferenser under våren – inte minst Cohesion Forum i juni. Vi har samlat mycket information här.

Rekryteringen för Brysselkontoret är nu avslutad och i augusti påbörjar Kristina Jauhiainen Larsson tjänsten som Kommunförbundet Skånes representant i Bryssel. I augusti hälsar vi även höstens EU-praktikant välkommen.

Med vänliga hälsningar!

Johanna Haward, Samordnare för Brysselkontoret

Malin Olsson, EU-praktikant


Första SBPIN-workshopen genomfördes i Kristianstad

South Baltic Public Innovators Network (SBPIN) är ett INTERREG-projekt som ägs av Hässleholms kommun och EU-kontoret Skåne Nordost. Den 18-19 april genomfördes den första workshopen kring blå tillväxt hos projektpartner Krinova i Kristianstad. Deltagare från partners i Sverige, Danmark och Polen var på plats såväl som Johanna och Malin från KFSK. Kommunförbundet Skåne är associate partner i SBPIN-projektet. Läs mer om projektet här.

Månadens EU-projekt: BOSS

Denna månad möter vi Dhara Söderström, projektledare för BOSS – Bred Operativ och Strategisk Samverkan - ett tvåårigt kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden. Genom att skapa och stödja en bred samverkansstruktur kring frågor som berör nyanlända och ensamkommande barn och unga förväntas projektet bidra till en bättre etablering samt en stärkt långsiktig integration.

Urban Innovative Actions – nytt EU-program på vår hemsida

Till följd av ombyggnationen av vår hemsida och önskemål från kommunerna finns nu även EU-programmet Urban Innovative Actions (UIA) bland EU:s fonder och program på vår hemsida. För er som är nyfikna på vad programmet har att erbjuda kommer finns även en kort introduktion till UIA.

Succé med Erasmus+ belystes i Ystad

Europa Direkt Sydöstra Skåne bjöd i förra veckan in till en eftermiddag med fokus på succé med Erasmusprogrammet. Två handläggare från Utbildnings- och högskolerådet (UHR) i Stockholm var på plats för att informera om de möjligheter som Erasmus+ erbjuder utbildningssektorn.


Utlysningar & Projektmöjligheter

ERASMUS+ öppnar möjlighet till bidrag för att planera projekt och utbyte

Den första ansökningsomgången för Erasmus+ förberedande besök öppnade upp i slutet av mars och är en ny möjlighet till bidrag för att planera internationella projekt eller utbyten. Syftet är att etabera en bra grund för europeiska samarbeten som i sin tur kan leda till bättre Erasmus+-projekt.

Europeiska Socialfonden (ESF) öppnar utlysning inom nationella ESF-medel:

- Deadline 30 juni 2017 inom PO1: Inkluderande arbetsplatser inom välfärdssektorn.

Den 5 maj kommer en liknande utlysning inom PO2 att öppnas. ESF kommer att bjuda in till ett informationsmöte kommer inom kort.

Erfarenhetsutbyte kring kulturarv i övergivna industriområden och transportförbindelser

Partners sökes till projektansökan inom Interreg Europe prioriterade insatsområde 4: skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser.

Partnersök för erfarenhetsutbyte inom hemsjukvården

En fransk förening för hemsjukvård, AGAPE, söker projektpartners för att utforma en gemensam ansökan inom ramen för ERASMUS+ Key action 1: Mobilitet för kompetensutveckling.


Konferens & events:


Europadagen: Mitt Europa
9 maj 2017. Kristianstad kommun, Europa Direkt Hässleholm, EU-kontor Skåne Nordost och Region Skåne uppmärksammar Europadagen den 9 maj genom att visa upp sina skånska EU-projekt under en heldag i Rådhuset Skåne. Mitt Europa (Europe in My Region) är en informationssatsning i hela EU som ger EU-projekt möjlighet att visa sin verksamhet. Kristianstad.

Watify matchmaking event on Internet of Things
15 maj 2017 (sista anmälningsdag 10 maj). Watify är en kampanj som finansieras av EU-kommissionen för att stimulera en teknologisk omställning inom europeisk industri. Syftet med matchmaking-eventet är att underlätta interregionalt och gränsöverskridande samarbete kring Internet of Things-projekt. Bryssel.

Workshop: Regeneration of Port Cities and Port Areas
16 maj 2017. Hamnar och städer har länge utvecklats hand i hand men globalisering, hamnkoncentration och växande städer har intensifierat relationen mellan stad och hamn. Under workshopen kommer de möjligheter och utmaningar som finns för att återuppliva hamnstäder och hamnområden att diskuteras. Det kommer även ges goda exempel på synergier mellan hamn och stad. Anmälan öppnar inom kort. Bryssel.

Alliance on the future of Cohesion Policy in the EU
18 maj 2017. Europeiska regionkommittén samlar representanter från europeiska institutioner, medlemsstater, städer och regioner under en ”high level”-konferens kring den framtida samanhållningspolitiken. Konferensen kommer att webstreamas. Bryssel.

Innovation in Care – How to improve quality of life and services for an ageing population?
18-19 maj 2017. The Urban Health Centers Europé (UHCE) arrangerar konferensen med syftet att diskutera hur innovation och goda exempel som förespråkar en individorienterad approach kan skals upp för att slutanvändaren ska ta del av dess påtagliga fördelar samt hjälpa hälso- och sjukvårdssystemen balansera kostnader och ta del av affärsmöjligheter. Bryssel.

Inspirationsträff om digitalisering
24 maj 2017. Tillväxtverket bjuder in till inspirationsträff om digitalisering för er som arbetar med näringslivs- och samhällsutveckling i Skåne, Blekinge, Småland och Öarna. Tillväxtverket kommer att berätta om sin verksamhet inom området och dela med sig av sin kunskap om företags behov och sina erfarenheter från olika insatser. Det kommer även finnas möjlighet att få feedback på projektidéer eller få nya idéer kring hur just er organisation kan främja digitalisering i företag. Alvesta.


Internationell konferens om turism
25-27 maj 2017 arrangeras konferensen av IACuDIT, vilket står för International Association of Cultural and Digital Tourism. Konferensen fokuserar på turism, kultur, sport, boende och kulturarv  inom ramen för en smart ekonomi. Programmet är ännu inte fastställt, Aten.


EU Green Week
29 maj – 2 juni 2017. Årets tema är ”Gröna jobb för en grönare framtid”, där fokus kommer att ligga på gröna jobb och grön kompetens. I samband med EU Green Week kommer även sidoevent att arrangeras runt om i Europa och det kommer vara möjligt att delta via sociala medier och andra online-baserade aktiviteter. Bland annat arrangeras ett informationsseminarium för årets utlysningar inom LIFE-programmet. Bryssel.


Sammanhållningspolitik i Östersjöregionen – nya visioner för regional och urban tillväxt
30 maj 2017. iBSG (informal Baltic Sea Group) bjuder in till en eftermiddag med diskussion, debatt och nya visioner kring sammanhållningspolitiken med fokus på regional utveckling i Östersjöregionen. Anmälan öppnar inom kort. Bryssel.

Individuell projektkonsultation inom Södra Östersjöprogrammet
31 maj – 1 juni 2017. Projektkonsultation är en möjlighet för svenska projektaktörer att träffa handläggare från sekretariatet i Gdansk och få rådgivning kring sin projektidé inför Södra Östersjöprogrammets fjärde utlysning som öppnar 22 maj och stänger 30 juni. Anmäl din projektidé här. Karlskrona.


Projektdag Blekinge 2017
1 juni 2017 (sista anmälningsdag 17 maj) arrangerar Region Blekinge och Länsstyrelsen i Blekinge Projektdag Blekinge. Årets program har temat Hållbarhet – människa & miljö och innehåller bland annat projektpresentationer, inspirationsföreläsning och mingel. Se fullständigt program och anmälan här. Karlskrona.

Digital festival 2017
1 juni 2017. Digital festival är en fusion av prestationer, förevisningar, interagerande och debatt där oberoende talanger, startups och industriledare delar sina visioner med policyskapare, journalister och omvärlden. Årets teman är smart living, smart working, smart society. Program finns via länken ovan, anmälan görs här. Bryssel. 

Konferens med fokus på havs- och fiskeriprogrammet
1-2 juni 2017 arrangerar Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket informationsdagar om havs- och fiskeriprogrammet. Mer information kommer inom kort. Europahuset, Stockholm.

Konferens: Smart Regions 2.0
1-2 juni 2017 (sista anmälningsdag 19 maj). Under konferensen kommer goda exempel att fångas upp och det kommer finnas möjlighet till erfarenhetsutbyte kring att arbeta med smart specialisering. Det kommer även ske diskussioner som kommer att bidra till diskussionen kring den framtida samanhållningspolitiken efter 2020 med särskild inriktning på regional utveckling och innovation. Helsingfors.

Save the date: Public session on the United Nations World Water Development Report 2017
6 juni 2017. Vattenutskottet i Europaparlamentet presenterar FN:s nya vattenrapport Wastewater: The Untapped Resource tillsammans med UNESCO:s World Water Assessment Programme. Mer information kommer inom kort. Bryssel.

Let’s Act! – Konferens om framtiden för alternativa drivmedel
8 juni 2017 arrangerar GREAT (Green Regions with Alternative Fules for Transport) en konferens om den nuvarande situationen för alternativa drivmedel och hur vi alla kan arbeta för att påskynda utvecklingen. Anmälan sker här. Köpenhamn.

När kulturen är resans mål – en konferens om kulturturism
13 juni 2017 bjuder Region Skåne, Region Blekinge och Lunds Universitet in till en spridningskonferens inom temat kulturturism. Konferensen avslutar utbildningsserien ”När kulturen är resans mål” och vill sprida goda exempel från det gånga året samt ge deltagarna nya kontaktytor och redskap inom kulturella och kreativa näringar. Målgrupp är främst politiker och tjänstemän i södra Sverige med kommunalt ansvar kultur-, näringslivs- och turismutveckling. Lund.


Forum om EU-strategin för Östersjön
Den 13-14 juni 2017 anordnas det åttonde strategiforumet om EU-strategin för Östersjöområdet. Temat för årets forum är Connectivity för att belysa nödvändigheten med ökad kontakt inom östersjöområdet. Under forumet finns det möjlighet till erfarenhetsutbyte och att skapa nya kontakter. Program kommer inom kort. Berlin, Tyskland.


Water innovation Europe 2017
(Avgift) 14-15 juni arrangerar Water Supply and Sanitation Technology Platform (WssPT) årets Water Innovation Europe-konferens. Årets tema är ”Värdet av vatten: Fallet för innovation och investeringar i vatten”. Anmälan  är nu öppen. Bryssel.

Interreg ÖKS: Inspirationsseminarium
20 juni 2017 (sista anmälningsdag 2 juni). Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (Interreg ÖKS) anordnar ett inspirationsseminarium kring möjligheterna att söka EU-finansiering från Interreg ÖKS och Europeiska Socialfonden till projekt med fokus på ökad sysselsättning för personer med utländsk bakgrund. Helsingborg.


Sustainable Energy Week
20-22 juni 2017. Under Sustainable Energy Week kommer goda exempel och innovativa idéer för hållbar energi att presenteras. Policy utvecklingen inom området kommer att debatteras och priser till enastående projekt kommer att delas ut. Anmälan öppnar under våren. Bryssel.

Nordsjökonferens 2017
29-30 juni 2017 arrangeras den årliga konferensen för Nordsjöprogrammet. Årets tema är Sustainable Growth Corridors for the Region. Anmälan och program kommer inom kort. Göttingen, Tyskland.

European Week of Regions and Cities
Den 9-12 oktober 2017 arrangeras för 15:e året i rad en vecka för europeiska regioner och städer. Årets tema är Regioner och städer arbetar för en bättre framtid och under veckan arrangeras workshops, debatter och nätverksaktiviteter. Information om programmet, temaområden samt sidoevent finns här. Anmälan till eventet öppnar i juli 2017. Bryssel.

2017 Annual EU Innovation Procurement Event
17-18 oktober 2017 The 3rd Major eafip Event, Tallin.

Save the Date: European Vocational Skills Week
20-24 november 2017 anordnas årets europeiska vecka för yrkesskicklighet. Med temat för veckan, Discover Your Talent, ska människor inspireras till att utveckla sin potential inom yrkesutbildningar – genom alla livets stadier! Under veckan kommer även mobilitet av yrkesutbildade att belysas så väl som behovet av att anpassa utbildningarna efter de färdigheter som efterfrågas på arbetsmarknaden. Program och anmälan kommer. Bryssel.

Bioeconomy Investment Summit
14-15 december 2017. Över 30 internationella talare kommer under konferensen dela sin syn på hur ekonomin och ekologin kan föras samman. Talarna kommer fokusera på vilka investeringar som krävs för att nå en hållbar framtid och visa på de stora investeringsmöjligheterna som finns för en rad olika branscher och aktörer. Anmälan öppnar till hösten. Helsingfors, Finland.


Kontakt

Johanna Haward

Samordnare för Brysselkontoret 
0728-85 47 93

johanna.haward@kfsk.se

 

Malin Olsson

EU-praktikant
0728-85 47 91

malin.olsson@kfsk.se


Följ oss på twitter!

Besök gärna vår hemsida


Du får detta nyhetsbrev eftersom du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.