Rent Dagvattens nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

2016 06 22


Tips till dig som skall åka till Jylland på sommarsemester - Besök Sønäs i Viborg

Passa på att besöka Viborgs kommun som skapat ett mycket intressant och attraktivt område som kombinerar klimatanpassning, dagvattenrening och rekreation.

Sønäs byggdes under 2014-2015 och har som mål att ta hand om och rena dagvatten från ca 50ha och har möjlighet att ta hand om extrema regn upp till sin maxvolym på 48 000m³.

Anläggningen har bland annat fått pris som Danmarks bästa klimatanpassningsprojekt.

Läs mer på Sønäs hemsida där du hittar information om aktuella aktiviteter och upplevelser i detta dagvattenlandskap.

Deras FB sida

Du kan även ladda ner en broschyr över anläggningen här.

Vid lite högre vattennivå i en del av dammen kan du "gå på vattnet"!

Tydliga markeringar om anläggningen delar - inlopp och utlopp

Vattenståndsmätning med nivåer för olika regnintensiteter upp till 100-års regn.

Några av upplevelseinstallationerna utefter de fina gångvägarna i området.

Kommunikation om anläggningens delar, funktioner och syften är viktiga inslag på flera platser inom området.


Passa på att föranmäla dig till någon av höstens kurser i hållbar dagvattenhantering! Anmäl ditt intresse redan idag innan du går på sommarsemester!

Vi planerar att genomföra kurser i

Sundsvall den 27 septemeber

och

Linköping den 29 november

Har du frågor eller vill anmäl ditt intresse att delta, skicka ett e-mail med dina kontaktdata och vilken kurs du skulle vilja vara med på till:

academy(@)rent-dagvatten.se


Tester och utveckling av filtermaterial

Tillsammans med Chalmers gör vi nu en lång serie av filtermaterial-tester på olika filtermaterial med dagvatten från ett stort avrinningsområde i Göteborg.
Testerna görs i fullskala med filterkassett i brunn och ett flöde som motsvarar ca 80% av regnen i området.

Målet med testerna är att verifiera de olika filtrens reningskapacitet.

Chalmers fokuserar på organiska föroreningar och gör sin forskning inom ramen för följande projekt.

Avskiljning av organiska föroreningar i reningsanläggningar för dagvatten

Organiska miljögifter i kolloidal form i vägdagvatten: källor, emission och innovativa behandlingstekniker


Nya spännande filtermaterial

Under sommaren startar vi tillsammans med LTU i Luleå en omfattande test av nya intressanta filtermaterial.

Detta sker som en del i vårt aktiva deltagande i det Vinnovafinansierade projektet Grön Nano.

Läs mer om projektet här

Som en del av Grön Nano jobbar vi även med att undersöka hur långt våra grannländer i Europa har kommit med anpassningen av kraven på dagvattenhantering med koppling till EU's vattendirektiv.

Hittills tyder allt på att det finns en stor marknad att ta tag i! Marknaden för hållbar dagvattenhantering är bara i sin linda.


Vi inom Rent Dagvatten och alla våra samarbetspartner vill hjälpa till att skapa verkligt långsiktigt hållbara och ekonomiska lösningar på dagvattenutmaningar.


Det gäller både utmaningar med ökande volymer på grund av kraftiga regn och att kraftigt reducera av alla föroreningar som sprids och påverkar vår gemensamma miljö.

Vi vill hjälpa dig och din organisation att bli föredöme!


Göteborgs Kretslopp och Vatten hittar nya sätt att kommunicera aktsamhet om vårt vatten!


Vi önskar alla våra läsare en riktigt skön och avkopplande sommar med fiskelycka ur rena sjöar och vattendrag!


Passa på att läsa någon eller några av våra artiklar om dagvattenhantering

Klicka på rubrikerna nedan för att läsa artiklarna


RD Rent Dagvatten AB, Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9, 412 88 Göteborg
info@rent-dagvatten.se  www.rent-dagvatten.se   Tel. 031 772 4050

Du får detta nyhetsbrev eftersom vi har haft kontakt med dig eller för att vi uppfattat att du kan ha nytta av informationen eller för att du har anmält på vår hemsida att du vill ha det.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.