Problem att läsa nyhetsbrevet? Klicka här för att visa det i webbläsaren.

     NYHETSBREV nr 2 mars 2019

Spännande tävlingar och starka berättelser i Vinnarskallar

I går startade TV4:s nya program Vinnarskallar. Åtta elitidrottare inom svensk parasport har handplockats för att tävla om titeln Årets vinnarskalle. Med bland tävlingsdeltagarna är Marit Sundin som också jobbar på Personskadeförbundet RTP som projektledare.

I programmet diskuterade deltagarna ordval när det gäller personer med funktionsnedsättning och att det förlegade ordet ”handikappad” förbluffande nog fortfarande används. Marit Sundin poängterade vikten av hur vi använder språket och vilka värderingar de faktiskt står för. Ordet ”handikappad” till exempel betyder ”med hatten i handen” det vill säga tiggare.

- Jag avskyr ordet handikappad eller funktionsnedsatt. Jag är i första hand en person och inte min funktionsnedsättning. Jag är en person som har genomgått en amputation. Det här är självklarheter för oss inom Personskadeförbundet RTP. Men kanske inte något som gemene man reflekterar över. Därför är det oerhört värdefullt att få tillfälle att lyfta detta på bästa sändningstid, säger Marit.

Gårdagens program kan ses i efterhand på TV4 play. Läs mer på www.rtp.seEuropas största kongress för personer med ryggmärgsskada

Den 27-29 maj 2019 kommer Europas största kongress för personer med ryggmärgsskador till Göteborg. Det är den europeiska ryggmärgsskadeorganisationens, ESCIFs kongress. ESCIF är en samarbetsorganisation för europeiska intresseorganisationer för personer med ryggmärgsskador. Personskadeförbundet RTP är Sveriges representant i ESCIF och organiserar kongressen i samarbete med Ryggmärgsskadecentrum Göteborg.

Temat är kunskapsförmedling:
Hur förmedlar vi kunskap mellan personer med ryggmärgsskada, forskare, vård, brukarorganisationer och beslutsfattare i dag? Hur kan vi göra det i framtiden?

Kongressen är i första hand för personer med ryggmärgsskada, men alla som är intresserade av temat och det europeiska nätverket för personer med ryggmärgsskada är välkomna.

Det finns fortfarande möjlighet att delta på kongressen genom att köpa en dagbiljett. Läs mer på kongressens webbplats: www.escifcongress.org

____________________________________________________

Vill du träffa en av våra förebildscoacher?

Coachprojektet är ett treårigt projekt som finansieras av Arvsfonden och drivs av Personskadeförbundet RTP. Projektet handlar om att personer som står inför en amputation eller som nyligen blivit amputerade får träffa en coach med egen skadeerfarenhet – det vi i projektet kallar för förebildscoach.

Dessa förebildscoacher tror vi kan inspirera, motivera och visa på möjliga vägar framåt. En förebild är trovärdig. En coach ser möjligheter. Denna kombination är unik.

Nu vänder vi oss till dig som står inför en amputation eller som nyligen blivit amputerad, och känner att detta kan vara något för just dig. Intresserad? Då är du välkommen att höra av dig till coaching@rtp.se. Du kan också ringa oss på telefon 08-629 27 85.

Mer information finns på www.rtp.se eller på Facebook: Amputation, Personskadeförbund RTP.

 ___________________________________________________

Välkommen till konferensen Hjärnhälsa 1.5

Nu kommer uppföljaren till den uppskattade konferensen Hjärnhälsa som anordnades på flera olika platser i landet 2018. Hjärnhälsa 1.5 kommer att hållas i Linköping den 9 september, Stockholm den 12 september och i Skellefteå den 23 september

Konferensen vänder sig till alla som arbetar i relationsorienterade yrken. Fokus ligger på att förmedla vetenskaplig kunskap om hjärnan, ge verktyg både för att skydda sig och att använda i stressrelaterade tillstånd. Konferensen tar också upp nyttan av fysisk aktivitet för välmående, balans mellan organismens olika system och hur vi hjälper hjärnan att vila.

Konferensen arrangeras av Stiftelsen Peter Ericssons minnesfond för hjärnforskning, Skandinaviska Ledarhögskolan, Personskadeförbundet RTP, ABF och Sitt & Tänk.

Program samt anmälan hittar du här: eller på www.hjarnan.se

_______________________________________________________________

IPS-celler testas vid ryggmärgsskada

För första gången ska patienter med ryggmärgsskador få testa en experimentell terapi med omprogrammerade stamceller. Bakom försöken står japanska forskare.

Forskarna kommer använda donerade IPS-celler som omprogrammerats till ett cellförstadium som kallas neurala prekursorceller. Varje patient injiceras med miljontals sådana celler kring själva skadan i ryggmärgen, och man hoppas att de ska utvecklas till nervceller och gliaceller.

Den experimentella terapin ska inledningsvis utvärderas på fyra patienter. Alla fyra har nyligen fått sina skador. Den första personen kommer troligtvis behandlas senare i år.

Läs artikel från Dagens Medicin

__________________________________________________

Andning och sondmatning ger rätt till LSS

Andning och sondmatning ska framöver ingå i de grundläggande behov som ger rätt till ersättning enligt LSS. Lagändringen föreslås att träda i kraft från den 1 juli i år. Det sade socialminister Lena Hallengren den 21 februari på en presskonferens. Därmed får en grupp med stora behov, ofta barn, återigen rätt till assistans. Enligt socialministern är propositionen ett första steg för att förverkliga regeringens funktionshinderpolitiska ambitioner. Regeringen har velat fokusera på det mesta brådskande först. Läs mer här.

__________________________________________________

Ett fåtal skidhjälmar skyddar bra mot hjärnskakning

Var noga med att välja rätt när du köper en ny skidhjälm. Det är bara få skidhjälmar som skyddar bra mot hjärnskakning enligt Folksams senaste hjälmtest. Försäkringsbolaget testade totalt 14 hjälmar i kategorierna barn-, vuxen och tävlingshjälmar men bara tre utmärkte sig med bra resultat. Även om andelen hjälmar med rotationsskydd i form av MIPS under de senaste åren ökat kraftigt testar tillverkarna inte hur skidhjälmarna påverkas av rotationsvåld. De tävlingshjälmar som ingick i testet visade sig ha bättre egenskaper för stötupptagning än vanliga hjälmar.

_______________________________________________________________

Vårdanalys har publicerat 2019 års analysplan

Vårdanalys analysplan 2019 anger myndighetens inriktning under året och har tagits fram i nära dialog med patient- och brukarråd.
Under 2019 kommer Vårdanalys att fortsätta sitt arbete inom de tre analysområden som man även fokuserade på under förra året. Samtliga analysområden bedöms ha stor relevans för patienter, brukare och medborgare. Ambitionen är att Vårdanalys under året ska bidra med kunskap som kan ligga till grund för fortsatt utveckling av hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten .

Analysområdena är:

  • En personcentrerad vård och omsorg som utgår från patienternas och brukarnas behov, och förutsättningar och resurser
  • En jämlik vård och omsorg utan omotiverade skillnader
  • Effektiva vård- och omsorgssystem för en god vård och omsorg

Läs analysplanen här:

__________________________________________________

Friskvårdskurs för dig med förvärvad hjärnskada

Har du en kognitiv nedsättning till följd av en förvärvad hjärnskada? Då kanske Fellingsbro Folkhögskolas Friskvårdskurs är något för dig. Kursen vänder sig till dig som vill få hjälp att komma tillbaka till vardagslivet samt hitta strategier för minne, koncentration, planering och inlärning. På kursen ges också möjlighet att utveckla självkänsla, ingå i en social gemenskap och söka ny kunskap.

Mer information samt anmälan hittar du här:

___________________________________________________

1177 Vårdguiden som app

Nu finns 1177 Vårdguiden att ladda ner som app. Syftet med appen är att förenkla för invånare att nå 1177 Vårdguidens olika tjänster. Den finns tillgänglig via App Store och Google Play.

Läs mer om 1177 Vårdguiden som app>

__________________________________________________

Vem ska få din röst i EU-valet?

Den 26 maj 2019 är det dags för val till Europaparlamentet. Intresset inom funktionsrättsrörelsen för EU-frågor var på topp när rörelsen för drygt ett år sedan samlade en av de största delegationerna till deltagande i Europaparlamentet för funktionsrättsfrågor i Bryssel. Personskadeförbundet RTP var en av organisationerna från Sverige som var representerade där. Nu vill vi uppmana så många som möjligt att engagera sig och använda sin röst i valet i maj.

Det finns många skäl till att rösta i EU-valet för vare sig vi vill eller inte så påverkar parlamentets beslut oss alla medborgare i EU. Ungefär sex av tio lagar, som behandlas av riksdagen har sitt ursprung i EU. Valet till riksdagen är alltså mindre viktigt än valet till EU-parlamentet.

https://www.europaportalen.se/teman/eu-valet-2019 publiceras namnen på de som har sagt att de vill kandidera.

___________________________________________________

Medicinsk bedömning inom tre dagar

Från årsskiftet har vårdgarantin skärpts. Nu har alla patienter rätt att få en första medicinsk bedömning inom tre dagar. Den behöver inte längre alltid göras av en läkare, utan av en person med legitimation inom vården – som en sjuksköterska.

Förhoppningen är att tillgängligheten ska öka inom vården och att patienter ska hamna rätt direkt. Hittills har vårdgarantin i primärvården inneburit att patienten ska få träffa en läkare för medicinsk bedömning inom sju dagar.

Den förstärkta vårdgarantin från 1 januari 2019 ger rättigheten att få en medicinsk bedömning inom tre dagar av en läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal med legitimation. Vem patienten ska träffa beror på behovet.

Läs mer om Vårdgarantin hos 1177: www.1177.se/Regler-och -rattigheter/Vårdgarantier/

___________________________________________________

Lovande ny metod för diagnos av trötthet efter skallskada

Trötthet efter skallskada går att upptäcka med funktionell magnetresonanstomografi som förändringar i delar av hjärnans nätverk. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet. Däremot finns ännu ingen botande läkemedelsbehandling för denna trötthet.

– Det faktum att det kan gå att ställa en objektiv diagnos kan i sig innebära en lättnad för patienter som efter en skallskada drabbas av ett dubbelt lidande i form av både trötthet och att inte få sina besvär tagna på allvar, säger Nils Berginström, doktorand vid Umeå universitet.

Idag finns ingen vedertagen metod för att objektivt ställa diagnos vid trötthet efter en skallskada, utan diagnosen hänger på hur patienten själv beskriver sina symtom. I sin avhandling har Nils Berginström undersökt om så kallad funktionell magnetresonanstomografi, fMRI, kan användas för att förklara och diagnosticera trötthet efter skallskada. Metoden, som idag inte används kliniskt för detta, innebär att man med magnetresonanskamera tittar på hur hjärnan aktiveras när patienten utför en uppgift som kräver uppmärksamhet.

Läs pressmeddelande från Umeå Universitet här:

___________________________________________________

Från mottagare till medskapare

Svenska patienter får inte tillräcklig möjlighet att vara delaktiga i sin vård. Vårdanalys har därför gjort en rapport om personcentrering där de beskriver behovet för framtiden så här:

"Personcentrering innebär att utgå från individens behov och resurser. För att göra vården mer personcentrerad behövs ett mer systematiskt utvecklingsarbete i hela hälso- och sjukvårdssystemet – allt från vårdens medarbetare som möter patienter, till deras chefer och till högsta ledningar i landsting och regioner. Det behövs också ett perspektivskifte där vi går från att se patienten som en mottagare till en medskapare, från en fragmentisering av vården till ett helhetsperspektiv och från färdiga lösningar till mer individanpassning."

Rapporten Från mottagare till medskapare går att beställa eller ladda ned från: www.vardanalys.se

___________________________________________________

Utredare föreslår ändringar i sjukförsäkringen

Den särskilde utredaren Claes Jansson överlämnade den 25 januari delbetänkandet ”Ingen regel utan undantag” till regeringen. I betänkandet föreslås att det ska vara möjligt att i högre utsträckning än i dag kunna skjuta upp bedömningen av arbetsförmågan mot ett normalt förekommande arbete när rätten till sjukpenning prövas.

Läs pressmeddelande från Socialdepartementet här:

____________________________________________________

Alla landsting blir regioner

Den 1 januari 2019 blir de sista sju landstingen regioner. Därmed har samtliga regioner tagit över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelserna. Landsting som namn fasas ut.

Regionbildningen innebär att frågor som rör hälso- och sjukvård, transportinfrastruktur, kultursamverkan och regional utveckling kommer att finnas i regionens ansvar. Regionerna ska ta fram en strategi för länets utveckling i samverkan med kommuner och andra aktörer i och utanför länet. Andra uppgifter för regionerna är till exempel att fördela statliga medel för regionalt utvecklingsarbete.

Formellt kommer benämningen ”landsting” att finnas kvar tills alla lagar har uppdaterats.

____________________________________________________

Käkbesvär kvarstår lång tid efter pisksnärtskada

Många som råkar ut för pisksnärtskador, så kallad whiplash, får förutom nacksmärta även smärtor i ansikte och käkar som ofta kvarstår ännu två år efter själva skadan. Dessutom kan tuggfunktionen vara nedsatt. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet.

– Med tanke på risken för långvariga smärtor och besvär i ansikte och käkar skulle det vara en fördel om patienter med ett nacktrauma, tidigt efter olyckan även får en bedömning av käksystemet. De som får besvär i käkar/ansikte bör utredas av tandläkare som är specialiserade inom bettfysiologi, säger Ewa Lampa, doktorand vid Institutionen för odontologi vid Umeå universitet.

Läs nyhet från Umeå Universitet

___________________________________________________

Nu tas Personskadeförbundet RTPs nya medlemssystem i drift

På förbundskansliet pågår nu arbetet med att byta till ett nytt medlemssystem som består av de tre delarna Membercare, Membersite och Community. Årsaviseringen skickas ut per mejl till alla som tidigare angett sin epost-adress. Alla andra får sin avi som vanligt per post. Vi vill uppmuntra alla som har en epost-adress att höra av sig till info@rtp.se. Meddela förutom epost-adressen också gärna ditt mobilnummer eftersom det nya systemet erbjuder möjlighet att skicka sms till er.

Utbildning i Membersite
Ni som har ett uppdrag som ordförande eller medlemsadministratör i er lokalförening kommer att kunna använda Membersite för att exempelvis kommunicera med era medlemmar eller lägga upp aktiviteter. Förbundskansliet kommer att gå ut med information om utbildning i Membersite.

________________________________________________________________

Nu får alla RTPs medlemmar en personlig sida

Personskadeförbundet RTP har bytt till ett nytt medlemssystem som gör att du nu får tillgång till en personlig medlemssida minsida.rtp.se. Där kan du på ett enkelt sätt ändra dina medlemsuppgifter, boka aktiviteter eller evenemang på lokal eller nationell nivå och betala avgifter med kontokort, Swish eller faktura. Observera att alla funktioner kanske inte fungerar fullt ut under en inkörningsperiod. Vi jobbar för att lösa de problem som uppstår. Har du problem att logga in med din e-postadress? Testa med ditt medlemsnummer.

För att logga in på minsida.rtp.se behöver du en epost-adress och ett lösenord. Skriv in din epost-adress och klicka på Glömt lösenord. Då får du ett lösenord skickat till den epost-adress du angett. Behöver du hjälp kan du ringa förbundskansliet på 08-629 27 80. På minsida.rtp.se kan du också registrera ett nytt medlemskap.
 

 

I det här numret.

Spännande tävlingar och starka berättelser i Vinnarskallar

Europas största kongress för personer med ryggmärgsskada

Vill du träffa en av våra förebildscoacher?

Välkommen till konferensen Hjärnhälsa 1.5

IPS-celler testas vid ryggmärgsskada

Andning och sondmatning ger rätt till LSS

Ett fåtal skidhjälmar skyddar bra mot hjärnskakning

Vårdanalys har publicerat 2019 års analysplan

Friskvårdskurs för dig med förvärvad hjärnskada

1177 Vårdguiden som app

Vem ska få din röst i EU-valet?

Medicinsk bedömning inom tre dagar

Lovande ny metod för diagnos av trötthet efter skallskada

Från mottagare till medskapare

Utredare föreslår ändringar i sjukförsäkringen

Alla landsting blir regioner

Käkbesvär kvarstår lång tid efter pisksnärtskada

Nu tas Personskadeförbundet RTPs nya medlemssystem i drift

Nu får alla RTPs medlemmar en personlig sida

 

 

Vill du avsluta prenumerationen? Klicka här...