Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


Månadsbrev

Välkommen till månadsbrevet för april. Vi hoppas att du hittar något som intresserar dig.


Några ord från ordföranden

Vad som händer nu med Covid-19 är väldigt tragiskt och utmanande för oss alla. Att ta hand om nära och kära är givetvis högsta prioritet samtidigt som många arbetsplatser påverkas inom både privat och offentlig sektor. Tyvärr har jag inte någon tröst eller några råd till hur man tar sig igenom denna period, utan man får göra det bästa av situationen hur nu det skall gå till.

Detta har givetvis kastat omkull planeringen för året på många håll, vilket även gäller ISACA. För vår del i Sverige har det inneburit att vårkonferensen är inställd och att vi kommer att hålla årsstämman digitalt. Visar det sig att det går att hålla årsstämman fysiskt, då kommer vi att "sända" den från Westmanska palatset där vi hade tänkt hålla årsstämman från början.

Det finns flera medlemmar som också har ifrågasatt att vi använder Zoom som tjänst för att hålla årsmötet och det är helt korrekt att det är ett företag som brister i hantering av säkerhet och respekt för privacy. Vi har dock med stöd av ISACA Global fått tillgång till deras SSAE16 SOC2 rapport och håller på att utvärdera denna, för att kunna göra vår egen riskbedömning. Men om någon av er inte känner er trygga med att delta på årsstämman pga att vi använder Zoom som tjänst, då gör ni rätt i att inte logga in. Det samma gäller att delta fysisk om vi nu skulle ha möjlighet att erbjuda det.

I detta sammanhang är det aktuellt att lyfta blicken lite, då kan vi se betydande förändringar i samhället där digitalisering och cybersäkerhet blir ännu viktigare än tidigare. När det gäller säkerhet är jag övertygad om att man måste hantera risker och krav på nya sätt som i vissa lägen kommer att kännas väldigt främmande men som i andra aspekter kommer att vara nödvändiga. Detta är något som sker här och nu där vi som "specialister" kommer att utmanas att agera på nya sätt. Detta kommer i sin tur att påverka praxis och standards för hur vi arbetar. På sikt kommer det även att förändra lagar och regleringar. Det är goda nyheter för alla som vill lära sig något nytt och arbeta på nya sätt, men dåliga nyheter för alla som vill hålla fast vid det gamla. För att belysa detta har vi lyft fram en blandning av rekommendationer och teorier för att hantera denna ostrukturerade värld i faktaavsnittet.


Kallelse till årsstämma 2020

Kallelsen till årsstämman skickades ut den 30 mars.

Plats Digitalt:
Länk till till mötet kommer att skickas ut till de som anmäler sig till årsstämman, för att minska risken att behöriga loggar in på mötet.

Lösenord krävs vilket också skickas ut till dig som är anmäld dagen innan årsstämman.

Datum och tid:
Torsdag 23/4 2020
Årsstämma: 15:15-16:00
Den digitala årsstämman öppnas kl 15:00

Anmälan till årsstämman görs via länken

http://www-eur.cvent.com/events/isaca-rsst-mma-2020/event-summary-e46c0748a08b4606880bd0a191e3d280.aspx

Det går också att använda denna länk eller länk på hemsidan www.isaca.se

Angående tidpunkt och plats för årssstämman

Enligt ISACAs stadgar Artikel IV Secktion 2 Årliga Föreningsstämmor gäller följande "Den årliga föreningsstämman ska hållas senast i april.
I stadgarna finns inget som styr hur och var vi genomför årsstämman.


ISACA Arctic Conference flyttad till 2021

Denna konferens har nu flyttats till den 21 - 23 april 2021. Vår ambition är att hålla programmet så intakt som möjligt utifrån vad som var planerat för att köra konferensen i år. Men givetvis måste vi anpassa oss till nya förutsättningar för möjliga talare.

Du kan hitta mer information på https://www.deltager.no/arctic_conference#init, du kan även använda denna länk


Vårens kurser ges nu på distans pga Covid-19

Med anledning av virussmittan ges vårens kurser på distans till ett rabatterat pris.

Är du fast hemma och vill passa på att vidareutveckla dig har du fortfarande chans att anmäla dig. Följande datum gäller:

 • CISM 20, 27 april och 4 maj
 • CISA 6, 7, 13 maj
 • CRISC 26, 27, 28 maj

Anmäl dig genom att klicka på denna länk

Läs mer om certifieringarna på den globala hemsidan.

Kommande utbildningstillfällen hittar du på www.isaca.se under aktiviteter 

Kontakta certifiering@isaca.se om du har frågor kring utbildningarna. 

 


Fakta – Att verka i en ostrukturerad värld

Vi tar ett annorlunda grepp och lämnar vår praxis, standards och annat som vi är vana vid att hålla oss till och riktar blickarna mot några publikationer och teorier som kan utmana var och en av oss att både tänka och agera på ett nytt sätt men med stöd i det som en enstaka fall skrev för länge sen.

Art of War - Sun Tzu: ISBN 9781590302255 - https://suntzusaid.com/

Cynefin Framework - Making sense of complexity in order to act: http://cognitive-edge.com/videos/cynefin-framework-introduction/

Stacey matrix: https://www.praxisframework.org/en/library/stacey-matrix

Theory of Constraints (TOC) - https://www.tocinstitute.org/theory-of-constraints.html

Situated Knowledge Management: https://www.researchgate.net/publication/2380423_Situated_Knowledge_Management_-_KM_on_the_borderline_between_chaos_and_rigidity

A history of chaos theory: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3202497/

Butterfly effect - http://www.scholarpedia.org/article/Butterfly_effect


Aktiva medlemmar - Kick-off 19 maj 2020

Vi har planerat att hålla vår årliga kick-off den 19 maj under förutsättning att omständigheterna tillåter det.

Detta är en halvdag då vi samlas för att diskutera verksamhetsplan för det kommande året och vi slår våra kloka huvuden ihop för att utveckla föreningen.

Separat inbjudan kommer att skickas ut när det närmar sig.


Kommande aktiviteter och utbildningar

Följande aktiviteter är planerade, med reservation för ev ändringar pga Covid-19

 • ISACA Årsstämma, 23 april 2020, Stockholm
 • CISM kurs 20, 27 april och 4 maj 2020, Stockholm
 • ISACA KickOff verksamhetsplanering 2020/2021, 19 maj 2020, Stockholm
 • CISA 6, 7, 13 maj
 • Medlemsevent (digitalt), 15 maj, Nya Säkerhetsskyddslagen gäller inte min verksamhet, eller? / Säkerhetsskyddsanalysen – grunden till ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete
 • CRISC kurs 26-28 maj, Stockholm
 • ISACA Arctic Conference, 21-23 april 2021, Svalbard
 • IT Security Insights, 13 oktober 2020, Stockholm
 • GRC Conference, 14-15 oktober 2020, Stockholm
 • EuroCacs, oktober 2020, Helsingfors
 • ISACA Dagen 2020, 19 november 2020, Stockholm

För senaste information om våra aktiviteter besök www.isaca.se och för de internationella aktiviteterna www.isaca.org.


GRC Conference 2020

Konferenssidorna för årets GRC konferens den 14-15 Oktober är nu öppna och du kan följa hur programmet utvecklas där flera talare redan är klara.

Program och anmälning: http://www.grc-conference.eu/


Platsannonser

Säkerhetsspecialist - Teknisk rådgivare till Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Som teknisk rådgivare på Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden arbetar du framför allt i den operativa tillsynsverksamheten med att granska de brottsbekämpande myndigheternas personuppgiftsbehandling och användning av hemliga tvångsmedel. Detta arbete innebär att inhämta, bearbeta och analysera information för att bidra till nämndens bedömning av om verksamheten har bedrivits på ett författningsenligt sätt.

Mer information och ansökan hittar du på www.poolia.se eller nedanstående länk: https://www.poolia.se/lediga-jobb/stockholm/teknisk-radgivare-till-sakerhets-och-integritetsskyddsnamnden/56663/

 

Om platsannonser på www.isaca.se

Platsannonser som vänder sig mot ISACAs medlemmar är kostnadsfria för annonsören (tills vidare). Söker ni också personal, kontakta oss på info@isaca.se


Om månadsbrevet

Månadsbrevet tas fram av informationskommittéen och vi är intresserade av små artiklar och tips som kan vara bra för andra medlemmar. Har du något sådant på lager får du gärna skicka det till oss.

Informationskommitteen

Vakant (ordf.) – Ulf Linnarsson, Ekaterina Zuckermann

Ordförande:
John Wallhoff

… och du når oss på info@isaca.se


Vill du nätverka med andra medlemmar och få de senaste uppdateringarna, besök vår LinkedIn grupp och följ oss på vår LinkedIn sida.


www.isaca.se - info@isaca.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en medlem i föreningen eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.