Newsletter with the latest news. Problem viewing? View it in your browser.

Nyhetsbrev fra Sentralstyret


Partiet som kjemper for lov og orden har av en mindretallfraksjon er blitt et lovbrudd og kupp parti. Demokratene i Norge har landets beste politiske program, men det fronter de ikke.
Makvan Kasheikal og hans «marionettstyre» er dømt i Partilovnemnda som ugyldig. Sentrale tillitsvalgte er under etterforskning for grov økonomisk kriminalitet og trussel mot tidligere leder:
«Hold kjeft ellers»..... Frykten for at medlemmer og tidligere medlemmer skal samarbeide med politiet er åpenbart stort.

Det ser dessuten også ut for at det har foregått omfattende dokumentforfalskning med Landsmøte protokoller. Under Landsmøtet 16-17 april 2016 kom det fram opplysninger om at det eksisterte flere protokoller fra Landsmøtet 2015. Det eksisterer også 2 protokoller fra Landsmøtet i 2012, hvor en versjon ble sendt til fylkesledere for godkjenning, og en annen til Brønnøysundregistrene. Disse protokollene er sendt til politiet.

Partileder har også blitt orientert fra en tidligere leder i ett av fylkes/lokallag at det har foregått «hvitvasking» av penger utført av navngitte sentrale tillitsvalgte. Vi har videresendt politiet informasjon om hvilke lag dette gjelder, og hvem som er påstått ansvarlig for hvitvaskingen. I lys av dette finner vi det nødvendig å opplyse om at en som nylig er straffedømt for økonomiske forbrytelser, skal bli partiets organisatoriske nestleder. Noe som er omtalt på Bakholdsangrep.no. Varsellampene bør begynne å blinke hos medlemmer i partiet som støtter denne fraksjonen. Det er dessuten grunnlag for å påpeke at Landsmøtet kuppmakerne planlegger å gjennomføre naturligvis også vil bli underkjent av norske myndigheter.

Demokratene i Norge er splittet fordi de som er ansvarlig for å ha begått et politisk kupp, ønsker å beskytte en virksomhet fordekt bak en politisk organisasjon. I henhold til Bakholdsangrep.no blir medlemmer i kuppmakere styre truet til lydighet. Det er en lederkultur en finner blant despoter i den arabiske verden.


Årets første Nyhetsbrev januar 2017 kan du lese her

De som måtte ønske ytterligere informasjon om kuppet kan besøke www.bakholdsangrep.no og eller www.democratene.no

Ønsker du å få tilsendt Partiregisteret sine vedtak og PLN stadfestelse av dette, kan du sende en henvendelse til post@democratene.no


Med vennlig hilsen

Sentralstyret av 17.04.2016

Demokratene i Norge


twitterfacebook

You are receiving this newsletter since your are a customer or you have signed up on our newsletter. If you would like to unsubscribe, click here.